Tilbage i SF fem år efter ond strid

Maj Stillinger.

Hun føler det, siger hun, som om hun er kommet hjem igen. 44-årige Maj Stillinger har forladt Socialdemokraterne og er tilbage i SF – det parti, hun havde været medlem af i 24 år, da hun meldte sig ud i december 2004 efter en hård og til tider beskidt og ond intern kamp i SF-afdelingen i Svendborg.

”Det har været en svær periode for mig. Jeg har ikke haft hjertet ordentlig med i mit medlemskab hos Socialdemokraterne. Ikke, fordi de ikke har været imødekommende. Det har de. Jeg blev taget godt imod. Men jeg hører altså til hos SF”, siger Maj Stillinger.

Hos Socialdemokraterne blev hun allerede i starten af 2005 foreslået som byrådskandidat til valget samme efterår. Men på en generalforsamling blev det afvist at give hende dispensation fra partiets vedtægter – hun manglede to ugers medlemskab i at kunne opfylde kriteriet for at blive kandidat. Til gengæld var hun kandidat for partiet til byrådsvalget sidste efterår. Dog uden at opnå valg.

Nu er hun så tilbage i SF – uden dramatik, præciserer hun. Og hun er glad for at være tilbage. ”Jeg har virkelig savnet den mulighed for at diskutere politik, som der er i SF. Det er der ikke på samme måde hos Socialdemokraterne”, siger hun.

Til gengæld var der dramatik i højpotens i SF-Svendborg i 2004 – en dramatik, der i december det år førte til, at hun meldte sig ud. Med sorg. Hun kommer fra en SF-familie. Hendes far Kaj Stillinger har været både byråds-, amtsråds- og folketingsmedlem for partiet. Han forlod også SF efter de heftige interne kampe. Maj Stillinger blev medlem af SF – eller rettere partiets ungdomsorganisation – allerede som 15-årig. Og forblev medlem af partiet til hun som 39-årig tabte den interne kamp i 2004.

Balladen i SF-Svendborg bragede løs i august det år, da partiforeningens bestyrelse pludselig og uden varsel krævede, at hun skulle trække sig som folketingskandidat – ellers ville bestyrelsen undsige hende offentlig. Hun var 17 dage forinden – i øvrigt sammen med Kaj Stillinger – blevet indstillet af SF-Svendborg til den kandidatliste, som senere skulle til urafstemning i SF på hele Fyn. SF-bestyrelsen beskyldte hende for at pjække fra sine tillidsposter og kun promovere sig selv.

SF-bestyrelsens udspil kom på baggrund af et brev, fra partiforeningens tidligere formand, den dengang i SF meget populære Masoum Moradi. Han stillede i et brev 13. august SF-bestyrelsen et ultimatum: Hvis den ikke gjorde noget ved sagen, så ville han selv gå til offentligheden og undsige Maj Stillinger. Han beskyldte hende for netop de ting, som bestyrelsen senere beskyldte hende for. Og syv dage efter Masoum Moradis brev satte SF-bestyrelsen kniven for Maj Stillingers strube. Det kom der en gigantisk ballade ud af – bl.a. var SF’s nationale partisekretariat inde over i et forsøg på at mægle. Men det var ikke muligt at forlige parterne. Beskyldninger, bagtalelser og intriger havde sat for dybe spor.

Maj Stillinger forlod SF. Det gjorde – senere – også hendes far, Kaj Stillinger. Masoum Moradi blev formand for partiforeningen igen. Han blev folketingskandidat og byrådskandidat. Blev valgt til byrådet i den nye, store Svendborg Kommune. Han blev genvalgt ved valget i november sidste år – men forlod SF kort efter det nye byråds sammentræden. I dag er han løsgænger i byrådet.

Til gengæld er Maj Stillinger altså tilbage i SF. Da det gik op for en af hendes gamle venner, Ida Damborg, indledte de et samarbejde. Ida Damborg er folketingskandidat for SF i Esbjerg og er med SF’s nuværende tal i meningsmålingerne nærmest sikker på at blive valgt. Maj Stillinger skal nu være pressekoordinator for hende. Ida Damborg har tidligere boet i Svendborg, hvor hun hjalp Maj Stillinger i valgarbejdet.

”Med den politiske udvikling i SF kan man vel sige, at dit spring nu fra S til SF ikke er nær så stort som dit spring dengang fra SF til S var – eller hvad?”

”Ja, det er faktisk rigtigt. Begge partier har rykket sig og laver nu fælles udspil. Og det er godt. Men der er stadig noget med udlændingepolitikken, som er interessant”, siger Maj Stillinger.

”Interessant? Hvad mener du med det diplomatiske udtryk?”

”Jamen, det har nok meget med sprogbrugen at gøre. Jeg er ikke nødvendigvis uenig i udlændingepolitikken. Men jeg bryder mig ikke om tonen overfor en stor gruppe mennesker, den er formynderisk, det er en talen ned til en stor gruppe mennesker”, siger hun.