Grete Schødts (A), formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådet skal på tirsdag vedtage Beskæftigelsesplan 2012. Den plan viser med al ønskelig tydelighed, at de argumenter, det socialdemokratiske bystyre hidtil har brugt som forsvar for den stramme linje på førtidspensions- og fleksjob-området, ikke holder.

Svendborg Kommunes stramme linje førte til en voldsom reduktion i antallet af førtidspensioner og fleksjob fra 2009 til 2010. Ingen af landets øvrige 97 kommuner strammede linjen så meget som Svendborgs nye socialdemokratiske bystyre. Samlet var der tale om mere end en halvering – faldet var på 54,7 procent. I 2010 blev der tildelt 72,6 procent færre fleksjobs end året før. For førtidspensioner var faldet på 47,3 procent. I faktisk tal fik 246 syge og nedslidte borgere i 2009 tilkendt en førtidspension. I 2010 var der tal reduceret til 127. Og tendensen er den samme i år. Til og med august var kun 86 borgere tilkendt en førtidspension.

VI MÅ IKKE…

Desværre, har det lydt fra byrådspolitikerne. Ikke mindst de røde af slagsen. Og ikke mindst den socialdemokratiske formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, og den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen. Hændervridende har de givet udtryk for: Hvor ville vi gerne handle anderledes, men vi kan ikke, for vi må ikke. For regeringen – altså den gamle. For Beskæftigelsesministeren – altså den gamle. For Ankestyrelsen. For Beskæftigelsesankenævnet. For Beskæftigelsesregion Syddanmark. Vi skal følge deres hensigtserklæringer, praksisundersøgelser, måltal og Fanden og hans pumpestok.

Ja, sådan har det lydt. Igen og igen. Interessant er det derfor at læse i forslaget til Beskæftigelsesplan 2012, at Svendborg Kommune ikke – gentager: ikke – vil følge kravet fra Beskæftigelsesregion Syddanmark. Nu mener kommunen åbenbart, at den godt må træffe en selvstændig beslutning. Meget interessant.

VI MÅ GODT…

Beskæftigelsesregion Syddanmark vil have kommunerne til i 2012 at skære endnu mere ned på tilkendelsen af førtidspension og fleksjob til syge og nedslidte borgere. Kommunerne skal, siger Beskæftigelsesregionen, i 2012 tilkende mindst 21 procent færre af den slags i forhold til 2010.

Svendborg Kommune siger i forslaget til Beskæftigelsesplan 2012 nej til at gennemføre en sådan yderligere reduktion. Argumentet for at sige nej er, at Svendborg Kommune var den kommune i Region Syddanmark, som skar mest ned i 2010. ”På den baggrund vurderes det ikke realistisk med en yderligere reduktion, derfor er målsætningen at fastholde niveauet”, hedder det i den plan, som byrådet skal vedtage på tirsdag.

SLEMT NOK…

Det er selvfølgelig al ære værd, at Svendborg Kommune trods alt ikke vil stramme yderligere. Men den hårde linje, som førte til mere end en halvering af førtidspensioner og fleksjob fra 2009 til 2010, skal til gengæld fastholdes. Det er slemt nok i sig selv – for dem, det går ud over.

Men det interessantE her er altså, at kommunen nu pludselig mener at kunne sidde sådan et krav fra Beskæftigelsesregion Syddanmark overhørig. Argumentet fra de ansvarlige politikere i det socialdemokratiske bystyre har jo hele tiden været, at de blev nødt til at følge henstillingerne og kravene fra alle de ovennævnte instanser. Og nu vil man gøre det modsatte – lade være med at følge kravet fra Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Det helt overordnede argument fra det socialdemokratiske bystyre har været, at VKO-regering var det onde dyr i åbenbaringen. Og guderne skal vide, at den regering har gjort hvad den kunne for at forpeste tilværelsen for mennesker, der har været nødt til at frekventere Jobcentrene af den ene eller den anden grund. Sygdom f.eks.

ALT BLIVER BEDRE…

Bare vent, til vi får en ny regering, har byrådets socialdemokrater og SF’ere givet udtryk for – ikke mindst formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts (A) og borgmester Curt Sørensen (A). Så bliver det anderledes. Med en ny regering, altså.

Javel ja, nu har vi en ny regering. Bestående af bl.a. de to partier. Hvorfor dælen så vedtage en Beskæftigelsesplan 2012 for Svendborg Kommune allerede tirsdag – en plan baseret på den politiske linje, som blev udstukket af den tidligere regering og dens beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)? Hvad med at afvente nogle nye målsætninger på området – som man må formode RAF-regeringen og dens beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A) og socialminister Karen Hækkerup (A) vil udstikke. For der er – indtil videre, i hvert fald – ingen grund til at formode, at Mette Frederiksen Karen Hækkerup har lige så lidt social forståelse for mennesker i nød som Inger Støjberg.

Men selvfølgelig, det kan komme til at koste kommunekassen penge, hvis den hårde nej-linje fra 2010 blødes op. Til gengæld kan det gavne folk, der trænger. Og er det ikke netop det, det røde bystyre i Svendborg har sagt, det gerne vil – hjælpe folk, der uforskyldt er kommet i vanskeligheder. Hvis bare det kunne få lov – for regeringen. Nu sidder deres egne altså i regering, så…