Pernille Skipper, Enhedslisten, har et par gange deltaget i lørdags-demonstrationerne i Svendborg mod kommunens behandling af syge og nedslidte borgere.

Nu er det slået fast med syvtommersøm. Af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (A): Det kommunale Jobcenter Svendborg må ikke registrere folks politiske aktiviteter. Det gør Svendborg Kommune heller ikke længere – siger kommunen. Men kommunen har ikke slettet registreringen hos dem, det gik ud over.

Mette Frederiksen har besvaret de spørgsmål, som folketingsmedlem Pernille Skipper, Enhedslisten, rejste på baggrund af afsløringen af, at Jobcenter Svendborg i i hvert fald to tilfælde har registreret folks politiske aktiviteter – i de to personers ressourceprofil var der bl.a. registreret, at de deltog i de faste lørdags-demonstrationer imod netop Jobcentret.

TAGER KLART AFSTAND

”Jeg tager klart afstand fra, at jobcentre registrerer oplysninger om borgernes politiske aktiviteter i ressourceprofilerne”, siger Mette Frederiksen i svaret til Pernille Skipper. Og hun fortsætter:

”Jeg har forstået, at jobcenteret i Svendborg Kommune for nogle borgeres vedkommende har registreret, at de har deltaget i demonstrationer eller har skrevet negativt om jobcenteret på nettet. Og at noget lignende er forekommet i et tilfælde i Silkeborg Kommune. Jobcentrene skal naturligvis overholde reglerne, og jeg har forstået, at der er ændret praksis i begge kommuner. Jeg finder derfor som udgangspunkt ikke behov for at iværksætte undersøgelser eller tiltag over for alle landets jobcentre. Jeg kan tilføje, at reglerne fremgår af persondataloven, som hører under Datatilsynet. Arbejdsmarkedsstyrelsen har derfor rettet henvendelse til Datatilsynet og bedt om en udtalelse vedrørende spørgsmålet om lovligheden og om sletning af oplysninger”.

Skønt beskæftigelsesministeren altså har slået fast, at den slags oplysninger ikke hører hjemme i folks ressourceprofiler, ja slet ikke må stå der, så står det fortsat i Maria Bolvinkels ressourceprofil. I stedet for at slette den ulovlige oplysning har Jobcentret lavet en tilføjelse: ”Følgende oplysninger i ressourceprofilen er uhensigtsmæssige og må ikke inddrages i sagsbehandlingen” – fulgt op af en henvisning til de steder, hvor hendes deltagelse i bl.a. protestdemonstrationerne står nævnt.

KUN DELVIS TILFREDS

Pernille Skipper er kun delvis tilfreds med beskæftigelsesministerens svar.

”Jeg er godt tilfreds med, at ministeren er fuldstændig enig i, at det er i strid med lovgivning at medtage lovlig politisk aktivitet og aktiviteter, der er beskyttet af forsamlingsfriheden i sagsbehandlingen hos kommunen”, siger hun for det første. Men, så tilføjer hun:

”Jeg er dog ikke glad for, at ministeren ikke har til hensigt at foretage sig yderligere for at sikre, at det ikke gentager sig i andre kommuner, og det vil jeg forsøge at følge op på. Samtidig mangler vi jo stadig svar på, om ministeren mener, at en sådan tilføjelse skal slettes af sagsakterne eller ej, når de først er indført, og det er jo afgørende for de borgere, som lige nu med rette frygter, at deres sag bliver behandlet anderledes, fordi de har brugt deres forsamlingsfrihed”.