Politiet færdig med at undersøge to miljøsager

Sådan så der ud efter den ulovlige afbrænding af miljøfarligt affald.

Hvem har ansvaret for den kæmpestore afbrænding af miljøfarligt affald på Petersen & Sørensens grund på Islandsvej sidste sommer? Direktionen eller en enkelt arbejdsmand? Det vurderer juristerne hos Fyns Politi på netop nu. Efterforskningen er sluttet, og nu er spørgsmålet, om nogen skal tiltales for overtrædelse af miljølovene – og i givet fald hvem. Fyns Politi har også sluttet efterforskningen i en anden miljø-sag, som også involverer Petersen & Sørensen – sagen om ulovlig skrotning på Frederiksø af et gammelt svensk krigsskib.

Svendborg Kommune meldte sidste sommer Petersen & Sørensen til politiet for afbrænding af miljøfarligt affald på Islandsvej. Et kæmpebål af skrot og affald – 10 gange 10 meter, vurderede dengang indsatsleder Carsten Krat fra Svendborg Kommunes beredskab. Flammerne stod højt, den knaldsorte røgsøjle endnu højere fra bålet, der blandt meget andet indeholdt gammelt tovværk og planker smurt godt ind i tjære samt plastickasser. Hvad der ellers gemte sig i det store bål er uklart – det blev flammernes bytte, inden brandvæsenet blev alarmeret og fik ilden slukket. På et tidspunkt var der fare for, at ilden ville gribe fat i den knastørre bevoksning og brede sig til andre dele af industrikvarteret.

Kjeld Bussborg Johansen, direktør i kommunens Miljø- og Teknikforvaltning, sagde 10. juli sidste år  til Svendborgs NetAvis: ”Vi vurderer altid sådan nogle sager individuelt. Og når vi mener, at dem, der står bag, er nogle, der bør kende reglerne, så vurderer vi det alvorligere. Derfor har vi anmeldt Petersen & Sørensen til politiet”.

Den svendborgensiske miljødirektør mente med den udtalelse firmaet Petersen & Sørensen, det vil sige ledelsen. Men det er ikke nødvendigvis ledelsen, der ender med at blive gjort ansvarlig. Det kan lige så godt blive den arbejdsmand, som ene mand stod og passede afbrændingen. Det vurderer Fyns Politis jurister på i øjeblikket, oplyser vicepolitikommissær Ejgil Rundberg Andersen fra Advokatur D, det vil sige politiets særlovs-afdeling.

Ejgil Rundberg Andersen siger, at det jo ikke er sikkert, det er firmaet Petersen & Sørensen, der er ansvarlig for afbrændingen af de store mængder miljøfarligt affald. ”Der er jo langt fra direktionslokalerne til der, hvor det fandt sted. Men så kan det jo være, det er den mand, der var ved afbrændingen”, siger vicepolitikommissæren, som dog understreger, at der endnu ikke er taget stilling til, om der skal gøres ansvar gældende og i givet fald overfor hvem. Han forventer det sker meget snart.

Petersen & Sørensens ”direktionslokaler” ligger ikke ude på Islandsvej, men ved Nordre Kaj inde midt i byen – med direkte udsigt over til Frederiksø, hvor firmaet også er involveret i en sag om overtrædelse af miljølovgivningen. Den sag har politiet efterforsket endnu længere – sagen om et gammelt svensk krigsskib, som litauiske arbejdere pludselig en dag i juni var i gang med at ophugge på Frederiksø. I strid med al lovgivning på området. Kommunen fik omgående sat en stopper for ophugningsarbejdet på krigsskibet R 141. Søsterskibet lå for anker og ventede på samme skæbne.

Det er ikke Petersen & Sørensen, der er politianmeldt af kommunen i denne sag, det er firmaet Dansk Totalentreprise Odense, som ejes af en tvivlsom forretningsmand fra Kerteminde-egnen, Ole Mørk Andersen. Men Petersen & Sørensen er blevet en del af politiefterforskningen, for det viste sig, at firmaet var mere involveret, end dets driftsleder, Visti Abrahamsson, først ville indrømme overfor netavisen.  Det var Petersen & Sørensen, som agerede mægler ved de to krigsskibes ankomst – firmaet meldte deres ankomst til Havnekontoret, men meldte ikke, at ejeren var en anden end firmaet selv. Og pladsen til ophugningen, viste det sig, havde Dansk Totalentreprise Odense lejet af Sorte Cai. Det vil sige Cai Larsen, direktør i og ejer af Petersen & Sørensen.

Også i sagen om ulovlig skrotning på Frederiksø er politiets jurister nu ved at vurdere, hvem der kan og skal gøres juridisk ansvarlig for hvad. ”Det er en kompliceret sag, for hvem ejer hvad i den sag? Det har ikke været lige til”, siger vicepolitikommissær Ejgil Rundberg Andersen.

Petersen & Sørensen Motorværksted er en 69 år gammel maritim virksomhed. Virksomheden blev startet i 1942. I 1976 blev den overtaget af Cai Larsen, som på det tidspunkt ejede Thurøbund Yachtværft. I 2004 kom Marstal Værft med i P&S-koncernen.