Byrådsmedlem Masoum Moradi, som netop har meldt sig ud af SF, har nu besluttet at trække sig fra sin mest magtfulde post: Pladsen i byrådets Økonomiudvalg. Den vil han overlade til formanden for SF’s byrådsgruppe, viceborgmester Bruno Hansen

SF bevarer sin plads i magtens centrum

Af Frede Jakobsen

Byrådsmedlem Masoum Moradi, som netop har meldt sig ud af SF, forlader efter to og en halv måned samtidig sin plads i byrådets vigtigste udvalg, Økonomiudvalget. Han mener, siger han i en pressemeddelelse lørdag nat, at det ville være forkert, hvis han blev i udvalget, fordi det ville betyde, at byrådets tredjestørste parti dermed ikke ville være repræsenteret i det. Og det tredjestørste parti er præcis det parti, han netop har forladt, SF.

Masoum Moradi overlader pladsen i Økonomiudvalget til SF’s byrådsveteran, Bruno Hansen. Dermed får Bruno Hansen den plads, han – erfarer Svendborgs NetAvis – gjorde krav på allerede i november, da det stod klart, at de røde (Socialdemokraterne, SF, Tværsocialisterne og Enhedslisten) havde vundet magten i Svendborg tilbage fra de blå under ledelse af Lars Erik Hornemann (V). Hvilket ikke mindst var SF’s fortjeneste. SF gik fra to til fire mandater i Byrådet.

Masoum Moradi har begrundet sit brud med SF med, at han er imod blokpolitik. Han var imod de borgerliges blokpolitik i det tidligere byråd. Og han er imod de rødes blokpolitik i det nye byråd. Og Svendborg Kommunes katastrofale økonomiske situation, mener han, nødvendiggør et bredt samarbejde i byrådet. Men efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, var der allerede ballade i SF, da posterne skulle fordeles efter de rødes sejr. Bruno Hansen ville have SF’s plads i Økonomiudvalget. Men det endte med, at Masoum Moradi fik den – fordi han nægtede at acceptere Bruno Hansens krav.

Svendborgs NetAvis har forsøgt at få en kommentar fra Masoum Moradi til de stridigheder, der angiveligt har været i SF-gruppen mellem først og fremmest ham og Bruno Hansen om fordelingen af posterne. Men Masoum Moradi har besluttet, at han ikke foreløbig vil tale mere med Svendborgs NetAvis. Årsagen er den kommentar om hans farvel til SF, som Svendborgs NetAvis bragte lørdag. En kommentar, som han er meget utilfreds med.

Masoum Moradi bytter udvalgsplads med Bruno Hansen, meddeler han i sin pressemeddelelse. Bruno Hansen får Moradis plads i Økonomiudvalget. Og Moradi for Bruno Hansens plads i Udvalget for Børn og Unge.

Bruno Hansen er med denne rokade blevet fuldt beskæftiget. Han får nu det store arbejde i Økonomiudvalget oven i de poster, han i forvejen skal bestride: 1. viceborgmester, formand for Udvalget for Kultur og Plan og formand for SF’s gruppe, som altså nu er reduceret til tre byrådsmedlemmer.

Masoum Moradi vil således fremover blive nyt medlem af Udvalget for Børn og Unge – udover de poster, han har i forvejen: Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og næstformand i Socialudvalget.

De to nye SF’ere i Byrådet er Bente Bondebjerg og Mogens Stampe. Bente Bondebjerg er næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget og medlem af Socialudvalget. Mogens Stampe er medlem af Udvalget for Miljø og Teknik og Nærdemokratiudvalget.

Masoum Moradis pressemeddelelse:

Jeg har efter den røde valgsejr i november 2009 fået disse politiske funktioner: medlemskab af Socialudvalget som næstformand, medlemskab af Økonomiudvalget,medlemskab af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, hvor jeg er formand.

 Jeg har undersøgt landets love for at finde ud af, hvilke konsekvenser min løsrivelse fra SF får for mine politiske poster.Ifølge loven kan jeg bibeholde mit medlemskab af Økonomiudvalget og Socialudvalget. Formandsposten for Sundheds – og Forebyggelsesudvalget er et led i konstitueringen og kan derfor ændres, hvis et flertal i udvalget ønsker en ny formand. Jeg er i skrivende stund ikke bekendt med, at nogen skulle have et sådant ønske.  

 Medlemskab af det magtfulde Økonomiudvalg blev tildelt mig som repræsentant for SF. Det er et vigtigt udvalg, der spiller en central rolle i beslutningsprocessen i kommunen. Hvis jeg fastholder mit medlemskab af Økonomiudvalget, vil Byrådets tredjestørste parti, nemlig SF, ikke være repræsenteret i udvalget. Det vurderer jeg vil være en belastning for SF og demokratiet i vores kommune. Jeg trækker mig derfor fra Økonomiudvalget for at give plads til gruppeformand Bruno Hansen (SF). I stedet vil jeg varetage Bruno Hansens funktion i ”Udvalget for Børn og Unge”. Det er jeg tryg ved, da jeg er overbevist om, at også SF vil medvirke til det konstruktive samarbejde i Byrådet.

Efter at jeg offentliggjorde min beslutning, har jeg modtaget henvendelser, der stillede spørgsmålet, om jeg ikke hermed svigtede mine vælgere? Dette er selvfølgelig indgået i mine egne meget svære overvejelser. Nogle vælgere har givetvis stemt på mig som “partiet SF”, og de kan ikke være tilfredse med denne udgang. Omvendt har jeg i valgkampen grundigt argumenteret imod blokpolitik, hvem der end måtte føre den. Nogle vælgere har antagelig stemt på mig for de holdninger, jeg har udtalt i den sammenhæng. 

Jeg betragter min demokratiske værnepligt som aftjent, når jeg efter denne periode har været i Byrådet i otte år. Jeg har ikke til hensigt at genopstille, og der er heller ikke tale om, at jeg vil indgå i andre partier. Som sagt før opfatter jeg stadig mine holdninger som hjemmehørende i partiet SF, og det er ud fra dette politiske grundlag, at jeg vil arbejde for at styrke et bredt samarbejde i Svendborg Byråd.