Nogle medlemmer var inhabile, da Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen uddelte millioner. Men ikke formanden og sekretariatschefen. Skønt den største portion gik til Naturturisme I/S, hvor de selvsamme er formand og sekretariatschef. Se, hvem der i øvrigt fik del i millionerne.

Forskel på folks habilitet da naturmillioner blev fordelt

Af Frede Jakobsen

Så er de fordelt, de tre millioner kroner til projekter i forbindelse med Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav. Fordelt af Styregruppen – og godkendt af giveren, Nordea-fonden. To af Styregruppens medlemmer var inhabile, da pengene skulle fordeles, fordi de selv havde tilknytning til nogle af ansøgningerne. Det havde formanden og sekretariatschefen også. Alligevel var det sekretariatschefen, der stod bag indstillingen til Styregruppen om at give til 17 af ansøgerne og sige nej til 50. Og det var formanden, der var med til at beslutte at godkende præcis de 17 ansøgninger. Den største portion af de tre millioner kroner gik til Naturturisme I/S – hvor de samme to er hhv. sekretariatschef og formand.

Styregruppen behandlede allerede den 14. april ansøgningerne. Men først nu er det offentliggjort, hvem der har fået ja og hvem, der har fået nej. Årsagen er, at pengene kommer fra Nordea-fonden, som også har skullet godkende Styregruppens fordeling af pengene.

Da Styregruppen mødtes den 14. april for at tage stilling til de 67 ansøgninger, erklærede to af medlemmerne sig inhabile. Den ene, Martin Jørgensen, repræsenterer småøerne. Han er bestyrelsesmedlem i Småøernes Fødevare Netværk, som havde to ansøgninger inde. Den anden, Michael Rasmussen, repræsenterer turisterhvervet på Langeland. Hans far, Knud Rasmussen, er koordinator for Initiativgruppen for etablering af ridestier på Nordlangeland, som havde en ansøgning med i bunken.

Nationalparkundersøgelsens sekretariatschef, Rico Boye Jensen, havde gjort det nemmere for Styregruppen at tage stilling til de mange undersøgelser. Han havde – efter pålæg fra Styregruppen på et tidligere møde – lavet en indstilling af 17 af ansøgningerne til godkendelse. Det var da også præcis de 17 ansøgninger, der blev godkendt. Af bl.a. formanden for Styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, tidl. socialdemokratisk borgmester på Ærø. Den største portion – 650.000 kroner eller næsten en fjerdedel af de tre millioner – gik til en ansøger, Naturturisme I/S, hvor sekretariatschefen hedder Rico Boye Jensen og formanden Jørgen Otto Jørgensen. Alligevel blev Rico Boye Jensen fundet habil til at lave indstillingen til Nationalpark-styregruppen. Alligevel blev Jørgen Otto Jørgensen fundet habil til at deltage i beslutningen – skønt to andre Styregrupppe-medlemmer altså blev fundet inhabile på grund af deres tilknytning til to af ansøgerne, som havde indsendt tre ansøgninger. En af dem blev imødekommet med 300.000 kroner. De to andre blev afslået.

Habilitetsspørgsmålet var til diskussion på Styregruppemødet den 14. april. Det fremgår nemlig af referatet fra mødet, at de to medlemmer, Martin Jørgensen og Michael Rasmussen, erklærede sig inhabile på grund af deres tilknytning til ansøgere. Og spørgsmålet om sekretariatschefens og formandens habilitet var også oppe at vende på mødet. Uden at det fik nogen konsekvens. I referatet fra Styregruppens møde står der: ”Formanden orienterede desuden om, at redaktøren på Svendborgsnetavis.dk i en artikel i dag 14/4 2010 har problematiseret, at et projekt med Naturturisme som én af aktørerne (nr. 36, lejrskoleprojektet) var indstillet til tilskud og efterlyste reaktioner fra styregruppen. Sekretariatschefen orienterede om, at disse penge til konkrete projekter er bevilget til netop Naturturisme. I oplægget, som fond og kommuner har behandlet, står, at pengene også skal bruges til at understøtte initiativer sat i gang af Naturturisme I/S. Der er så efterfølgende valgt også at indkalde projekter fra andre parter. Det tog styregruppen til efterretning”.

Med andre ord – det er i virkeligheden Naturturisme I/S, der er storsindet ved at lade andre få lov til at søge om (nogle) af pengene. Skønt Naturturisme I/S kunne have sat sig på alle pengene. Ifølge sekretariatschefens udlægning. Og ifølge Styregruppens accept.

Hvilke 17 ansøgere fik de tre millioner kroner. Se det her.

Læs også ”Dobbeltroller når natur-millioner fordeles” (14. april).