Læs, hvad der sker, mens det sker – på dagens byrådsmøde om skole-planen. Netavisen beretter direkte fra mødet til alle dem, der ikke har mulighed for selv at overvære det. Her på netavisen kan du læse, hvad der sker på mødet. Den bliver løbende opdateret, mens byrådet diskuterer og til sidst vedtager skole-planen.

Følg skole-debatten på byrådsmødet

Her kan du læse, hvad der sker, og hvad der bliver sagt på byrådsmødet på Rådhuset fra klokken 17 tirsdag. Netavisen rapporterer direkte, mens skole-planen bliver diskuteret. Følg med fra klokken 17.

Af Frede Jakobsen

De fleste politikere er ved at være på plads i byrådssalen – allerede ti minutter før starten på det for Svendborgs skoler mest afgørende møde i årevis. En del tilhørere er mødt op – men ikke voldsomt mange. Mødet starter om få minutter – og nu er borgmester Curt Sørensen også kommet.

Der er netop omdelt et ændringsforslag fra Venstre: Byskolen skal ikke indeholde et, men to spor for 0.-6. klasse.

Lidt forsinket åbner borgmesteren nu byrådsmødet. Inden forhandlingerne går igang, synger byrødderne helt efter traditionen en sang, “Livstræet”.

Curt Sørensen åbner nu punktet om skoler. Der har været rejst habilitets-spørgsmål i den forbindelse, siger han, for byrådsmedlemmer med børn på skolerne, eller ægtefæller. Statsforvaltningen har svaret, at den ikke mener, dissse byrådsmedlemmer er inhabile. Udgangspunkktet er, siger han, 1000 tomme pladser på skolerne. Der er kommet 81 høringssvar. BU-udvalget holdt møde fredag og søndag – og der ligger nu flere forslag derfra. Et hovedforslag, et sideordnet forslag og en række ændringsforslag ligger til afstemning til sidst.

Hanne Klit, formand for børn og ungeudvalget: Det har været en stor opgave, og det har ikke været nemt for nogen af os. Der er  ingen lette løsninger, og det er ikke et mål i sig selv at lukke skoler, men det er nødvendigt for at bevare kvaliteten. Hun appellerer til byrådet om at holde fokus på, hvad årsagen er til at det er nødvendigt at ændre skolestrukturen. De mange tomme pladser sammenholdt med kommunens dårlige økonomi – det er årsagen. Økonomien gør det nødvendigt at gribe ind nu. I dag har vi et velfungerende skolevæsen – men der har været besparelser år efter år. Om fem-ti år vil det ikke være velfungerende. Derfor bliver vi nødt til at forandre det for at bevare det. Skolerne kan ikke længere holde til de årlige rammebesparelser – det udhuler kvaliteten. Elevtallet er faldet markant – og det vil fortsætte. Har derfor flere skoler med overkapacitet. Vi vil sikre eleverne kvalitet i stedet for at betale for vedligeholdelse af bygninger. Vi er blevet klandret for, at der ikke er visioner i forslaget. Det er ikke korrekt. Økonomien er grunden til, at det er sat i gang, men der er visioner. S har på baggrund af høringssvarene fremlagt et forslag. Det har vi ikke fundet flertal for. Men der skal ske ændring af strukturen. Når vi ikke kan få den bedste løsning, så må vi støtte det, der er muligt – men med fokus på kvalitet. Vi støtter derfor det oprindelige forslag. Men med en Byskole med et spor og sammenlagt med Østre. Inkluderet er en udskolingsskole på Hømarkskolen. Det skal være en dynamo i området. Også forkus på integration af de børn af anden etnisk herkomst, som går på Hømarkskolen. En opfordring til forældrene: Der er mange måde at fortælle børnene, at de skal skifte skole. Vær med til at skabe tryghed om, at de kommer til at gå i en god skole.

Arne Ebsen, liste T: Det her er hjerteblod. Og i dag bløder en række mennesker. Vi kan ikke stille alle tilfreds. Det er vores lod at træffe ubehagelige beslutninger om lukninger. Der har været stor seriøsitet og ildhu i debatten. Vi har arbejdet hårdt på at fremme enigheden i udvalget. Når det ikke lykkedes, er det alene Sct. Michaels skole, der skiller. Tror ikke, det i længden er muligt at bevare alle skoler. Glad for den positive udmelding fra de tre skoler i området. Det forslag, vi nu fremlægger, er det bedste til at sikre kvalitet i fremtiden. Lukker omkring 40 klasseværelser for at bevare kvaliteten i de andre. Samler ganske mange unge på Hømarkskolen. Det er en væsentlig brik for Liste T. Vil også give dynamik til området. Pointerer, at opgaven langt fra er løst endnu – er mange detaljer, der endnu skal på plads.

Jesper Kiel, Enhedslisten: Diskussionen har taget et forkert udgangspunkt. Hvad der gavner børnene mest, og hvad der er vigtigt for lokalsamfundene. I stedet har man taget det udgangspunkt, at der skal spares et bestemt beløb, 17,5 millioner. Har taget et grundlæggende opgør med enhedsskolen med det her forslag. Vi har vores eget forslag – om at løse opgaverne lokalt, bevare enhedsskolen. Vores forslag betyder bl.a. bevarelse af Nordre – og sammenlægning med Byskolen, men på to matrikler. Østre, Hømarkskolen og Tved bør være  et skoledistrikt. Vi vil gerne bevare alle skolerne lokalt – også Sct. Michaels, selv om overbygningen nok ville skulle flytte. Under 300 børn ville skulle skifte – i modsætning til det, der er lagt op til, hvor over 1000 børn skal skifte skole.  Løsningen for Byskolen er bedre end ingenting, men ikke så meget bedre. Hvis alle herinde havde stemmeret ville forslaget falde med et brag. Det er en sort dag for Svendborg.

Lise-Lotte Tilsted, Venstre: Vores udgangspunkt er fremadrettet at undgå at udhule skolevæsenet.  Og vigtigt at få tilpasset kapaciteten. Og det har været vigtigt at holde sammen på udvalget. Nu skal vi trække stregen i sandet – da rakte enigheden ikke. Vi ville bevare Sct. Michaels skole. Vi bakker op om den foreslåede skolestruktur – og om det nye fyrtårn for udskoling på Hømarken.

Henrik Nielsen, Konservative: Hvordan får vi mest kvalitet for pengene? Det kræver større enheder. Og det giver flere muligheder for de unge mennesker. Er nødvendigt at lukke en skole i nordøst. Det er nødvendigt for at sikre kvaliteten.

Bruno Hansen, SF: Det her berører rigtig mange børn og forældre. Vores udgangspunkt har været, at vi gerne vil have bred opbakning til det. Vi skal overholde budgettet for 2011. Der skal være balance mellem by og land.  For det er én kommune, vi arbejder med. Skolerne har stor betydning for landdistrikterne. Men de skal også være bæredygtige i forhold til elevernes boglige udvikling. Er en bred politisk aftale nu, da Venstre stort set er med i aftalen. Kun med uenighed om Sct. Michaels Skole. Er der så balance mellem by og land – ja, efter at vi har fået Byskolen ind igen. Det har været afgørende for SF. Og har nu også fået 10. klasserne ind i bymidten. Det har SF kæmpet for i mange år. Det er en optimal placering. Også i forhold til landdistrikterne har aftalen det indhold, vi har ønsket os. Vi tror, skoleskift kan være sundt for børn. Debatten de seneste måneder har gjort stort indtryk.  Men vi skal skabe de bedste betingelser for alle børns udvikling. Det er det, alle her har bestræbt sig på.

Jens Munk, Dansk Folkeparti: Jeg har ikke set mange høringssvar, der er positive. Arne Ebsen, du må have læst bagsiden af dem. Nordre Skole – den har været oplagt til lukning. Men det burde så være det. Nu vil man rejse krav om medborgerhus i Nordre. Det vil man også kræve i landdistrikter. Der er ikke nogen, der har været så klare i meldinger som os: Luk Nordre og nøjes med det.

Curt Sørensen, S: Jesper Kiel deler ikke udgangspuntet, siger han. Det forstår jeg godt – eftersom Enhedslisten heller ikke er en del af budgetforliget. Enhedslistens forslag forholder sig slet ikke til kommunens økonomiske situation. Det har været nævnt, at det her forslag er perspektivløst. Jeg deler ikke det synspunkt. Benhårdt økonomisk udgangspunkt, ja, men der er f.eks. noget ganske godt om udskolingsskole. Og ligeledes om integration.

Lars Erik Hornemann, Venstre: Heldigvis skal vi ikke forholde os til det her så tit. Vi bliver færre, og så skal vi tilpasse i negativ retning. Det er ikke så sjovt. Og havde vi ikke manglet penge, så havde vi jo ikke taget fat i det her nu. De politiske forskelle kommer jo frem i den slags diskussioner. Og jeg er ufattelig glad for, at Socialdemokraterne ikke har flertal – så ville de have lukket en lang række skoler på landet. Og så er det godt, at andre er blevet ved at holde fast i bordkanten for at nå enighed. Det holdt ikke hele vejen, derfor har Venstre stillet forslag om at bevare Sct. Michael sammen med Skårup. Undrer mig, at SF og Liste T kan gå med til at skabe en negativ spiral i Oure. Venstre foreslår også noget andet. Det er ikke optimalt det, der sker på Byskolen. Vi foreslår, at hvis Byskolen skal fortsætte, så bør der være mindst to spor 0.-6. klasse. Og så skal 10. klasserne altså ud på Erhvervsskolen. Det er hovedløst at placere dem herinde. De skal ud til de andre ungdomsuddannelser.

Ulrik Sand Larsen, Venstre: Ingen hemmelighed, at vi i Venstre har været meget uenige. Jeg vil ikke gå den vej, flertallet vil. På vegne af Ulla Larsen og Morten S. Petersen har jeg et ændringsforslag. Ja, vi skal finde 17,5 millioner. Det er vist første gang i byrådet, jeg er enig med Jesper Kiel. Udskolingsskole er ikke den rigtige vej at gå. De skriftkloge er også uenige. Jeg har selv arbejdet i ti år på en udskolingsskole. Udskolingsskoler er den gale vej. Minder om den gang, skolen var delt op i underskole, mellemskole og realskole. Det er forladt for 50 år siden. Det er den forkerte vej at gå. Det vigtige er, at elever trives og føler sig trygge. De små elever har meget gavn af de store.

Hanne Klit, S: Der er altså ikke elevgrundlag til fem skoler i den nordøstlige del af kommunen. Så Venstre modsiger sig selv, når de både vil have kvalitet og bevare skolerne i lokalsamfundet. Med det forslag lægger Venstre ansvaret fra sig og lægger det over til skolebestyrelsene at beslutte, hvilke der skal lukkes. Det er os, der skal tage den beslutning. Få sekunder i 12 kommer man så fra Venstre med forslaget om Byskolen. Undrer mig, når man udmærket ved, hvad det får af konsekvenser for økonomi og tomme lokaler. Omkring den Alternative Model må jeg sige, at den har vi ikke diskuteret som aktuel – da den opererer med flydende skoledistrikter. Hvor altså forældre aldrig vil vide, hvilken skole deres børn skal på næste år, fordi distrikterne vil blive ændret hele tiden. Økonomien i den Alternative Model er beregnet på helt andre forudsætninger end dem, der er lagt ud i høring.

Pia Dam, S: Politik handler om kompromisser. Vi har ansvar. Økonomisk ansvar. Og ansvar for skolerne. De venter på os. Det her er, hvad vi kan blive enige om. Hvad er det så for en skolestruktur.  Vi har ikke i det omfang, jeg kunne have ønsket mig, løftet os sammen – men hver især malet med vores farve. Vores beslutninger skal være bæredygtige. Derfor vigtigt at følge Byskolen.  Vi tager fat om integrationsproblematikken. Vi får flere borgere inddraget i at løse opgaven. Det skal ikke kun være en opgave for Hømarkskolen.

Ulla Larsen, Venstre: Jeg går ind for den Alternative Model ligesom Ulrik Sand Larsen. Ud fra bl.a. hensynet til lokalsamfundene. Det er det bedste bud på fremtidens skolevæsen. Kan spare mellem 20 og 30 millioner kroner. Det er der uenighed om, men det er et anseligt beløb, der kan spares. Pædagogisk er jeg tilhænger af så få rokeringer af elever som muligt. Stiller spørgsmål ved om overbygningsskoler er rigtigt. Kan godt se, man kan lave specielle og gode linjer og klasser og fastholde eleverne. Men det friholder ikke fra, at vi dermed gør op med enhedsskolen nogle steder i kommunen. Hanne Klit har ret i, at man dermed kan komme til at få børn på forskellige skoler. Hver gang, vi har været ude til møder, har vi fået at vide, at vi skal bevare skoler i lokalområdet.

Jesper Kiel, Enhedslisten: Forstår ikke, at Helle og Villy rejser rundt og vil bevare skoler, mens Curt og Bruno her i Svendborg vil nedlægge dem. Snakker om 17,5 millioner i besparelser. Men ligger ikke egentlige beregninger. Giver den borgerlige regering som grunden til, at det er nødvendigt at spare. Hvorefter man her binder sig i budgetforlig med Venstre. Og Venstre er så alligevel ikke til at stole på, viser det sig. Omkring Nordre – det er nemt for alle andre skoler at blive enige om, at bare man lukker den, så er alle problemer løst. Vi ved, at der ikke er sat penge nok af til at vedligeholde vores skoler. Og vi vil ikke bygge nye. Hvordan ser skolerne så ud om 10 år? Har i det hele taget i den her sag jongleret med tal på et meget tvivlsomt grundlag. Vi får et stort efterslæb – når vi simpelthen dropper at bygge noget som helst. 10. klasser på Erhvervsskolen – ikke det mest oplagte, når der i forvejen i Svendborg er underrepræsentation til gymnasiet.

Masoum Moradi, løsgænger: Undrer mig over Lars Erik Hornemann, når han siger, at Socialdemokraterne vil lukke alle skoler på landet. Det billede kan jeg ikke genkende. Det har været svært for Socialdemokraterne, og også for mig selv, at få det her hjem, fordi vi ikke har haft et parti, Venstre, men en række medlemmer af Venstre at forhandle med. Er det Lars Erik Hornemann, der tegner billedet, er det Jesper Ullemose, der repræsenterer Oure, er det Morten Sol, er det Ulrik Sand, er det Ulla Larsen? Hvor er Venstre henne? Håber, Venstre finder sig selv. Det her er ikke til at arbejde med. Jeg misunder Dansk Folkeparti, når de gang på gang lover det ene og det andet. De sidder på den ene side i folketinget og begrænser kommunerne, og så sidder de ude i kommunerne og brokker sig over det samme. – Jeg ser en god kvalitet i små skoler. Det har været svært for mange det her. Vores udvalgsformand, Hanne, havde en klump i halsen, da hun i går skulle fremlægge, hvad vi er blevet enige om. – Jeg vil godt høre fra Ulla Larsen og Ulrik Sand, hvordan de med deres forslag vil finde 17,5 millioner kroner, som de har forpligtet sig til i budgettet. De problemer har Jesper Kiel selvfølgelig ikke. Han er behagelig fri for at skulle være ansvarlig.

Henrik Nielsen, Konservative: Det er vigtigt for skolevæsenet, at der er ro for at skabe tryghed og trivsel. Afgørende parameter er god ledelse, lærere, der arbejder i teams – og jeg tror ikke på, at de elever, der skal skifte efter 6. klasse, ikke kan magte den opgave. Det kan være med til at løfte mange, at de får nye omgivelser på en ny skole. Nogle af de skoler, der har  mest vækst, er o.-6. klasesskoler. Det siger også, at alt på Thurø ikke undermineres, fordi man får en sådan skole.

Ulrik Sand Larsen, Venstre: Der er provenue på 17,5 mio. i Den Alternative Model. Beregningsmåden er præcis den, man har brugt i Odense Kommune. I jeres forslag vil der bliver flyttet mellem 1000 og 1100 børn. I vores næsten ingen. Selvfølgellig kan søskende i Den Alternative Model komme på samme skole. Der må godt være fornuft i skoledistrikterne.

Bo Hansen, S: Undrer mig over timingen i det forslag, Venstre har delt ud. Jeg vil ikke bruge ordet populisme, men debatten har stået på i mange, mange uger. Hvorfor kommer det så først nu? Til Ulrik: Taler du ikke kraftigt for den udelte skole – men i dit forslag er der ikke færre end otte delte skoler, dog ikke Thurø?

Lars Erik Hornemann, Venstre: Venstre var i chok efter søndagens udvalgsmøde. Det er det, vi reagerer på. Kunne man ikke revurdere beslutningen om Byskolen? Skal jo ikke male os op i hjørnet? Forslaget om to spor på Byskolen og 10. klasserne ud på erhvervsskolen var et forsøg på at samle os bredt. Reagerer man kun på baggrund af prognoser, så er man bureaukrat. Er man politiker, så forsøger man at skabe en udvikling, der ændrer på prognoserne. Det er den rigtige vej at gå. Det er det, Venstre altid har lagt vægt på. Ville man virkelig have det brede forlig, så forstår jeg ikke, man ikke ville være med til en 0.-6. klasse på Sct. Michael.

Jens Munk, Dansk Folkeparti: Jeg er i tvivl om, hvad det her ender med. Ulrik Sand er kommet med udspil, som ligger meget op af, hvad vi er kommet med. Svært at se, hvor Venstre står.

Bruno Hansen, SF: Vi har hele tiden arbejdet på at få det bredest mulige forlig. Lykkes ikke, fordi Venstre er splittet i atomer. Derfor er vi gået tilbage til det fælles udgangspunkt, vi havde. Vi har nu fået flertal. Måske ikke den allerbedste løsning, men i hvert fald den løsning, der var mulig. Jeg har svært ved at forstille mig, at 10. klasserne skal ud på erhvervsskolen.

Jesper Ullemose, Venstre: Tak for rosen for at varetage interesserne i den gamle Gudme Kommune. Det gør jeg, og det er jeg stolt af. Sct. Michaels er blevet sorteper. Det er den eneste, der lukker. Altså jeg ved godt, det gør Nordre også, men det er alle enige om. Alle andre skoler består i et vist omfang. Når vi nu har lukket Sct. Michaels, så er der stadig udgifter, hvis vi skal kunne sælge den. Der skal varme på. Udenomsarealerne skal passes. Borgerne i Gudme bliver usikre, når deres skoler i løbet af det her er blevet lukket og åbnet flere gange. Ingen ved nogetsomhelst.

Arne Ebsen, Liste T: Vi har velfungerende lokalsamfund mange steder – uden skoler. Trods lukkede skoler lever lokalområderne videre. Det er uklædeligt af Jesper Kiel at beskylde administrationen for at køre debatten. Det er ikke god stil at skyde på nogen, der ikke kan forsvare sig..

Masoum Moradi, løsgænger: Udvalget er ikke overbevist om, at Den Alternative Models økonomi holder. Det er underligt, at Venstre kommer med det her forslag fem minutter i tolv. Lars Erik Hornemanns forklaring holder ikke vand. Det er populisme, Venstre opfører sig meget populistisk. Det klæder ikke Venstre. Lige om lidt så er vi færdige, så er skolestrukturen på plads. Nu gælder det om at samle alle kræfter bag det og få det implementeret.

Ulrik Sand Larsen, Venstre: Der er flere enhedsskoler i vores forslag end i jeres.

Hanne Klit, S: Jeg beder om at holde fokus på det, det handler om. Venstre bringer igen Sct. Michaels ind. Det er populisme, så det ryster mig lidt. Vi skal lytte til skolebestyrelserne, der alle har sagt, at de ikke kan holde til flere rammebesparelser. Kan ikke undgå at lægge mærke til, at Venstres udvalgsmedlemmer i dag ikke siger så meget. Det er vel, fordi de godt kan se fornuften i vores forslag.

Mette Kristensen, Venstre: Støttter op om det, Lise-Lotte har lagt frem. Når det siges, at Venstre er splittet i atomer, så overdriver man. Vi står for at bevare  landsbyskolerne. Så har vi tre udvalgsmedlemmer, som har en lidt anden mening. Det accepteres i Venstre. Fremover venter der stadig en masse vigtige beslutninger, som det er vigtigt, vi alle går konstruktivt ind i. Distriktsinddelingen skal sikre de tilbageværende landsbyskoler, vi har.

Ulla Larsen, Venstre: Skal vi som politikere gå på kompromis med vores egne synspunkter for at få et fællesskab, eller forsøge at overbevise andre om vores synspunkter. Det er det sidste, vi er valgt for. Det, som er vigtigt, er , at det nu bliver truffet en beslutning, som man så retter sig efter.

Birger Jensen, Venstre: Vi er ikke splittet i atomer, som nogle siger. Når vi er så stort et parti, er det jo ikke sikkert, vi kan blive enige om alt. Det er demokrati. Et eller andet sted må det godt koste mere at have en skole på landet end i byen. Det er med til at skabe vækst derude.

Curt Sørensen, S: Ledelsen på Nordre Skole har eksemplarisk ikke skubbet børnene foran sig. Men fastholdt et højt pædagogisk niveau. Det tror jeg også, alle andre skoleledelser vil, når vi har besluttet os.

Lars Erik Hornemann, Venstre: Mener I virkelig, man skal kalde hinanden for sådan noget som populister, bare fordi vi ikke er enige? Kommer tit forslag i sidste øjeblik. Jeg vil bare kalde det aktivt demokrati, at vi lytter til, hvad der kommer.

Selve debatten er nu forbi i byrådssalen. Den har varet to timer. Borgmester Curt Sørensen gør nu klar til afstemning. Først tages der stilling til ændringsforslagene.

En række ændringsforslag er nu til afstemning. Bla.bevarelse af Nordre Skole sammen med Byskolen, som forkastes med alle stemmer imod én. Sct. Michaels Skole og Skårup sammenlægges (Venstres forslag) får 12 ja-stemmer, 16 nej-stemmer, én undlader. Venstres ændringsforslag, om at Byskolen skal indeholde to spor, får 12 ja-stemmer, 16 nej-stemmer, én undlader.

Nu skal der stemmes om hovedforslagene. Først stemmes om forslaget fra de tre Venstre-folk, Ulrik Sand, Ulla Larsen, Morten S. Petersen: Den alternative model plus Sct. Michaels Skole. Fire stemmer for (de tre forslagsstillere plus Jesper Kiel), mens 23 stemmer imod, og to undlader.

Det andet hovedforslag fra Dansk Folkeparti. Nedlæggelse af Nordre Skole som det eneste, der skal ske. To stemmer ja, 27 stemmer nej.

Forslaget fra flertallet i Udvalget for Børn og Unge, stillet af S, K, SF, T og Masoum Moradi. Det vedtages nu med 16 stemmer for, 13 stemmer imod (V, DF og Enhedslisten).

Curt Sørensen: Dermed har vi vedtaget en ny skolestruktur.

Læs også “Sådan bliver det: To skoler lukkes” 29. november.