Sten Lolk Larsen.

Sten Lolk Larsen.

Af Sten Lolk Larsen

Har du nogen erfaring at byde ind med?

Jeg har en erfaring at tilbyde efter mange år med diverse faglige tillidshverv, bl.a. mange år som klubformand i den faglige postklub på Sydfyn og med bestyrelsesposter i det tidligere SiD Svendborg og senest i 3F Sydfyn. Tillige har jeg erfaring fra knap 3 års ansættelse som faglig sekretær i 3F Sydfyn.

Hvordan vil du beskrive dig selv?

Sådan generelt, vil jeg vil beskrive mig som en venstreorienteret/retro socialdemokrat.

Jeg er meget kritisk overfor den højredrejning, jeg synes socialdemokraterne i folketinget/regeringen har prioriteret som ”den nødvendige” politik.

At skabe større ulighed i samfundet, er ikke socialdemokratisk.

Jeg er også bekymret over, at samfundets syn på ledige, langtidssyge og kontanthjælpsmodtagere m.fl. får større og større tendens til at blive mere og mere nedværdigende.

Sådant et syn og holdning til helt almindelige mennesker tager jeg stor afstand fra.

Hvorfor har du valgt at opstille til Svendborg Byråd?

Jeg mener, at et byråd skal afspejle befolkningssammensætningen som helhed.

Desværre ser vi – ikke kun i Svendborg – at repræsentationen af byrådsmedlemmer med et ganske almindeligt LO lønmodtagerjob, er underrepræsenteret, set i forhold til andelen af borgerne. Hvis jeg med en plads i byrådet, kan være medvirkende til at få andelen af LO lønmodtagere forøget, er et af mine mål opnået.

Svendborg kommune skal være et sted, hvor den borgernære velfærd er i centrum, bl.a. skal den lovgivning, der administreres af lokalpolitikerne/embedsmænd, som udgangspunkt tolkes til borgernes fordel, og ikke tolkes som begrænsning for borgerne – og dermed til ugunst for borgernes rettidigheder.

Kan du give et par bud på noget du vil arbejde for?

Gode og gerne flere kommunale arbejdspladser med tryghed for de ansatte. At udliciteringer af kommunale opgaver ikke bliver målet i sig selv – fordi jeg mener det er noget idelogisk bras og som er opfundet af borgerlige og liberale politikere. Fokus på – og udvikling af nærmiljøerne i lokalområderne. Svendborg kommune skal opfattes som vores alles kommune. Og ikke bare opfattes som ”dem deroppe – og os herude” At jeg kan være stemmen for helt almindelige mennesker i Svendborg Byråd. Visioner og konkret politik skal tage udgangspunkt i et klassisk socialdemokratisk værdigrundlag.

 (Sten Lolk Larsen, 51 år, er byrådskandidat for Socialdemokraterne i Svendborg. Kontorpakmester ved Post Danmark i Svendborg. Gift med Helle. Har 3 voksne sønner samt en voksen bonus søn).