Fra Venstreblad til liberalt, demokratisk dagblad

Nyhedschef og vicechefredaktør Carsten Olsen har selv forfattet Amtsavisens artikel om det bebudede brud med Venstre.

Ægteskabet har varet i 148 år – ægteskabet mellem Fyns Amts Avis og partiet Venstre. Nu skal det være slut. Bestyrelsen ønsker skilsmisse. Venstre skal droppes. Og bliver det – hvis ellers aktionærerne siger ja på en generalforsamling senere på måneden. Allerede for en måned siden (læs her) skrev netavisen, at der var planer om at ændre avisens vedtægter – og skille sig af med tilknytningen til Venstre. Det ville bestyrelsesformand Erik Larsen dengang ikke bekræfte. Det gjorde han så i går i Amtsavisen i en artikel forfattet af avisens vicechef, Carsten Olsen.

Avisens tætte tilknytning til Venstre har i årevis været et irritationsmoment for mange svendborgensere – de over 70 procent, som ikke stemmer på Venstre, men som gerne vil have en lokal avis. Også for medarbejderne har partitilhørsforholdet været et irritationsmoment. I 2006 krævede de offentligt, at avisen afskrev sit tilhørsforhold til Venstre. De var trætte af i lokalsamfundet at blive opfattet som et talerør for Venstre og den daværende Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann. ”Det er selvfølgelig noget fis”, sagde dengang journalisternes tillidsmand Erik Jørgensen, ”men den mistanke kan vi undgå ved at få vedtægterne ændret og båndet til Venstre fjernet”. Erik Jørgensen er i øvrigt stadig tillidsmand. I en udtalelse fra den redaktionelle medarbejderforening hed det dengang: ”Det ville virke mere troværdigt at droppe forbindelsen til partiet Venstre. Og da ikke mindst nu, hvor Venstre har overtaget magten i avisens højborg, den nye Svendborg Kommune, fra Socialdemokratiet”.  En magt, som Venstre siden har måttet aflevere tilbage.

Forbindelsen til Venstre fjernes nu, hvis altså aktionærerne siger ja på generalforsamlingen 30. marts – fem år og en ny chefredaktør senere. Troels Mylenberg tiltrådte som chefredaktør 15. februar – uden partibog til Venstre i baglommen. Den første af slagsen. Og på trods af at der stod – og står– i vedtægterne for Aktieselskabet Svendborg Avis (Sydfyns Tidende), som udgiver Fyns Amts Avis: ”Selskabets formål er at udgive Fyns Amts Avis som venstreblad i tilslutning til Venstres program”. Ansættelsen af Mylenberg aktualiserede problemet med vedtægterne.

I flere måneder har avisens advokat, Henrik Horn Andersen, nu arbejdet med ændringer af selskabets vedtægter. Nu er bestyrelsen tilfreds – og skal se, om generalforsamlingen også vil være det. Tilfreds, altså, med følgende formulering, der skal afløse de nuværende vedtægters formulering om, at avisen er en Venstre-avis: ”Fyns Amts Avis udgives som dagblad på et liberalt, demokratisk grundlag. Det er Fyns Amts Avis’ opgave at bidrage til at opfylde læsernes informationsbehov og tilgodese lokale interesser i avisens dækningsområde. Fyns Amts Avis skal stå som garant for alsidighed og være åben for synspunkter og debatindlæg”.

Væk er ”venstreblad”, væk er tilslutningen til ”Venstres program”, ind er kommet det meget bredere og mindre forpligtende ”liberal”, som kan tolkes som hvad som helst, og ind er først og fremmest kommet en understregning af, at avisen skal være en alsidig avis for lokalsamfundet. Et historisk brud for den avis, som udkom første gang for 148 år siden – den 2. februar 1863 under navnet ”Sydfyenske Tidende” som en del af den samfundsmæssige bevægelse, ”Bondevennernes Selskab”, og som syv år senere – i 1870 – førte til dannelsen af partiet Venstre.

I de nuværende vedtægter er der en bestemmelse om, at A-aktionærerne i avisens repræsentantskab skal godkende ansættelsen af en chefredaktør. Også den paragraf foreslås ændret, så det i fremtiden er bestyrelsen alene, der ansætter en chefredaktør. I dag er bestyrelsen domineret af Venstre-folk. Næsten alle repræsentantskabets A—aktionærer er Venstre-folk, og det er de fleste af de repræsentantskabsmedlemmer, der repræsenterer B-aktionærer også (læs her).

Indtil videre er det kun forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen 30. marts på Hotel Svendborg. På generalforsamlingen er det ikke nok med et flertal for vedtægtsændringerne. Mindst halvdelen af selskabets A- og B-aktionærer skal være repræsenteret på generalforsamlingen, og totredjedele af dem skal stemme ja, for at de nye vedtægter kan træde i kraft. Er der flertal, men ikke stort nok, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling den 11. april. For at kunne vedtage de nye vedtægter her, skal der også være totredjedeles flertal blandt både A- og B-aktionærer, men der er ikke noget krav om hvor mange af dem, der skal være repræsenteret.

Med forslaget til vedtægtsændring vil avisens bestyrelse tage det skridt, som de fleste aviser har taget for længe siden. Som bestyrelsesformand Erik Larsen (selv tidl. Venstre-borgmester og folketingsmedlem) siger til Amtsavisen onsdag: ”Ingen avis kan i dag eksistere med en direkte tilknytning til et politisk parti. De aviser, som har haft sådan et tilhørsforhold, er gået ned”.

Gået ned er Amtsavisen ikke – det er til gengæld avisens oplag. Drastisk. Oplagstallene for stort set samtlige aviser rasler ned og har gjort det længe, men for Amtsavisen har der været større fart på rutsjeturen end for stort set alle andre. Tallene ligger måned efter måned på mellem 10 og 15 procent tilbagegang i forhold til den tilsvarende måned året før. I første halvår 2008 var det daglige oplag på 16.899. I andet halvår 2010 var det røget helt ned på 12.639 daglige eksemplarer. En af de forklaringer, avisen selv har givet, er, at der forsvandt mange abonnenter i Faaborg-Midtfyn Kommune, fordi lokalsiderne herfra blev helt identiske med Stiftstidendes i forbindelse med fusionen 1. marts sidste år. Derfor valgte mange i Faaborg-Midtfyn Amtsavisen fra til fordel for Stiftstidende. Ikke desto mindre er Stiftstidende oplag også raslet tilbage – også sidste år, hvor de to aviser mere eller mindre fusionerede. I første halvår 2008 var Stiftens oplag på 54.545. I andet halvår 2009 var det på 49.043, i første halvår 2010 var det på 47.402 og i andet halvår 2010 var det nede på 46.210.

For aviserne er oplaget naturligvis vigtigt. Men nok så vigtigt – i forhold til at sælge annoncer til for avisen gode priser – er læsertallene. Amtsavisen angiver læsertallet til 45.000 – det vil med et oplag på 12.639 sige, at hver avis læses af 3,5 personer. Mens hver Stiftstidende angiveligt kun læses af 2,8 personer – læsertallet angives til at være 131.000, oplaget 46.210.

Aktieselskabet Svendborg Avis tjente i øvrigt penge sidste år, fremgår det af Amtsavisen onsdag. Overskuddet efter skat blev på 4,9 millioner kroner – året før var der et underskud på 7,2 millioner kroner. Avissalg og annoncesalg har ikke givet det, man havde budgetteret med. ”De manglende indtægter opvejes til gengæld af sparede omkostninger i hele mediesamarbejdet”, siger den administrerende direktør for Fynske Medier, Poul Erik Andersen. En stor del af de ”sparede omkostninger” er – oversat til dansk – lig med de mange medarbejdere, som de to aviser skilte sig af med sidste år.