Det har været forberedt længe, salget af Svendborg Kraftvarmeværk. Men da fristen udløb, måtte Svendborg Kommune konstatere, at ikke et eneste køber havde meldt sig for at lave en 200 millioner kroners handel. Nu hænger svendborgenserne på værket.

Svendborgenserne hænger på kraftvarmeværket

Af Frede Jakobsen

Nu skulle det være. Forberedelserne blev startet for længe siden. Den formelle beslutning blev taget af byrådet 30. juni sidste år. Svendborg Kraftvarmeværk blev sat til salg. Forventet pris: Et par hundrede millioner kroner. Processen skred videre. En række potentielle købere blev fundet – nogle af dem blev prækvalificeret til at kunne afgive bud på kraftvarmeværket. Sidste frist 19. april. Dagen oprandt. Hvem havde budt? Ikke en eneste afgav tilbud om at købe værket. Nedtur.

Nu hænger kommunen – eller svendborgenserne mere præcist – på kraftvarmeværket og dets affaldsforbrænding. Indtil videre i hvert fald. Det er godt nok Svendborg Kommune, der ejer kraftvarmeværket, men det er brugerfinansieret. Og det vil sige, at det er brugerne, affaldskunderne, der hænger på driften. De risikerer at skulle til at betale mere. Var det lykkedes at sælge kraftvarmeværket, så havde en af betingelserne været, at priserne ikke måtte stige i de næste 12 år.

Politikerne i Svendborg Byråd skal nu tage stilling til, hvad der så skal ske med kraftvarmeværket. I første omgang er fiaskoen med at få værket solgt sat på dagsordenen, når Udvalget for Miljø og Teknik holder møde næste gang på mandag. Udvalget er også bestyrelse for værket.

Midt i salgsprocessen blev der skabt usikkerhed om den ved et aggressivt udspil fra Svendborg Fjernvarmes bestyrelse. Svendborg Fjernvarme indledte to sager mod kommunen, som var egnet til at skabe usikkerhed hos eventuelle interessere købere af krafvarmeværket. Svendborg Fjernvarme får leveret varme fra kraftvarmeværket. En årelang strid om priser mellem fjernvarmen og kraftvarmeværket/kommunen endte i 2007 med et forlig. I forbindelse med det nuværende forsøg på at sælge værket krævede fjernvarmen indflydelse på salgsbetingelserne. Kommunen sagde nej – hvorefter fjernvarme-bestyrelsen indbragte kommunen for Statsforvaltningen. Fjernvarme-bestyrelsen krævede desuden en voldgift, fordi den mener, at aftalen fra 2007 er overtrådt af kommunen. Begge sager føres af fjernvarmens advokat, Henrik Horn Andersen. Fjernvarmebestyrelsens formand hedder: Henrik Horn Andersen.

”Man kan kun gisne om, om Horn Andersen og fjernvarmens udspil har skadet forsøget på at sælge kraftvarmen. Men gavnet det har det da i hvert fald ikke”, siger formanden for Udvalget for Miljø og Teknik, Flemming Madsen (S). Han har ikke noget entydigt bud på, hvorfor overhovedet ingen er interesseret i at købe kraftvarmeværket. ”Der sker så meget på det marked i øjeblikket. Det er svært for selskaberne at se særlig langt frem. Det giver en usikkerhed hos mange af de store spillere på markedet”, siger han.

Læs også “Fjernvarme-formand i lukrativ dobbeltrolle” (31. marts).