I snart et år har svendborgensere hver lørdag demonstreret mod Jobcentret - og Masoum Moradi.

Fleksjobudvalget på Jobcenter Svendborg har ikke længere den stærkt omstridte Masoum Moradi som formand. Han er end ikke menigt medlem af Fleksjobudvalget længere.

Masoum Moradi, som til daglig er teamleder på Jobcentret, er fratrådt som formand for Fleksjobudvalget 1. februar. ”Fordi der er foretaget en ændret opgavefordeling i jobcentrets lederteam”, lyder den officielle forklaring til Svendborgs NetAvis fra jobcenterchef Birgit Bagge.

I snart et år har bevægelsen Syg i Svendborg hver lørdag demonstreret mod Jobcentrets og kommunens behandling af syge og nedslidte borgere. Specielt hård har kritikken været af kommunens noget nær Danmarks-rekord i nedskæring på førtidspensions- og fleksjobområdet. Tilkendelse af førtidspension er blevet halveret og på fleksjobområdet er der skåret endnu mere drastisk. Sidste år fik kun 14 svendborgensere tilkendt fleksjob.

Masoum Moradi har offentligt polemiseret meget hårdt mod kritikerne af Jobcentret og kommunen. Han blev i sin tid valgt ind i byrådet for SF, men brød med partiet og er nu løsgænger. Den meget hårde offentlige tone mod syge og nedslidte borgere og mod bevægelsen Syg i Svendborg har Masoum Moradi fremført som byrådsmedlem. Men da han samtidig er teamleder på det stærkt kritiserede Jobcenter og formand for dets meget restriktive Fleksjobudvalg, har det af mange været set som en usund sammenblanding af interesser. Kritikken af Masoum Moradis mange kasketter har været fremført af mange andre end demonstranterne på Centrumpladsen. Også blandt nogle af de røde byrådspolitikere har Masoum Moradis til tider arrogante udfald mod Syg i Svendborg været for meget.

Masoum Moradi har også stået bag den praksis, hvor Fleksjobudvalget bevidst ikke møder de mennesker, der af Jobcentrets egne medarbejdere er blevet indstillet til et fleksjob. En praksis, som gør, at de udvalgsmedlemmer, der afgør syge og nedslidte menneskers skæbne, ikke skal se disse mennesker i øjnene. En praksis, som Jobcentret har pralet med overfor Beskæftigelsesankenævnet i Region Syddanmark – og som Beskæftigelsesankenævnet mente, andre kommuner kunne lære af.

På byrådsmødet for en uge siden blev det – efter forslag fra Enhedslisten – enstemmigt besluttet at ændre denne praksis. Enstemmigt, fordi et af de 29 byrådsmedlemmer ikke kunne deltage i sagens behandling på grund af inhabilitet – Masoum Moradi. I fremtiden skal borgere, som er indstillet til fleksjob eller førtidspension have ret til at tale deres sag overfor henholdsvis Fleksjobudvalget og Pensionsudvalget.

Men den praksis kommer Masoum Moradi ikke til at opleve. Han er nu ikke længere formand for Fleksjobsudvalget. Ja, han er end ikke menigt medlem af udvalget.

”Fleksjobsudvalget består af fem personer, heraf fire medarbejdere og en leder. Ansvaret for fleksjobsudvalgets arbejde varetages af ledelsen, pt. Christina Stavnsbjerg”, oplyser jobcenterchef Birgit Bagge.