Arno Kruse.

Arno Kruse.

Af Arno Kruse 

KOMMUNALVALG/13: Her midt i valgkampen er det ret bemærkelsesværdigt at opleve, hvordan embedsmændene i Langeland Kommune ikke alene blander sig i politik, men oven i købet forsøger at manipulere med både vælgerne og politikerne.

Den 26. oktober bragte Fyns Amts Avis en helsides artikel om skolerne på Langeland, hvor avisen blandt andet oplyste om prisen pr. elev i Humble Skole, Nordskolen og Ørstedskolen.

Artiklen var endvidere suppleret af en tilkendegivelse fra en professor, der konkluderede, at Langeland Kommune ikke havde råd til at bevare skolerne i nord og syd.

De adspurgte politikere garanterede, at der ikke skulle nedlægges skoler efter valget den 19. november. Denne garanti stillede de samme politikere forud for valget i 2005, hvorefter man umiddelbart efter valget besluttede at nedlægge 5 skoler og bygge Danmarks dyreste og største skole til en overpris, som kommunen aldrig ville få råd til at betale.

Det økonomiske fundament i artiklen i avisen den 26. oktober var støbt af kommunens embedsmænd, som over for avisen havde oplyst, hvad elevprisen var pr. elev på de tre skoler, og disse priser pr. elev viste, at både Nordskolen og Humble Skole var for dyre i forhold til Ørstedskolen.

Ikke en eneste af de adspurgte politikere satte spørgsmålstegn ved rigtigheden af de oplyste elevpriser, hvilket godt nok kan give anledning til bekymring.

De elevpriser, som kommunens embedsmænd havde oplyst til avisens journalist og til den involverede professor var så forkerte og urigtige, at de kun kan opfattes som et forsøg på manipulation af alt og alle med det formål at skabe politisk tilslutning til at nedlægge de to skoler i nord og syd.

Embedsmændene have oplyst til avisen, at prisen pr. elev på Ørstedskolen var langt den billigste på Langeland.

De samme embedsmænd havde i oktober 2012 fået en enig kommunalbestyrelse til at vedtage et driftsbudget for de tre langelandske skoler, som viste, at prisen pr. elev udgjorde 86.679 kr. på Nordskolen i Snøde, 69.639 kr.pr. elev på Humble Skole og 89.766 kr. på Ørstedskolen i Rudkøbing.

Disse budgetter har ALLE medlemmer af kommunalbestyrelsen uden undtagelse set og godkendt, og alligevel er der ikke en eneste, der undrer sig over, at de samme embedsmænd har oplyst til Fyns Amts Avis, at Ørstedskolen er langt den billigste skole, og at det derfor ville være økonomisk fornuftigt at nedlægge skolerne i nord og syd.

Så er det, jeg spørger mig selv om, hvad fanden de nuværende medlemmer af kommunalbestyrelsen laver, når de behandler et budgetforslag, og hvad fanden embedsmændene bilder sig, når de helt bevidst afgiver urigtige oplysninger i strid med deres egne budgettal til Fyns Amts Avis om elevpriserne på de tre skoler alene med det formål at få lukket de to små skoler, som faktuelt er de billigste skoler i henhold til budgettet

Det er jo fuldstændig formålsløst at vælge politikere til kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune, når det alligevel er embedsmændene, der får lov til at rende om hjørner med alt og alle, men jeg synes godt nok, at det overstiger enhver forventning, at embedsmændene kan få lov til at manipulere med budgetmaterialet uden at en eneste politiker opdager det.

Sådan var fremgangsmåden, da vi fik Ørstedskolen, som vi ikke har råd til eller nogen sinde vil få råd til at betale, og sådan er fremgangsmåden åbenbart også, når embedsmændene vil have nedlagt de sidste to skoler uden for Rudkøbings bygrænse. Men at det skulle se med Fyns Amts Avis’ hjælp, havde jeg dog alligevel ikke regnet med.

(Arno Kruse, Longelse Sand, Langeland, er folkepensionist. Han er tidl. medlem af kommunalbestyrelsen i Rudkøbing for Arno Kruses Liste. I dag er han medlem af Enhedslisten).