Byrådsmedlem: Idræt til alle – ikke eliteidrætsklasser

Byrådet skal i morgen drøfte nye tiltag på skoleområdet – såkaldte sportsklasser. Andre steder kaldes de eliteidrætsklasser. Det sker kort efter byrådets vedtagelse af million-store besparelser på skoleområdet. At sagen overhovedet kommer i byrådet nu, skyldes kun, at Enhedslistens Jesper Kiel har krævet det.

To af byrådets udvalg, Udvalget for Kultur og Plan og Udvalget for Børn og Unge, behandlede oplægget til at lave sportsklasser på et fællesmøde 2. februar. Det var på det møde, Jesper Kiel brugte sin ret til at kræve sagen behandlet i byrådet. På et møde i Økonomiudvalget 15. februar gik Jesper Kiel som den eneste imod forslaget om eventuelt at oprette såkaldte sportsklasser for 7.-9. klasserne på Svendborgs folkeskoler.

Egentlig var der lagt op til allerede fra det kommende skoleår (2011-12) at bruge penge på at oprette eliteidrætsklasser i Svendborg. Baggrunden er, at Svendborg af Team Danmark for flere år siden er gjort til en af landets 18 elitekommuner (aftalen blev underskrevet 17. marts 2007 – se aftalen her). Men der er ikke blevet afsat penge til at oprette den slags klasser i budgettet for i år. Derfor lægger forslaget, som skal behandles i morgen, op til at lave et forberedende arbejde, så den slags klasser eventuelt kan oprettes fra skoleåret 2012-13. Og så skal der i givet fald findes penge til det, når der i efteråret skal laves budget for næste år.

I oplægget til byrådsmødet bruges udtrykket ”eliteidrætsklasser” ikke – sådan som det gør i andre kommuner og af Team Danmark. I stedet benævnes de ”sportsklasser”. Men at det stort set er det samme, fremgår at et skriftligt bilag til sagen: ”Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Svendborg Kommune har som hovedformål at fremme talentudviklingen i Svendborg Kommune”.

De nye sportsklasser er en fortsættelse af det arbejde, som blev igangsat i 2008 af Svendborg Kommune – et ambitiøst projekt, hvor syv skoler blev gjort til idrætsskoler for 0.-6. klasserne. Her fik alle elever mere idræt – seks ugentlige lektioner – på skoleskemaet.

Fortsættelsen med 7.-9. klasserne er mere målrettet mod ”eliten” – eller dem, som kan blive det. Det vil sige talenterne. Som der står i bilaget til byrådsmødet: ”I samarbejdsaftalens § 3 (med Team Danmark – red.) omhandlende idrætsskoler præciseres det, at der ’…efter det generelle aldersrelaterede træningstilbud i 0.-6. klasse stiles mod etablering af idrætsspecifik aldersrelateret morgentræning for relevante aktive og relevante klubber i 7.-9. (10.) klasse i samarbejde med de lokale eliteklubber’. I Svendborg Kommune benævnes dette koncept Sportsklasser – netop for at have fokus på talentudviklingen”.

I teksten i dagsordenen til byrådsmødet modereres det til: ”Konceptet adskiller sig væsentligt fra andre elitekommuners tilbud til 7.-9. klasse. Svendborgs koncept for Sportsklasser bygger på basistræning, og modsat de andre elitekommuner kan elever fra alle idrætsgrene søge optagelse i Sportsklasserne”.

”Jo tak”, siger byrådsmedlem Jesper Kiel, ”men det er jo et ekstra tilbud for dem, der i forvejen dyrker og er gode til en sport. Ikke for alle andre. Man har bare fjernet ordet ’elite’. Men det er jo stadig det, det drejer sig om”.

”Altså, nu har kommunen lige afvist at sætte penge af til trafiksikring af skolevejene, der er skåret ned i retten til at bruge skolebusser – og der er i øvrigt lavet en skoleplan for at spare 17 millioner kroner om året. Alligevel mener man altså at have råd til at starte eliteidrætsklasser. Jeg har ikke noget imod mere idræt til skoleeleverne. Men så kunne man jo starte med at give flere idrætstimer til alle på nogle flere skoler frem for at oprette eliteklasser kun for nogle”.

”Men jeg er åbenbart den eneste i byrådet, der er økonomisk ansvarlig”, siger Jesper Kiel om sit nej til måske at bruge penge næste år på at oprette de såkaldte sportsklasser.

Det fremgår af oplægget til byrådsmødet, at Svendborgs status som elitekommune er i fare, hvis der ikke oprettes eliteidrætsklasser. Det hedder: ”Samarbejdsaftalen med Team Danmark skal genforhandles primo 2011, og indførelse af sportsklasser vil være af afgørende betydning for, om Svendborg Kommune kan fortsætte som Team Danmark Elitekommune”.