De unge tages som gidsler

Af Niels Christian Nielsen, folketingskandidat, Socialdemokraterne

FOLKETINGSVALG/11: Et snævert flertal i Folketinget er ved at beslutte, at alderen for knallertkørere skal sættes ned fra 16 til 15 år. Et af argumenterne er, at når nu den kollektive trafik er indskrænket eller ikke-eksisterende ude på landet, så skal der være et alternativt transportmiddel til de unge mennesker, så de kan komme frem til deres uddannelsesinstitution, samt pleje deres fritidsinteresser.

Du vil måske trække på skulderen og tænke – nå, og hvad så? – Du har måske selv børn eller børnebørn i alderen 15 til 18 år, og det at kunne køre på en knallert giver jo en frihed og mobilitet til de unge. Dog vil du også gerne have, at de unge kan færdes trygt og sikkert i trafikken.

Jeg ser gerne, at unge mennesker kører på cykel eller knallert, men så skal de fysiske forhold og rammer også være tilstede og i orden. Også ude på landet.

Nu er der bare den hage ved lovændringen, at risikoen pr. kørt kilometer for at blive dræbt eller kvæstet, er over 10 gange større på knallert end på cykel, og målt i forhold til personbiler er det over 50 gange farligere at køre på knallert.

Denne risiko bliver ikke mindre, når alderen bliver sat ned for knallertkørere.

Denne bekymring deles også af Rigspolitiets arbejdsgruppe, for efter arbejdsgruppens opfattelse, at der ikke et færdselssikkerhedsmæssigt belæg for at ændre de gældende alderskrav til knallertførere, og arbejdsgruppen anbefaler således, at aldersgrænsen for at føre lille knallert forbliver på de 16 år.

Bekymringen for flere unge kvæstede eller dræbte knallertkørere deles ikke af Justitsministeriet, for ministeriet foreslår i modsætning til arbejdsgruppens anbefaling, at aldersgrænsen for førere af lille knallert, som i dag er 16 år, nedsættes til 15 år.

Denne absurde lappelovgivning vil komme til at koste flere unge deres liv og førlighed. Vejenes tilstand i mange yderområder er af så dårlig beskaffenhed, at flere eksperter endda har foreslået at lukke vejstrækninger, fordi de vil ødelægge bilerne. Hvad vil der så ikke ske med endnu flere unge knallertkørere på dårlige og livsfarlige veje.

Der vil med garanti blive meget mere beskæftigelse til vore hospitaler og bedemænd.

Tænk, at lovgivere overser og overhører de mange blinkende røde lamper fra eksperter og lægfolk og tonser en livsfarlig lovændring igennem. En lovændring, som skal udfylde hullet efter en forfejlet politik på den kollektive transport i yderområderne.

Vi trænger til en ny regering, der ikke tager de unge som gidsler. Først blev den kriminelle lavalder sat ned fra 15 til 14 år, og nu denne livsfarlige sænkning af aldersgrænsen for knallertkørere.

(Niels Christian Niesen, Svendborg, er folketingskandidat for Socialdemokraterne – læs mere her).