Landmænd og skovejere kuppede lørdag det sidste møde i Naturgruppen, en af de fire grupper, der er ved at afslutte deres arbejde om en Nationalpark i Det Sydfynske Øhav. Skovdyrkerforeningen havde mobiliseret stemmekvæg – som da også forlod det lange møde igen, så snart de med deres stemmer havde sørget for flertal for et forslag, der kun lægger op til en meget begrænset nationalpark. Poul Henrik Harritz beretter om kuppet.     

Landmænd og skovejere kupper nationalpark

Poul Henrik Harritz

Af Poul Henrik Harritz

På et seks timer langt møde i lørdags lykkedes det landmænd og skovejere at få flertal for en langt mindre Nationalpark i Det Sydfynske Øhav, end der ellers har været lagt op til. Det skete på den såkaldte Naturgruppes sidste møde. Naturgruppen er den største af de fire arbejdsgrupper, der nu er ved at afslutte deres arbejde. Andre grupper har arbejdet med friluftsliv, kulturhistorie og erhverv.     

Lørdagens møde i Naturgruppen tiltrak usædvanligt mange deltagere. Såvel landmænd som skovejere, der begge tidligere har været mere end normalt skeptiske overfor nationalparken, var denne dag mødt talstærkt op. Det skyldes ikke mindst, at der dagen før mødet blev mailet til medlemmerne af Skovdyrkerforeningen på Fyn. Skovrider Frands Fraas Nielsen satte sig til computeren og skrev:     

”Hermed indkaldelse til 5. møde i hovedgruppen, der omfatter natur. Deltagelse sker ved at møde denne dag, og tilmelding kan ske på mail eller telefon.
Sidste lørdag var der et tilsvarende møde i kulturgruppen – der var sluttelig to forslag, Tåsingeforslaget og ét med en kystzone på 3 km. Der var flertal forTåsingeforslaget.
Jeg håber vi på lørdag kan vise et lige så flot resultat.
Det er efter min overbevisning  denne dag (lørdag den 13.3.)  ”det store slag” kommer til at stå – så mød op og stem!
Med venlig hilsen Frands Fraas Nielsen”.     

Opfordringen blev fulgt af en række medlemmer af Skovdyrkerforeningen. Medlemmer, som ellers ikke i særlig udstrækning har deltaget i møderne.  På Naturgruppens møde lørdag skulle grænsedragningen for den måske kommende nationalpark tegnes. Ud fra en række skitser blev der fremlagt to forslag:       

Forslag ét fastholder en stor afgrænsning af nationalparken. Det omfatter hele Det Sydfynske Øhav foruden væsentlige dele af Langeland, Tåsinge, Ærø og kysten mellem Svendborg og Faaborg. Også Svanninge Bjerge, Svanninge Bakker, Egebjerg Bakker og andre markante højdepunkter er med.  Argumentationen for en stor nationalpark er, at hele denne del af Danmark er et produkt af den sidste istid, der kom fra sydøst og gled ind over området syd for Fyn. Selve Øhavet med vand og otte småøer er bakker, der i dag stikker op over vandet. Da isen nåede Fyn, kunne den ikke møve gennem mere jord og skabte i stedet de mægtige højtliggende arealer omkring Faaborg og Svendborg. Argumentet for en stor afgræsning er altså, at Øhavet hænger nært sammen med de store bakkelandskaber omkring Faaborg og ned mod Svendborg.      

Forslag to er et væsentlig mindre areal for den kommende nationalpark. Det blev præsenteret af den såkaldte Tåsingegruppe, hvis sammensætning består af mange landmænd fra øen, og gruppens medlemmer tilhører en gruppe af stærkt kritiske skeptikere  af nationalparken.  Arealet omfatter stort set kun vandet mellem Lindelse Nor, Tåsinges vestkyst, kysten mellem Lehnskov og Horneland og dernæst nærmest i en ret linje til Lindelse Nor på Langeland. I denne lille model indgår de otte mindre, beboede øer.     

Står det til skeptikerne og stemmeafgivningen bliver Nationalparken i Øhavet altså ganske lille. Der blev på mødet stemt om de to forslag. For forslag 1 stemte 11 personer, og for det lille forslag – forslag 2 – stemte ikke færre end 40. Efter afstemningen forlod 12 personer det igangværende møde. Flere landmænd forlod også mødet, efter at afstemningsresultatet var offentliggjort. Stemmekvæget havde afgivet deres stemmer!     

Processen mod en nationalpark er langt fra afsluttet. I løbet af de næste måneder skal den overordnede Styregruppe se på indstillingerne fra de fire arbejdsgrupper. Styregruppen består bl.a. af repræsentanter fra de fem kommuner, der omfattes af en eventuel nationalpark (Svendborg, Langeland, Ærø, Faaborg-Midtfyn, Assens).  Efter Styregruppens indstilling sendes forslaget til en nationalparkplan til de fem kommunalbestyrelser. Herefter gennemføres en bredere  vurdering af borgernes holdning til forslagene. I december i år vil et endeligt nationalparkforslag blive behandlet i Styregruppen og i de fem byård, og det sker med henblik på at vurdere, om der til den tid skal sendes en ansøgning til miljøministeren.     

(Poul Henrik Harritz, Strynø, er journalist og naturformidler. Tidligere svendborgenser og tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening).