Det mange timer lange stiftende møde blev holdt på Hotel Bjørnegården på Hindsholm - kun afbrudt af en bedre middag.

Fynske og jyske neatviser har netop stiftet foreningen “Lokale Danske Netaviser”, LDN. Efter det stiftende møde onsdag aften udsendte foreningen følgende pressemeddelelse her til formiddag: 

“Netaviser kræver at blive behandlet på lige fod med de gamle bladhuse. I går mødtes fem chefredaktører for jyske og fynske netaviser og dannede foreningen ”Lokale Danske Netaviser” (LDN). Formålet er at arbejde for, at deres avisers journalistiske produktion opnår mediestøtte på samme vilkår som de netaviser, der udgives af etablerede mediehuse.

Som formand valgtes redaktør Gunnar Berg, Esbjerg Netavis. De stiftende medlemmer er desuden Kjerteminde Avis (kjavis.dk), Svendborgs NetAvis (svendborgsnetavis.dk), Kanal Frederikshavn (kanalfrederikshavn.dk) og Kanal Hjørring (kanalhjoerring.dk).

Lokale Danske Netaviser er dannet på baggrund af Dyremose-udvalgets forslag om at udvide mediestøtten til at omfatte netaviser. Disse nye lokale journalistiske medier læses overalt af flere og flere, styrker informationsniveauet lokalt og giver borgerne mulighed for at tage aktivt del i det demokratiske liv. Men i modsætning til de trykte aviser får de i dag ikke en krone i mediestøtte. De gamle bladhuse modtager årligt 1,35 milliarder kroner i støtte fra staten.

Det såkaldte Dyremose-udvalg, nedsat af den tidligere regering, har spillet ud med et nyt forslag til mediestøtte. I stedet for støtte til distribution skal 350 millioner af de årlige statslige støttekroner gå til demokrati-støtte – til journalistik. Dyremose-udvalget foreslår en støttemodel, som betyder, at der vil blive givet tilskud svarende til 175.000 kroner pr. journalist årligt.

Det er en rigtig god idé, erklærer den nye forening. Men foreningen er kategorisk uenig i udvalgets anbefaling af en ”bagatelgrænse” på 2,5 mio. kr. i lønsum. Det vil i praksis medføre, at støtten kun gives til de store rige mediehuse, der i forvejen har mange journalister. Den ny forening mener, at mediestøtte bør gives til alle journalistiske medier, der har eksisteret mindst et år uanset, om de har én eller 100 journalistiske medarbejdere.”