”Trusler ryster ikke lokalpolitiker”. Overskrift i Fyns Amts Avis i dag, 15. august. Det handler om Masoum Moradi, byrådsmedlem og teamleder på det kommunale Jobcenter. Hvad det er for trusler, det drejer sig om, bliver aldrig rigtig helt klart. Der er ingen dokumentation. Kun Moradis egne ord. Til gengæld bliver det – uden dokumentation – gjort ret klart, at de angivelige trusler må komme fra de mennesker, som nu i over halvandet år har protesteret mod kommunens dårlige behandling af syge og nedslidte borgere.

Moradi har været hidsig og aggressiv kritiker af de mange mennesker, som har kritiseret det kommunale Jobcenters behandling af sygemeldte borgere. Han har verbalt banket løs på dem med bl.a. læserbreve i Fyns Amts Avis. Det specielle ved Moradi er, at han ikke kun er politiker, valgt til byrådet. Han er også teamleder på det kritiserede Jobcenter og var i lang tid formand for Jobcentrets såkaldte fleksjobudvalg. Det vil sige, det var ham, der sagde ja eller nej – mest nej – til syge og nedslidte, der håbede at få et fleksjob.

Den offentlige kritik af Moradi har også været stærk – bl.a. fra de borgere, som er med i aktiviteterne omkring ”Syg i Svendborg”, som nu 75 lørdage i træk har demonstreret mod Jobcenter og kommune. På Centrumpladsen om lørdagen – hvor den er omdøbt til Anstændighedens Plads. Og i læserbreve i bl.a. Fyns Amts Avis. Samt her i Svendborgs NetAvis, som i en lang række artikler har dokumenteret, hvor dårligt Jobcenter og kommune behandler syge og nedslidte borgere. Det var disse artikler, som førte til skabelsen af borgerinitiativet ”Syg i Svendborg”.

Moradi har tidligere fået ”dødstrusler i et brev forfattet på arabisk” hedder det i dagens Fyns Amts Avis. Hvorefter det hedder, at han ”oplevede den sidste bølge af trusler så sent som i vinter, hvor debatten om førtidspensioner og sociale ydelser rasede i Svendborg”. Javel ja, så kommer Moradi – og avisen – vel med dokumentation. Eller hvad?

Lad os se engang. Avisen skriver, at der var ”folk, der havde behov for at udtrykke deres misbilligelse af Masoum Moradis synspunkter. Og flere af dem benyttede sig af anonyme breve til hans store frustration”.

Hvad stod der da i brevene? Indeholdt de trusler? Har avisen set dem? Eller har de kun Moradis påstand om at have modtaget sådanne breve? Angiveligt var der ”flere” af dem. Så må der været mere end ét. Var der to, fire eller 20? Der er ikke svar i artiklen på et eneste af disse spørgsmål. Helt relevante spørgsmål.

Værre bliver det. Avisen skriver – i en helt udokumenteret sammenkædning af begivenheder: ”En umiddelbar kulmination på den ophedede diskussion indtræffer, da Masoum Moradi en vintermorgen i januar opdager, at der er blevet lavet ridser i passagerdøren på hans bil i løbet af natten ved hans hjem på Brydevej”. Og: ”Ved en anden lejlighed bliver bilen ridset igen – denne gang, mens den er parkeret på p-pladsen ved jobcenteret i Svendborg. Hvor han arbejder som teamleder. I samme periode oplever han også, at hans navneskilt bliver fjernet fra hans postkasse”.

Senere hedder det i artiklen: ”Han betoner i samme stund også, at han reelt set ikke kan dokumentere, at der er tale om trusler, men han undrer sig dog over sammenfaldet mellem episoderne og den ophidsede diskussion om førtidspension”.

Med andre ord, der er ikke dokumentation for en eneste trussel. Ikke desto mindre hedder artiklen ”Trusler ryster ikke lokalpolitiker” med en underrubrik, der slår fast, at ”Masoum Moradi har oplevet masser af trusler”.

Det er slemt nok, at Moradi – uden dokumentation – påstår, at han er blevet udsat for masser af trusler i forbindelse med diskussionen om førtidspension og fleksjob. Det er endnu værre, at avisen – uden dokumentation – viderebringer disse alvorlige påstande og anklager.

I et års tid skrev jeg et hav af kritiske artikler om Jobcentret, kommunen og dens politikere – for deres behandling af syge og nedslidte borgere. I den periode oplevede jeg en punktering. Der sad et søm i dækket. Jeg er ret sikker på, det ikke var nogen fra Jobcentret, kommunen eller en af dens politikere, der stod bag.

Hvem der har ridset Moradis bil og hvem, der har fjernet hans navneskilt, ved jeg intet om. Det kan være, Moradi har ret – at det er en eller flere borgere, som på denne måde har ønsket at protestere mod hans og kommunens og jobcentrets behandling af sygemeldte borgere. I så fald en aldeles forkert – og lidet effektiv – måde at protestere på. Men nogen form for dokumentation er der ikke for, at det skulle forholde sig, som Moradi mere end antyder og som avisen lystigt viderekolporterer.

Det er Moradi selv, der får ridser i lakken ved at fremsætte den slags fuldstændigt udokumenterede anklager mod de mennesker, som i halvandet år fredeligt har protesteret mod kommunens umenneskelige politik. Flere ridser end han i forvejen har – mandattyven Moradi, der blev valgt i byrådet som SF’er, men kort efter valget valgte at rende med mandatet og blive løsgænger og køre sit helt eget løb.