Jobcentret har hyret seks private firmaer

Hvis du som arbejdsløs eller syg går på kommunens Jobcenter for at få hjælp, kan du meget vel blive sendt videre til et privat firma, som skal tage sig af din sag – og først og fremmest få dig i arbejde igen. “Anden aktør” kaldes disse firmaer – vist nok, fordi de lyder lidt pænere end at kalde dem ved rette navn: private firmaer. En privatisering af en offentlig opgave – det er, hvad det drejer sig om. Og disse private firmaer har i de seneste år tjent godt på at aktivere arbejdsløse. Også det kommunale Jobcenter Svendborg sender arbejdsløse og syge borgere – og millioner af kroner – til disse firmaer.

Næsten 14 millioner kroner har Svendborg Kommunes Jobcenter i de sidste knap tre år betalt til de såkaldte ”anden aktører” for at forsøge at få arbejdsløse og sygemeldte borgere tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Af hensyn til de arbejdsløse og de syge selv, hedder det officielt. Men også for at spare kommunekassen for penge.

Jobcentre over hele landet bruger såkaldte ”anden aktører” i et – sådan har kritikken lydt stadigt kraftigere – nyttesløst aktiveringscirkus, i nogle tilfælde med groteske kurser, hvor arbejdsløse skal finde ud af, hvad for en fugl de er, eller skal bygge tårne af spaghetti og skumfiduser. Mange arbejdsløse og fagbevægelsen har gentagne gange klaget over nogle af disse firmaer. Men firmaerne selv, de klarer sig økonomisk rigtig godt.

Samlet set tredoblede de private job-firmaer deres overskud fra 2007 til 2009. Det viser en undersøgelse, som Ugebrevet A4 for et par måneder siden lavede af regnskaberne for 21 af de 31 firmaer, som er med i Jobrådgivernes Brancheforening – det var de regnskaber, der var tilgængelige for undersøgelsen. Overskuddet for disse 21 firmaer var i 2007 samlet på 25 millioner kroner. To år senere var det sorte tal på bundlinjen steget til 77 millioner kroner. I høj grad tjent på ”kunder” leveret af de offentlige Jobcentre. Og betalt for af de samme kommunale Jobcentre.

”Det er ikke kun på bundlinjerne, der nu står plusser hos de fleste jobfirmaer”, skrev Ugebrevet A4. ”Selskabernes værdi målt på egenkapital er også vokset de seneste år. For de 21 virksomheder i A4’s undersøgelse gælder det, at deres egenkapital tilsammen er vokset med ikke mindre end 59 procent fra 2007 til 2009. Målt i millioner kroner fra 136 til 217”.

Svendborgs NetAvis har fået indsigt i, hvilke private firmaer Jobcenter Svendborg bruger – og hvor meget det koster at lægge opgaverne ud af Jobcentret til private firmaer. Private firmaer, som der er meget delte meninger om – også blandt sygemeldte borgere i Svendborg. En del af de sygemeldte borgere, som netavisen har skrevet om i serien ”Syge i klemme”, har været meget kritiske – og i øvrigt ikke brudt sig om at blive sendt i hænderne på et privat firma.

Jobcenter Svendborg, som også dækker Langeland og Ærø, betalte sidste år 3.067.414 kroner til fire private firmaer: TUC-Job, Ramsdal A/S, AOF og Ressourcekonsulenterne.

I år ender Jobcentret med at betale mindst lige så meget til private firmaer – indtil nu har Jobcentret betalt 2.626.452 kroner til seks private firmaer: AOF Job, Capacent-Institut for Karriereudvikling, Ramsdal A/S, Falck-Quick Care, TUC-Job og Peter Damby Hahn.

I 2008 derimod flød der et meget større antal millioner fra den kommunale kasse over i seks private firmaer. 8.012.184 kroner betalte Jobcenter Svendborg til AOF-Job, Capacent-Institut for Karriereudvikling, Ramsdal A/S, TUC-Job, Ressourcekonsulenterne og Job.dk.

Om den store forskel på udgiften i 2008 og udgiften de to næste år forklarer Svendborg Kommunes økonomidirektør, John Jensen, at den ”primært er en følge af, at der i 2008 blev iværksat en ekstraordinær indsats for at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere, bl.a. gennem anvendelse af eksterne aktører”. Jobcentret brugte i øvrigt i både 2008 og 2009 private firmaer til mange flere opgaver – men det var til opgaver, som blev betalt af staten. Jobcentret var indtil august sidste år delvist statsligt/delvist kommunalt. Nu er det rent kommunalt.

Svendborg Kommune har kun villet oplyse den samlede udgift til de såkaldte ”anden aktører” – ikke, hvad hvert enkelt af de private firmaer har tjent på at lave opgaver, som tidligere blev udført af kommunen. Økonomidirektør John Jensen begrunder hemmelighedskræmmeriet med, at ”det ikke kan udelukkes, at der er en nærliggende risiko for, at offentliggørelse vil give pågældende tilbudsgiver et økonomisk tab, såfremt konkurrenter får kendskab til den afgivne tilbudspris”.

Jobcenter Svendborg bruger i år seks private firmaer til forskellige opgaver. Tre private firmaer, AOF-Job, Carpacent-Institut for Karriereudvikling og Ramsdal A/S, er hyret til at tage sig af såkaldte ”kontakt- og aktiveringsforløb” for følgende målgruppe: ”Ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse, herunder ledige med en mellemlang videregående uddannelse, samt ledige ledere, der er fyldt 55 år, og andre ledige, der er fyldt 55 år”.

Ramsdal A/S og Carpacent-Institut for Karriereudvikling er af Jobcentret hyret til at varetage ”kontakt- og aktiveringsforløb” for ”ledige med en lang videregående uddannelse”.

Ramsdal A/S og AOF-Job er af Jobcentret hyret til ”intensivt og individuelt kontaktforløb med aktivering” af ”nyledige”.

Falck Quick Care er af Jobcentret hyret til at varetage ”kontaktforløb og aktivering af nysygemeldte”.

Og endelig har Jobcentret hyret TUC-Job, Ramsdal A/S og Peter Damby Hahn til målgruppen ”Fleksjobvisiterede” – aftalen/opgaven med firmaerne er defineret sådan af Jobcentret: ”Målgruppen skal lovpligtigt kunne vælge anden aktør fra seks måneder og SKAL henvises efter 12 måneder. Anden aktøør iværksætter virksomhedspraktikker og hjælper borgeren i søgen efter et fleksjob”.