Fire kommuner nu bag Nationalpark-høring

 
 

Selv modstanderformanden, Bent Juul Sørensen, stemte for en høring.

Det var Svendborg for 14 dage siden. Mandag var det Langeland. Tirsdag Faaborg-Midtfyn. Og onsdag aften kom så Ærø med – i alle fire kommuner har politikerne nu besluttet at stå fast og gå videre med forslaget om en stor Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Det vil sige, at de vil sende forslaget ud i en offentlig høring i to måneder i starten af det nye år, februar og marts.

Med beslutningen i aftes i kommunalbestyrelsen på Ærø har de fire vigtigste kommuner besluttet at sende forslaget fra Styregruppen i offentlig høring – og afvist forsøget fra flere borgerlige politikere på at få forslaget trukket tilbage til fordel for et nyt forslag om en meget mindre Nationalpark stort set kun omfattende vand.

Endnu mangler den femte kommune at tage stilling. Det er Assens, hvor kommunalbestyrelsen har sagen på dagsordenen på sit møde den 22. december. Men uanset, hvad beslutningen bliver i Assens, så er det ikke afgørende. Det er nemlig kun et lille område i den vestligste del af forslaget til Nationalpark, som ligger i Assens Kommune. Og derfor har Assens ikke nær samme betydning som de fire andre kommuner. Hvis en af dem var stået af – ja, så ville der ikke have været et sammenhængende forslag at sende i offentlig høring.

Beslutningen onsdag aften i kommunalbestyrelsen på Ærø er bemærkelsesværdig, fordi samtlige 15 medlemmer stemte for at sende forslaget i høring. I kommunalbestyrelsen sidder den mest markante modstander mod Nationalpark-forslaget – storbonden Bent Juul Sørensen, som er valgt for Venstre. Han er formand for modstanderorganisationen Foreningen af Nationalpark-skeptikere, som har ført en aggressiv kampagne mod hele idéen om en Nationalpark. Og som til nød vil acceptere den såkaldte Tåsinge-model, som stort set kun omfatter øhavet. ”En Nationalpark for dykkere”, som det er blevet kaldt af Flemming Madsen, socialdemokratisk byrådsmedlem i Svendborg og næstformand i Styregruppen.

Det er således kun i kommunalbestyrelsen på Ærø og i kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn, at samtlige medlemmer står bag beslutningen om at sende det store forslag i høring. Det betyder ikke, at samtlige medlemmer støtter det store forslag – men af demokratiske grunde vil de have det i høring. Og først derefter tage stilling til det.

Lige som Bent Juul Sørensen på Ærø er også andre Venstre-folk, konservative og DF-medlemmer imod det store forslag. I Faaborg-Midtfyn Kommune har de tre partier erklæret, at de – med Venstre-manden Kristian Nielsens ord – går ind for en ”blå nationalpark”, fordi den er mere spiselig for landmænd og skovdyrkere. En blå nationalpark svarer til det, der også er blevet kaldt Tåsinge-modellen, præcis den model som landbrugets og skovdyrkernes repræsentanter i Styregruppen har peget på.

Men hvor også kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn samlet står bag at sende det store forslag i høring, så var det andeledes, da forsaget var til behandling i mandags på Langeland. Den konservative Bo Nissen stemte imod overhovedet at sende forslaget i høring. Og borgmester Bjarne Nielsen, Venstre, erklærede, at han – selv om han var med til at sende det i høring – i sidste ende vil stemme imod etablering af Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Det samme vil mindst et af de to øvrige Venstre-medlemmer, Bjarne Møller Petersen.

I Svendborg forsøgte byrådets største parti, Venstre, sammen med de Konservative  og Dansk Folkeparti at forhindre, at det store forslag overhovedet kommer i høring. De ville have forslaget sendt retur til Styregruppen med ordre om at udarbejde et mindre forslag svarende til den såkaldte Tåsinge-model – og så sende dette forslag i høring senere. Det lykkedes ikke for Venstre og Konservative. Og ved den afgørende afstemning fik de 15 røde byrådsmedlemmer støtte fra Venstre-manden Morten S. Petersen og den konservative Henrik Nielsen til at sende det store forslag i høring. De øvrige Venstre-folk, den anden Konservative, Ove Engstrøm, undlod at stemme. Mens de to DF’ere stemte imod.

Formanden for Styregruppen, Jørgen Otto Jørgensen, som er socialdemokratisk kommunalbestyrelsesmedlem på Ærø, var glad onsdag aften – da den fjerde kommune, hans egen, havde sagt ja til at sende forslaget i høring.

”Det giver borgerne mulighed for at forholde sig til de konkrete forslag, hvor diskussionen indtil nu i høj grad har foregået uden kendskab til netop disse konkrete forslag”, siger Jørgen Otto Jørgensen. ”Nationalparken er jo med det her ikke hjemme endnu. Det bliver spændende senere at se på høringssvarene. Og det kan godt være, stregerne ender med at skulle trækkes lidt anderledes. Men jeg tror, det ender med en Nationalpark”, tilføjer han.

Efter høringsfasen i februar og marts skal kommunalbestyrelserne tage stilling til, om de rent faktisk går ind for en Nationalpark – og i hvilken form. På den baggrund skal en ansøgning sendes til Miljøministeriet.

Hvad den endelige stillingtagen vil blive i kommunalbestyrelsen på Ærø er i dag svært at vurdere. Men både på Langeland, i Svendborg og i Faaborg-Midtfyn er der allerede i dag et flertal for en Nationalpark-model i stil med det forslag, som Styregruppen har udarbejdet.

Se forslaget til Nationalpark her.