Det er en højst forunderlig og forbavsende kamp, som teamleder på Jobcenter Svendborg, Masoum Moradi, fører mod gruppen Syg i Svendborg. En gruppe, der sætter fokus på, hvordan man behandler de syge og nedslidte medborgere i Svendborg Kommune.

Og guderne skal vide, at de syge bliver jagtet. De får skam ikke lov til at være syge i fred og komme sig på en anstændig måde. Jobcentret er hurtigt over de syge for at få dem aktiveret. De må endelig ikke endelig ikke tro, at den hellige grav er velforvaret.

Nu er det jo bare sådan, at de fleste jo næppe bliver langtids-sygemeldte, fordi de synes, det er sjovt eller underholdende. Ligesom det er enerverende og dybt psykisk stressende for de mange, der afventer den endelige afgørelse, når det gælder førtidspension eller fleksjob.

FIRE ÅR OM AFSLAG

Jeg har personligt kendskab via journaler til en borger, der har ventet i hele fire år for så på en højst mærkværdig baggrund at få afslag på fleksjob. Af et fleksjobudvalg – hvor omtalte Masoum Moradi sidder for bordenden.

Masoum Moradi bruger rigtig meget krudt på at forsvare de ansatte på Jobcentret og på at bekæmpe Syg i Svendborg, der via Anstændighedens Plads lørdag efter lørdag er blevet landskendt. Ja, ideen har ligefrem spredt sig. Også mange andre steder i Danmark bliver de syge og nedslidte behandlet uanstændigt.

Jeg er ikke i tvivl om, at der er rigtig mange ganske udmærkede mennesker, som arbejder på Jobcentret i Svendborg. Men – jeg ved også, at der i rigtig mange sager er tale om et skøn. Og det skøn er netop den elastik, der burde falde ud til borgerens fordel. Alt tyder dog primært på, at det falder ud til fordel for systemet. Og man har systemet under stærk mistanke for først og fremmest at tænke økonomisk.

MENNESKESYNET

Det er nu engang sådan, at den slags sager også ofte er afhængig af det menneskesyn, som systemet har i forhold til borgerne. Og på det område er jeg langt fra imponeret.

Jeg har selv arbejdet som anden aktør for Faaborg-Midtfyn Jobcenter. Og her var det ikke nogen særlig rar oplevelse at stå på mål for det menneskesyn, som ledelsen havde i forhold til vore kursister. De blev i stort omfang rent ud sagt behandlet uanstændigt. Så uanstændigt, at jeg ikke mere ønskede at fungere som anden aktør.

Det ville klæde Masoum Moradi at tage sit menneskesyn op til alvorlig overvejelse og gå i en positiv dialog med Syg i Svendborg og give de langtidssyge og nedslidte medborgere i Svendborg en anstændig behandling, når han selv sidder for bordenden.

SYSTEMET MAKKER RET

Nu har Jobcentret i Svendborg netop fået bevilget 750.000 kroner mere til sit arbejde. Lad os håbe, at det kan være med til at give en hurtigere og mere retfærdig sagsbehandling. Pengene er naturligvis ikke givet efter pres fra Syg i Svendborg. Det skynder formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Svendborg Kommune, Grete Schødts, at sige til Fyns Amts Avis tirsdag den 27. september. En formand, der i øvrigt udmærker sig ved at komme med ligegyldige udtalelser om, at det skam er lovens skyld, at det ser så ringe ud for de syge og nedslidte. Det har skam ikke noget med systemet at gøre. Systemet makker bare ret.

Så – alt i alt er der grund til, at Syg i Svendborg fortsætter sin stille protest mod den behandling, som deres medborgere får. Tak for det.

(Carsten Harbøll, Svendborg, er journalist og underviser).