Svendborgs bønder får foræret 15 millioner kroner, som ellers skulle være havnet i den slunkne kommunekasse – hvis den ny fødevareminister Henrik Høgh (V) får sit forslag igennem om at lette det gældsplagede landbrug for 1,2 milliard kroner i jordskatter.

Stor skattelettelse til bønderne

Henrik Høgh.

Af Frede Jakobsen

Der var nye støttekroner til landbruget i luften fra det øjeblik, landbruget ved regeringsrokaden for nylig fik sin egen mand på posten som fødevareminister. Venstre-manden Henrik Høgh, landmand fra Lolland og fremtrædende leder i landbrugets organisationer, bebudede straks en håndsrækning til det gældsplagede erhverv. En håndsrækning på 1,2 milliarder kroner. For bønderne i Svendborg vil det betyde 15 millioner kroner i støtte. Penge, som ellers i form af jordskatter skulle være havnet i Svendborgs betrængte kommunekasse.

Henrik Høghs plan er at lette bønderne for samlet 1,2 milliard kroner i jordskatter om året i 2011 og 2012 – som en håndsrækning til det kriseramte landbrug, der har en samlet gæld på 317 milliarder kroner, og som havde et driftsunderskud i 2008 på 800 millioner kroner. Det vil sige en halvering af jordskatten hvert af årene. En skattelettelse, som i denne sammenhæng gavner alle de jordejere, der modtager EU-landbrugsstøtte. Hvilket er mange andre end bønder – f.eks. rideskoler, golfklubber og naturfonde.

Svendborg Kommune har budgetteret med via grundskylden at få næsten 15 millioner kroner i kassen i år i jordskat fra landbruget. Helt præcist 14.802.000 kroner. Skatter, som bønderne ifølge Henrik Høghs forslag skal have halveret i 2011 og 2012 – så de altså over de to år får lov at beholde i alt næsten 15 millioner kroner.

Politikerne i Svendborg har i de sidste måneder jagtet 20 millioner kroner i nye besparelser i år. Og der er bebudet besparelser næste år – i 2011 – på op til 75 millioner kroner. Besparelser, som vil gå ud over den kommunale service. Hullet i kommunekassen bliver dog ikke automatisk 15 millioner kroner større på de to år, hvis bønderne får lov at slippe for jordskatten. Men et ekstra hul i kassen vil der blive.

Det er journalist Kjeld Hansen, der har gravet tallene om kommunernes skatteindtægter på landbrugsjord frem hos Kommunernes Landsforening og publiceret dem på Åbenhedstinget. Han påpeger: ”For de fattige landkommuner især i de jyske udkantsområder, på Sydfyn og Langeland samt Lolland-Falster vil det budgetmæssigt være en ganske alvorlig belastning at miste provenuet fra grundskylden på landbrug og skovbrug. Ofte er det jo de eneste skatteindtægter, der opnås fra de forgældede virksomheder, når disse kører med underskud år efter år. Derfor er der heller ingen tvivl om, at kommunerne vil blive kompenseret af staten for bortfaldet af jordskatterne. Men sker dette som sædvanligt ved at tilføre ekstra 1,2 mia. kr. til kommunernes bloktilskud, så vil de tyndtbefolkede, landbrugstunge yderkommuner blive snydt. Det skyldes, at bloktilskuddet hovedsageligt fordeles efter kommunernes indbyggertal. Derfor står hovedstadsområdets kommuner – med København i spidsen – som potentielle vindere, til trods for at der overhovedet ikke drives landbrug i kommunerne”.

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, Svendborg Kommune, bekræfter, at med en normal kompensation via bloktilskuddet, så vil Svendborg ikke få fyldt hullet op efter sådanne skattelettelser til bønderne. Han anslår i runde tal, at Svendborg årligt vil miste omkring en million kroner i indtægt.

Erhvervslivet i Svendborg fik under det tidligere Venstre-ledede bystyre en gevaldig skattelettelse. Som noget af de første besluttede de sidste fire års borgerlige styre at afskaffe den såkaldte dækningsafgift på erhvervsejendomme – en skattelettelse, som allerede i 2007 betød, at kommunekassen mistede en indtægt på 15 millioner kroner. I de nu fire år uden dækningsafgift har erhvervsvirksomhederne således sparet 60 millioner kroner – og kommunekassen har mistet en indtægt af tilsvarende størrelse.

Efter Venstre-byrådets store skattelettelse til erhvervslivet er der så nu en stor skattelettelse på vej fra VK-regeringen til bønderne. En skattelettelse på i alt omkring 15 millioner kroner til Svendborgs bønder – som vil skabe et hul i kommunekassen på formentlig et par millioner kroner.

Svendborgs socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, bryder sig ikke om, siger han, at ”Danmarks i forvejen største modtager af socialhjælp i form af alle mulige støtteordninger, landbruget, med muligheder på alle hylder”, nu skal have mere hjælp, som oven i købet vil skade kommunens økonomi ”og dermed gå ud alle andre borgere”.

”Vi har før oplevet, hvordan skattereglerne for søfolk blev ændret, en ændring, som i virkeligheden var en direkte støtte til rederierne. Det gik hårdt ud over Svendborg. Det sidste byråd lettede skatten for erhvervslivet. Og nu kommer så formentlig den her skattelettelse til landbruget oven i, hvor regeringen vil give kunstigt åndedræt til et erhverv i stedet for at se på, hvordan man kan lave intelligente og bæredygtige omlægninger af landbruget. Og med den skattelettelse, regeringen i forvejen har gennemført, er det altså ikke længere de bredeste skuldre, der bærer de tungeste læs. Der er tale om en omfordeling, så det batter noget. Dem, der allerede har, skal mere gives”, siger han.

Fynske bønders skattelettelse

Fødevareminister Henrik Høghs forslag vil betyde, at fynske bønder i 2011-2012 samlet slipper for at betale næsten 123,5 millioner kroner i skat til de 10 fynske kommuner:

Faaborg-Midtfyn: 23.460.000 kroner. Assens: 18.224.000 kroner. Nordfyn: 17.086.000 kroner. Svendborg: 14.802.000 kroner. Langeland: 11.373.000 kroner. Nyborg: 10.577.000 kroner. Middelfart: 10.507.000 kroner. Kerteminde: 7.919.000 kroner. Odense: 7.712.000 kroner. Ærø: 2.767.000 kroner.