En dårlig idé, siger både ansatte og chefer i kommunens Entreprenørafdeling om politikernes beslutning om en såkaldt prisafprøvning, som kan føre til, at afdelingen nedlægges og arbejdet overtages af et privat firma. Måske ikke så overraskende, da de kan risikere at miste deres arbejde. Men de bakkes op af deres politiske chef, socialdemokraten Flemming Madsen. Mere overraskende, eftersom han dermed går imod sin egen borgmester.

Opgør på vej om kommunens Entreprenørafdeling

Af Frede Jakobsen

I bedste fald spild af kommunens penge. I værste fald en lukning af kommunens Entreprenørafdeling. Sådan ser den fremtrædende socialdemokrat Flemming Madsen på beslutningen om en såkaldt prisafprøvning af Entreprenørafdelingen – en opsigtsvækkende melding, eftersom prisafprøvningen er en beslutning, som hans egne partifæller i kommunens Økonomiudvalg, borgmester Curt Sørensen og Hanne Klit, står bag. Og folkene i Entreprenørafdelingen – både chefer og menige medarbejdere – er enige med Flemming Madsen. Det er fagligt set en dårlig idé for kommunen, mener de. Men de anerkender, at politikerne selvfølgelig er i deres fulde ret til at tage en sådan beslutning.

Fire af de røde medlemmer i kommunens Økonomiudvalg har sammen med de fire borgerlige medlemmer besluttet at starte en proces med prisafprøvning af Entreprenørafdelingen – en proces, som kan ende med en udlicitering, hvor et privat firma overtager afdelingens arbejde. Kun Enhedslistens medlem af udvalget, Jesper Kiel, er imod prisafprøvningen. Og både han og Venstres gruppeformand, tidl. borgmester Lars Erik Hornemann, mener, at det er helt nye politiske toner fra Socialdemokratiet, SF og Liste T. Jesper Kiel ærgrer sig. Lars Erik Hornemann glæder sig. Beslutningen om prisafprøvning og konkurrenceudsættelse, som det officielt hedder, gælder i øvrigt ikke bare Entreprenørafdelingen men også kommunens lønadministration.

Curt Sørensen selv har overfor Svendborgs NetAvis afvist, at der er tale om et politisk skifte hos Socialdemokraterne nu at gå ind for prisafprøvning og konkurrenceudsættelse af kommunalt arbejde. Ikke desto mindre sagde han selv i sin 1. maj-tale sidste år, at ”vores politiske projekt handler ikke om en øget privatisering og øget konkurrenceudsættelse af offentlig virksomhed”. Og så sent som i en budgettale sidste efterår sagde Curt Sørensen: ”Derudover ønsker Venstre og det snævre flertal at finde besparelser på endnu 10 millioner kroner gennem såkaldt konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver. Socialdemokraterne ønsker ikke at bidrage hertil. Disse besparelser er yderst tvivlsomme, og vi tror ikke på, at en konkurrenceudsættelse vil bidrage til forenkling af regler og bureaukrati. Erfaringerne taler sit tydelige sprog og sporene skræmmer. En øget konkurrenceudsættelse vil forøge mængden af  bureaukrati og bidrage til en yderligere underminering af den offentlige service”.

Ikke desto mindre har Økonomiudvalget med Curt Sørensen for bordenden nu indledt en proces med prisafprøvning og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver – kommunens egen lønadministration og Entreprenørafdelingen med over 60 ansatte.

Flemming Madsen er formand for kommunens Udvalg for Miljø og Teknik og som sådan øverste politiske chef for bl.a. Entreprenørafdelingen. Hans udmelding betyder, at der ikke er enighed i den socialdemokratiske gruppe om prisafprøvnings-beslutningen. ”Jeg kan kun svare for min egen holdning. Jeg har meddelt gruppen, hvad jeg mener. Men jeg ved ikke, om det kun er mig, der er uenig”, siger Flemming Madsen.

Medarbejdere og ledelse i Entreprenørafdelingen holdt torsdag møde i samarbejdsudvalget, det såkaldte MED-udvalg. Og de er enige. Så enige, at medarbejderne lader chefen, entreprenørleder Mads Holmgaard, udtale sig også på deres vegne. ”Det her er ikke et drømmescenarie for os, men vi vil ikke blande os i den politiske proces, som politikerne selvfølgelig har ret til at sætte i gang”, siger Mads Holmgaard. Han og medarbejderne vil i et høringssvar til byrådet prøve at forklare, at Entreprenørafdelingen allerede i dag kører hamrende effektivt – og fleksibelt. Derfor vil afdelingen da også selv byde ind på opgaven i konkurrence med eventuelle private firmaers bud.

”Men alene det at lave et udbud koster mange penge. Og vi synes ærligt talt, det var bedre, om kommunen brugte de penge til noget arbejde ude i virkeligheden”, siger han. Mads Holmgaard advarer om, at det sort set er umuligt at beskrive alt det arbejde, som Entreprenørafdelingen laver, i et udbudsmateriale. ”Og der vil i givet fald komme mange opgaver, som en privat entreprenør derefter og med rette vil karakterisere som ekstraarbejde. Og som der så skal betales særskilt for. Dermed bliver det meget dyrere, end man regnede med ved udbuddet”, siger han.

”Vi anbefaler, at kommunen ikke gennemfører den her proces”, siger Mads Holmgaard. Og hans politiske chef, Flemming Madsen, er helt enig med ham og dermed i modsætning til partikammeraterne i Økonomiudvalget. Flemming Madsen henviser til, at flere af afdelingens opgaver allerede er lagt ud til private firmaer – specielle områder, som f.eks. kræver specialiserede maskiner. Det gælder f.eks. asfaltarbejde og rabatafhøvling.

”Men så er der alt det resterende, som Entreprenørafdelingen tager sig af. Det er det en rigtig dårlig idé at prisafprøve. Som det er organiseret i dag, fungerer afdelingen allerede på markedsvilkår. Arbejdet kan ikke gøres billigere – når afdelingen samtidig skal være så fleksibel, som den er”, siger Flemming Madsen, og fortsætter: ”En kontrakt med en privat entreprenør omhandler jo kun det, der er beskrevet. Men alt kan ikke beskrives. Alt andet vil vi få en ekstraregning på. Og der er ingen, der på forhånd kan vide, hvor meget ekstraarbejde, der vil komme. F.eks. hvor meget, det vil regne, f.eks. stormfald. Eller lignende. Er det en privat entreprenør, der skal klare alle de ekstra opgaver, som afdelingen fleksibelt klarer i dag, så ved vi med sikkerhed, at det bliver til en helt anden og højere pris. Hvilket set fra en privat entreprenørs vinkel selvfølgelig er helt legalt. Han skal jo naturligvis tjene penge på det. Det skal Entreprenørafdelingen ikke”.

Flemming Madsen afviser argumentet fra bl.a. borgmester Curt Sørensen (S) og viceborgmester Bruno Hansen (SF) om, at det jo kun er en proces med at undersøge det, der er sat i gang, at det med andre ord endnu ikke er besluttet rent faktisk at prisafprøve og konkurrenceudsætte Entreprenørafdelingen. ”Nu skal alt arbejdet beskrives. Det i sig selv koster en masse penge, formentlig en million kroner. For det første ved jeg ikke, hvor de penge skal komme fra. For det andet, når man først har sat sådan en proces i gang, så er det altså en proces uden bakgear. Det kan være, det ender med at vise sig, at vores egen Entreprenørafdeling faktisk er billigst. Så vil vi have brugt en million på at få noget at vide, som vi godt vidste i forvejen. Hvis det skulle vise sig, at et firma byder under, så fanger bordet. Selv hvis de siger, at de forbeholder sig ret til i givet fald at kassere alle de bud, private firmaer måtte afgive, så er det ren utopi, og så vil vi miste en dygtig og fleksibel Entreprenørafdeling. Og så skal man ikke tro, at man senere bare lige kan bygge sådan en op igen”, siger Flemming Madsen.

Det røde flertal i Byrådet er kun på én. Men at to af de 15 røde byrådsmedlemmer – Flemming Madsen, Socialdemokraterne, og Jesper Kiel, Enhedslisten – er imod prisafprøvningen, betyder ikke noget for en eventuel kommende beslutning. Samtlige 14 borgerlige byrådsmedlemmer går nemlig ind for prisafprøvning og konkurrenceudsættelse.