Længe har de domineret den offentlige debat. Nu får de modspil – nationalpark-modstanderne i Foreningen af Nationalparkskeptikere. Tilhængere af en nationalpark i Det Sydfynske Øhav kommer nu på banen – de har nu dannet Gruppen af Nationalparks Objektivister.

Ny organisation for tilhængere af nationalpark

Af Frede Jakobsen

”De skævvrider debatten. Vi vil have den tilbage på sporet”. Det er de såkaldte nationalpark-skeptikere, han mener, Carl-Ove Thor. Han mener, det er ved at lykkes skeptikerne at vride debatten om en mulig kommende nationalpark i Det Sydfynske Øhav helt ud af proportioner – derfor har han sammen med et endnu ukendt antal andre personer dannet en modvægt til Foreningen af Nationalparkskeptikere. ”Som jo, hvis man skal kalde en spade for en spade, er modstandere, mere end de er skeptikere”, siger han.

Den nye organisation hedder Gruppen af Nationalparks Objektivister (GNO). Altså tilhængere af en nationalpark i Det Sydfynske Øhav, hvis man skal kalde en spade for en spade, eller hvad?  ”Positivister i hvert fald”, siger Carl-Ove Thor, som selv har været med i arbejdet i en af de officielle arbejdsgrupper om en nationalpark, Erhvervsgruppen, der som den sidste afleverede sin rapport i sidste uge.

I dag vil Foreningen af Nationalparkskeptikere på et møde med Svendborgs borgmester, Curt Sørensen (S), vise, hvor stor modstanden ifølge dem er på Sydfyn mod en nationalpark. Den nye forening har også aftalt at mødes i dag med borgmesteren for at give et andet og mere positivt input til den fortsatte debat om nationalpark eller ej.

”Jeg synes”, siger Carl-Ove Thor, ”at problemet er den måde, modstanderne fører sig frem på. Jeg er bange for, at de vrider debatten helt ud af proportioner, bl.a. fordi de har et lokalt talerør, som er dem venligt stemt”.

”Vi har taget initiativ til at danne den her gruppe nu, hvor de officielle arbejdsgrupper under Styregruppen for Nationalparkundersøgelsen har afsluttet deres arbejde. Vi synes ikke, det skal stoppe her. Vi vil sørge for, at nogle af idéerne kommer ud til debat i en videre kreds. Vi er ikke bundet af nogle bånd, som Styregruppen er det. Så vi kan bedre gøre det”, siger Carl-Ove Thor.

Carl-Ove Thor oplyser, at der på nuværende tidspunkt er folk med i den nye organisation fra alle de officielle arbejdsgrupper – bortset fra Naturgruppen. Hvor mange og hvem, de er, vil han endnu ikke oplyse. Men endnu flere folk er, siger han, håndplukket til et nyt møde mandag den 17. maj. Hvor mødet holdes, vil han heller ikke oplyse. Og det er der, siger han, en helt klar grund til. ”Vi vil ikke kuppes, sådan som vi har oplevet arbejdsgrupperne er blevet det. Stemmekvæg blev hentet ind, når der skulle være vigtige afstemninger. Bagefter, så var de væk igen. Det har, synes jeg, ikke noget med demokratiske principper at gøre”.

Gruppen af Nationalparks Objektivister planlægger bl.a. en tur til Nationalparken i Thy, hvor modstanden også i starten var stærk. Men i dag er væk. ”Skeptikerne her på Sydfyn lytter overhovedet ikke til erfaringerne fra Thy”, siger Carl-Ove Thor.