Der skal strammes et par skruer hist og her

Masoum Moradi.

Der er fra Enhedslistens side og partiets talerør i Svendborg, Svendborgs NetAvis, rejst tvivl om, hvorvidt vi i Svendborg Kommune handler korrekt, når kommunen ved udregning af rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere betragter udgiften til efterløn og fagforening som unødvendige udgifter.

Som det meste af det, der kommer fra Enhedslisten og Svendborgs NetAvis, er dette også en storm i et glas vand. Dog er det lige i denne sag lykkedes Netavisen og Enhedslisten at få ministeren på området til at udtale sig. Antagelig uden at have undersøgt sagen grundigt svarer ministeren, at det er op til kommunerne selv at bestemme, om udgiften til efterløn og fagforening skal medregnes som nødvendige udgifter. Kvaliteten i ministerens udmelding svarer desværre nogenlunde til kvaliteten i Netavisens og Enhedslistens arbejde.

Hvad har vi gang i, kan vi med rette spørge os selv? Jo, vi er godt i gang med at sagsbehandle på et område, vi ikke ved så meget om. Det er problematisk, når vi politikere bliver så detajlstyrende og blander os i, hvordan medarbejdere skal træffe afgørelser på gulvniveauet. Som medarbejder i Borgerservice kan man jo heller ikke træffe afgørelser ved at slå op i dagens avis og se, hvad Jesper Kiel, Frede Jakobsen og nu Inger Støjberg mener om det ene eller det andet. Næ, man har en lovgivning, man slår op i. Basta!

Vil politikere noget andet end det, der står i loven, er deres bedste redskab selv den lovgivning, de altid kan justere på.

Nu kan det jo ikke udelukkes, at man i en forvaltning kan tolke lovgivningen forkert. Her kan vi takke guderne for, at vi lever i et retssamfund, hvor borgerens rettigheder ikke kun er sikret gennem forvaltningens arbejde og afgørelse, men at forvaltningernes afgørelser kontrolleres af domstolsagtige nævn. Afgørelser fra disse nævn er afgørende for, hvordan medarbejdere i en forvaltning skal træffe afgørelser, eller hvorfor en forvaltning ændrer kurs. Når vi taler om Borgerservice, så er det Det Sociale Nævn, der juridisk overvåger og kontrollerer medarbejdernes arbejde, stadfæster eller ændrer Borgerservices afgørelser.

Jeg har i dag (onsdag – red.) været i kontakt med Det Sociale Nævn for at finde ud af, hvad nævnets vurdering er i forhold til den kritik, der har været fra Enhedslisten og partiets journalistiske talerør. Svaret er entydigt og klart: Udgifter til fagforening og efterlønsbidrag betragtes ikke som rimelige og nødvendige udgifter.

Under undersøgelse af sagen er det dog gået op for mig, at vi i Svendborg faktisk ikke helt overholder lovgivningen . Det Sociale Nævn vurderer for eksempel, at udgifter til ulykkeforsikring ikke skal betragtes som rimelige og nødvendige. I Borgerservice medregner man, stik mod Det Sociale Nævnets afgørelser, disse udgifter som nødvendige udgifter. Uden at gå i detaljer bør Erhvervsudvalget bede Borgerservice om at arbejde videre med at klarlægge, hvad der kan betragtes som nødvendige udgifter, og hvad der ikke kan komme med. Hverken mere eller mindre. Men det lader til, at der skal strammes på et par skruer hist og her.

Det er vigtigt, at vi ikke synger med på den mistænkeliggørelse, som Svendborg Netavis og Enhedslisten atter retter mod vores dygtige medarbejdere i en af de bedst fungerende forvaltninger i Svendborg Kommune. Lad os sende et fælles klart signal om, at vi ikke bliver rundtossede, hver gang Netavisen og Enhedslisten graver en ny spændende historie frem til at angribe vores medarbejdere på. Hvis vi danser med til den slags, fortsætter festen til det uendelige.

Jeg vil slutteligt venligst opfordre Venstres byrådsgruppe til at formidle videre i partiorganisationen, at der burde arbejdes mere med ministerens kompetencer eller mangel på samme, som ofte resulterer i mærkværdige udmeldinger. Disse udmeldinger skaber en del problemer for den verden, der skal agere og reagere under ministerens politiske ansvarsområde. Ministerens manglende kendskab til eget ansvarsområde er altså ikke kun et problem for ministeren selv og for den sags skyld for Venstre, men sandelig også for de mange medarbejdere, der helt i front (med fejl-finder-fundamentalister som Frede Jakobsen og Jesper Kiel i nakken) skal formidle modstridende oplysninger til borgere.

Jeg skal sluttelig understrege, at jeg ikke er beskæftiget under Borgerservice med Erhvervsudvalget som politisk ledelse. Jeg skriver altså disse ord i rollen som lokalpolitiker.

SVAR: Svendborgs NetAvis er ikke talerør for nogen – heller ikke for Enhedslisten. Avisen driver fri og kritisk journalistik, og er hverken venstreorienteret eller højreorienteret. Blot velorienteret. Red.

(Masoum Moradi er byrådsmedlem i Svendborg, valgt ind for SF, nu løsgænger. Desuden er han teamleder i det kommunale Jobcenter).