Når virkeligheden overgår den politiske fantasi

Lis Rosenbjerg.

I et for en TV-nyhedsudsendelse usædvanligt langt – det varede næsten 10 minutter – og grundigt indslag fortalte TV2/Fyn mandag aften den historie, som Svendborgs NetAvis har afdækket over mange måneder: Om Svendborg Kommunes barske linje overfor sygemeldte borgere for at spare penge. Om kommunens halvering af antallet af nytildelte førtidspensioner. Om de barske menneskelige omkostninger for de svendborgensere, der rammes af kommunens stramme politik på dette område.

Grete Schødts, socialdemokratisk formand for Svendborg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg, var som afslutning i studiet for i et direkte interview at forklare og forsvare kommunens politik. At hendes svar ikke just var præget af klarhed, det er én ting. En anden er, at det, hun trods alt sagde, strider imod virkeligheden. Her kigger vi på bare nogle få af hendes udtalelser.

Rie Hansen.

1. Det er ikke for at spare penge, at der skæres ned på antallet af førtidspensioner, hævdede Grete Schødts. Hun sagde, at kommunen blot efterlever reglerne. Intervieweren henviste til, at borgmester Curt Sørensen i et interview med Information, rent faktisk har sagt ”at det også er af økonomiske grunde, at Svendborg Kommune har skåret ned på tildelingen af førtidspension”. Grete Schødts afviste det ved at sige: ”Jeg tror faktisk ikke, borgmesteren har sagt sådan”. Og på spørgsmålet ”Så han er fejlciteret?” svarede Grete Schødts: ”Ja, det må han være”.

Men sådan har borgmesteren faktisk sagt. Information skrev 13. februar: ”Før gik det for hurtigt og for enkelt at få de dyre overførselsindkomster, mener han. Nu bliver man nødt til politisk at prioritere anderledes. ’Fordi der er rigtig mange penge og stor økonomi bundet op i det her’, siger han, ’Hvis vi ikke fokuserede skarpere, så måtte vi hente pengene på skoler, daginstitutioner, ældreområdet etcetera’.” (læs hele interviewet her). Interviewet blev lavet af Informations journalist Emil Rottbøll. Svendborgs NetAvis har i dag været i kontakt med Emil Rottbøll. Interviewet med borgmesteren blev båndet. Det bånd findes endnu. Borgmesteren er ikke fejlciteret.

2. Grete Schødts svarede ”Ja, det må han være” – på spørgsmålet om borgmesteren var fejlciteret – og fortsatte så med at sige ”for førtidspension er der ikke budgetlagt noget som helst og nogen som helst besparelse på, for det kan vi ikke”. Og hun afviste lidt senere, at kommunen med sin beskæftigelsesplan ønsker at ”begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse”, som intervieweren udtryke det. Hun sagde, at ”det er en plan, hvor ministeren, beskæftigelsesministeren, har lavet nogle målsætninger om, hvad vi skal og hvad vi må og hvad vi kan fremover”.

Beskæftigelsesministeren udstikker ganske rigtigt nogle målsætninger. Men det er altså kommunen selv, der laver beskæftigelsesplanen. Ellers var der jo heller ingen grund til, at den først bliver behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget og til sidst havner til vedtagelse i byrådet – hvor alle på nær Enhedslisten stemte for den på et møde den 21. september sidste år. I Beskæftigelsesplan 2011 står der bl.a.: ”Begrænsning af antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse er centralt af hensyn til både den enkelte borger, samfundsøkonomien og arbejdsudbuddet i de kommende år”. Hvorefter der sættes et helt konkret mål op: ”Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 6000 i december 2011”.

3. I indslaget på TV 2/Fyn skildredes situationen for to sygemeldte svendborgensere, Lis Rosenbjerg (læs mere her) og Rie Hansen (læs mere her). Om deres situation sagde Grete Schødts: ”Ved du, hvad de her piger de skal have? De skal have nogle sygedagpenge, indtil de kan blive så raske og deres helbred kan blive forbedret. … Hvis du er for syg til at få et fleksjob og for rask til at få en førtidspension, så burde de her mennesker kunne blive på sygedagpenge, indtil man har en afklaring på, hvordan kan vi så hjælpe jer videre i systemet”.

Ét er, at Grete Schødts med ovenstående udtalelse åbenbart mener, at alle kan blive raske og rørige og arbejdsegnede – uanset, hvad de fejler. Dertil kommer, at hun med den forklaring faktisk underkender medarbejderne på det Jobcenter, hun er ansvarlig for. Jobcentret havde nemlig indstillet begge kvinder til henholdsvis fleksjob og førtidspension.

Tag nu Lis Rosenbjerg. Hun blev af Jobcentret indstillet til at få et fleksjob. Hun fik nej fra kommunens fleksjobsudvalg med den begrundelse, at hun var for syg til at få et fleksjob. Hun søgte så sammen med sin fagforening om at få førtidspension. Men kommunens pensionsudvalg sagde nej med den begrundelse, at hun var for rask til at få førtidspension. I stedet fratog kommunen hende sygedagpengene. Lis Rosenbjerg er nu på kontanthjælp.

Eller tag Rie Hansen. Hun blev af Jobcentret indstillet til at få en førtidspension. Der var, mente Jobcentrets sagsbehandler, ingen andre muligheder. Og lægeerklæring efter lægeerklæring sagde det samme. Kommunens Pensionsudvalg sagde nej – med den begrundelse, at hun skulle arbejdsprøves for at se, om der dog ikke var en resterhvervsevne i hende. På det tidspunkt havde hun allerede været i to mislykkede arbejdsprøvninger. Rie Hansen er maskinarbejder. Begge hendes hænder er ødelagte. Og hun spørger sig selv: Hvordan skal jeg kunne arbejde med to hænder, som jeg stort set ikke kan bruge til noget som helst? Ikke desto mindre er hun lige nu i sin fjerde arbejdsprøvning.

Se hele indslaget på TV 2/Fyn mandag aften her.

Læs nedenfor en udskrift af hele interviewet på TV 2/Fyn med Grete Schødts. Hun interviewes af Jesper Buch:

Hvorfor har I skruet bissen på overfor folk, som vi ser her, der gerne vil på førtidspension og som helt åbenlyst tilsyneladende har brug for det.

Jeg kan sådan set ikke lide, at du indleder med at sige, at vi har skruet bissen på, for det har vi faktisk ikke. Men vi har jo noget lovgivning, og vi har et regelsæt, vi skal overholde. Men det, der er sket i Svendborg, er jo, at Ankestyrelsen lavede en praksisundersøgelse i 2009 og udsendte den til alle landets kommuner, så det er ikke kun Svendborg, hvor man gjorde meget opmærksom på, hvad vi kan, og hvad vi må, og hvad vi skal og hvor alting skal være dokumenteret. Og det er hel urimeligt…

Så det, du siger, er, at I bare efterlever reglerne?

Ja, det gør vi faktisk…

Det, jeg så ikke kan forstå, det er, at den 14. februar, da siger borgmesteren i Svendborg til dagbladet Information, at det også er af økonomiske grunde, at Svendborg Kommune har skåret ned på tildelingen af førtidspension. Han siger, at hvis vi ikke fokuserede skarpere, så må vi hente pengene på skoler og daginstitutioner og sådan nogle ting. Er du enig med ham i det?

Jeg tror faktisk ikke, borgmesteren har sagt sådan…

Så han er fejlciteret?

Ja, det må han være, for førtidspension er der ikke budgetlagt noget som helst og nogen som helst besparelse på, for det kan vi ikke…

Man kunne jo godt få den tanke,  at når borgmesteren – nu siger du, han er fejlciteret – men når I har skruet bissen på, det udtryk tillader jeg mig at bruge, og det oplever de her kvinder, vi ser i indslaget formentlig også, at det er for ar spare penge…

Men vi skal lige skille tingene ad. Fordi at førtidspension afgøres i det Socialfaglige Team omme i Socialforvaltningen. Og da skal man give førtidspension til de borgere, der opfylder alle betingelser, og det er ikke budgetlagt.

Men antallet af tildelte førtidspensioner er halveret i Svendborg, og vi hører her i indslaget, at I havde beskæftigelsesplanen til afstemning, beskæftigelsesplanen for 2011, den gik ud på – og det var den, du  var med til at stemme for, og som Jesper Kiel fra Enhedslisten stemte imod, at begrænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. Så ser vi vel resultatet her… altså en kvinde, der simpelthen ikke kan arbejde.

Altså, jeg vil godt understrege, at de kvinder, der ikke kan arbejde, og det vi lige har set i indslaget, det er jo en behandling i Jobcentret, så den kan jeg ikke begynde og sådan sagsbehandle på. Men det, jeg kan sige, det er, vi skal lave en beskæftigelsesplan ovre i Arbejdsmarkedsudvalget, den skal igennem det lokale beskæftigelsesråd, og så skal den til sidste igennem byrådet. Og det er en plan, hvor ministeren, beskæftigelsesministeren, har lavet nogle målsætninger om, hvad vi skal, og hvad vi må, og hvad vi kan fremover…

Men så lad mig spørge på en anden måde. Hvis I tildeler f.eks. de her to kvinder førtidspension, tror du så, der er nogen, der kommer efter jer og siger…

Ja, det kan jeg love dig, det er.

Med hvilken begrundelse?

Jamen, fordi hvis ikke de har opfyldt alle betingelserne, alt skal være afprøvet, inden vi må give en førtidspension. Og … der er ikke noget at rafle om, for sådan er det…

 Jamen, altså, altså, Rie Hansen, som du ser her, kan ikke bruge hænderne, hun har været ude tre gange i arbejdsprøvning. I må da have et vist råderum også i kommunerne.

Ved du, hvad de her piger, de skal have? De skal have nogen sygedagpenge, indtil de kan blive så raske og deres helbred kan blive forbedret. Det her med at vi har regelsæt, der siger 52 uger, og så har du nogen forlængelsesmuligheder, og hvis du er for syg til at få et fleksjob og for rask til at få en førtidspension, så burde de her mennesker kunne blive på sygedagpenge, indtil man har en afklaring på, hvordan kan vi så hjælpe jer videre i systemet.