Styrelse: Intet ulovligt i Scan-Hide-beslutning

Fra garverivirksomheden Scan-Hide. Foto: Danish Crown.

Den har gjort, hvad den kunne, ledelsen for den Danish Crown-ejede garverivirksomhed Scan-Hide, for at slippe for at betale prisen for rensning af sit møgbeskidte spildevand. Og virksomheden har fået al den støtte, den kunne ønske sig, af byrådets 14 borgerlige politikere. Hidtil uden held. Men ikke alle klager – og dem har der været mange af – til Statsforvaltningen over de 15 røde byrådsmedlemmers beslutning er afgjort. Med en ny redegørelse i sagen fra By- og Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet har Scan-Hide og virksomhedens borgerlige byrådsvenner fået det betydeligt meget vanskeligere.

700.000 kroner i særbidrag om måneden skal Scan-Hide nu betale for rensning af sit spildevand. Tidligere har virksomheden kun betalt 30.000 kroner om måneden ifølge en ulovlig aftale med den tidligere Egebjerg Kommune før kommunesammenlægningen. 700.000 kroner er den reelle pris for at rense spildevandet, har Svendborgs Spildevand A/S beregnet. To gange har byrådet godkendt spildevandsselskabets nye pris. Første gang sidste forår. Den beslutning blev sat i bero af Statsforvaltningen, fordi formalia ikke havde været i orden. Virksomhedens klage fra dengang – den vigtigste af de mange klager – er fortsat under behandling i Statsforvaltningen. I september godkendte byrådet endnu engang den nye pris, som dermed blev gældende fra 1. oktober.

Men Statsforvaltningen er altså fortsat i gang med at behandle den oprindelige og mest centrale klage fra Scan-Hide – senere fulgt op af en klage fra byrådsmedlem Birger Jensen, Venstre, en noget utraditionel klage, eftersom han også er medlem af bestyrelsen i spildevandsselskabet.

Statsforvaltningen har – for at kunne komme videre med behandlingen af klagen – bedt om eksperthjælp i By- og Landskabsstyrelsen for at få afklaret nogle spørgsmål, som man i Statsforvaltningen ikke selv er eksperter på. Det er nogle spørgsmål, som også har været centrale i den kamp, som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har ført i byrådet for at støtte Scan-Hide. Bl.a. har et af argumenterne fra de borgerlige i byrådet været, at man ikke sådan kan komme midt i i et budgetår og indføre nye, høje priser på spildevandsrensning.

Syv meget konkrete spørgsmål stillede Statsforvaltningen 11. oktober sidste år i henvendelsen til By- og Landskabsstyrelsen. Bl.a. spørgsmålet om et sådant særbidrag kan indføres når som helst. Det kan det – det er helt op til et spildevandsselskab og en kommunalbestyrelse at afgøre det, fastslår By- og Landskabsstyrelsen. På alle spørgsmålene udtaler By- og Landskabsstyrelsen sig til fordel for det, som spildevandsselskabet og Svendborg Kommune rent faktisk har foretaget sig i sagen

Men nok så vigtigt er det, som By- og Landskabsstyrelsen ikke siger i redegørelsen til Statsforvaltningen. I et centralt afsnit i redegørelsen hedder det: ”Såfremt Svendborg Kommunes administration af reglerne er i strid med lovgivningen, anmodes By- og Landskabsstyrelsen endvidere om at udtale, hvorvidt ændringen af betalingsvedtægten og beslutningen om at indføre et specifikt særbidrag er udtryk for en klar ulovlighed, der er så alvorlig, at anvendelse af sanktioner skønnes påkrævet”.

Og hvad udtaler By- og Landskabsstyrelsen så i redegørelsen om den sag? Intet. Med andre ord: By- og Landskabsstyrelsen mener altså ikke, at ”beslutningen om at indføre et specifikt særbidrag er udtryk for en klar ulovlighed”.

Den syv sider lange redegørelse indgår nu som et vigtigt element i Statsforvaltningens videre behandling af den snart et år gamle klage fra Scan-Hide. I løbet af højst en måned skal Svendborg Kommune og Scan-Hide komme med deres kommentarer til redegørelsen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Formentlig i løbet af denne måned bliver den første mega-regning sendt til Scan-Hide. Den nye, høje pris gælder godt nok fra 1. oktober sidste år. Altså regningen på cirka 700.000 kroner om måneden. Men den præcise pris regner spildevandsselskabet først ud, når det har konstateret, hvor meget og hvor forurenet spildevand, der er tilgået rensningsanlægget Egebjerg Syd fra virksomheden. Regningen for de sidste tre månedert af sidste år kan altså blive på et par millioner kroner. For dette år kan den blive på over 0tte millioner kroner. Til forskel fra de cirka 360.000 kroner Scan-Hide tidligere har betalt om året.

Ender klagesagen ved Statsforvaltningen med, at Scan-Hide ikke får ret, så kan virksomheden formentlig se frem til også at skulle betale den høje pris for de fem måneder fra 1. maj til 1. oktober sidste år. Det vil sige cirka 3,5 millioner kroner.