Kommunikationschef Kim Barren, Svendborg Kommune.

Først var der – ifølge kommunens kommunikationschef Kim Barren – ingen grund til at udsende et dementi til landets medier. Og en pressemeddelelse fra kommunen, forfattet af ham, forblev da også på kommunens hjemmeside. Men så en dag var den pist væk. Den eksisterer ikke mere – pressemeddelelsen, som uretmæssigt beskyldte 149 mennesker for socialt snyd.

”149 ulovligheder afsløret på Egeskov Marked” – sådan hed den pressemeddelelse, kommunen udsendte fredag den 28. oktober. Bag pressemeddelelsen stod foruden Kim Barren afdelingsleder i Borgerservice Bjørn Pedersen. Pressemeddelelsen oplyste, at 149 personer var grebet i socialt snyd ved at arbejde i en af standene på Egeskov Marked – personer, som var på en social ydelse så som førtidspension, kontanthjælp, dagpenge eller lignende.

Allerede samme dag indrømmede afdelingsleder Bjørn Pedersen overfor Svendborgs NetAvis (læs her), at der ikke var hold i pressemeddelelsen. Man anede, indrømmede han, ikke, om nogen af de 149 personer, man ved kontrolaktion havde haft kontakt med, havde begået noget som helst ulovligt. Men på det tidspunkt levede nyheden om den alvorlige sociale snyd allerede sit eget liv i medier over hele landet. Kun P4 Fyn rettede dagen efter historien. Og et par dage senere var kommunikationschef Kim Barren i P4 Fyn, hvor han blankt indrømmede, at pressemeddelelsens oplysninger var forkerte. Han gik endog så vidt som til at undskylde.

Til Svendborgs NetAvis afviste Kim Barren dog at udsende en ny pressemeddelelse til samtlige landets medier for at dementere de alvorlige anklager, kommunen var kommet med i den første pressemeddelelse (læs her). Pressemeddelelsen forblev da også fuldt tilgængelig på kommunens hjemmeside.

PILLET AF – UDEN FORKLARING

Men så en dag var pressemeddelelsen pludselig væk. Løgnens oprindelse var slettet fra kommunens hjemmeside – uden forklaring. Den bad vi så kommunikationschefen om – en forklaring altså. En forklaring på, hvorfor den først blev stående, selv om dens indhold var erkendt forkert. En forklaring på, hvorfor den så alligevel blev pillet af – men først 12 dage efter, at dens indhold var erkendt forkert.

Nogen forklaring har det ikke været muligt at få. Kim Barren meddeler kort og godt: ”Vi anser sagen for afsluttet. Vi har ikke flere kommentarer”.

Inden pressemeddelelsen blev pillet af, havde der fundet en kammeratlig samtale sted – mellem borgmester Curt Sørensen (A) og de to ansvarlige for pressemeddelelsen, Kim Barren og Bjørn Pedersen. I hvert fald ifølge borgmesteren.

BORGMESTEREN UTILFREDS

Curt Sørensen svarede tidligere på måneden på en klage fra en borger, Finn Horskjær, over den løgnagtige pressemeddelelse. Finn Horskjær skrev til borgmesteren:

”Det er yderst betænkeligt, at Svendborg Kommunes ansatte distribuerer falske, tendentiøse holdninger og nærmest løgnagtige oplysninger i pressemeddelelser. Og ganske vist indrømmer fejlagtigheder, men nægter at korrigere via de samme kanaler hvor pressemeddelelserne er sendt. Der hentydes her primært til Afdelingsleder på borgerservice Bjørn Pedersen og kommunikationschef Kim Barren. Det er intimiderende for Svendborg Kommune og den politiske ledelse. Vil borgmesteren træffe de nødvendige foranstaltninger i denne forbindelse? (Korrektion af pressemeddelelser, irettesættelse, kammeratlig samtale eller bortvisning.)”

Få dage efter svarede den socialdemokratiske borgmester i en mail til Finn Horskjær:

”Tak for din henvendelse. Den pressemeddelelse er jeg heller ikke tilfreds med, og vil derfor endnu engang beklage ordlyden. Svendborg Kommune må og skal ikke beskylde borgere for ulovligheder eller snyderi med henvisning til at borgere på førtidspension, efterløn eller dagpenge udfører arbejde. Reglerne herfor er netop mere komplekse end som så, og en evt. overtrædelse af disse regler skal vi af samme grund ikke udtalte os skråsikkert om. Jeg har talt med de pågældende medarbejdere om pressemeddelelsen. Vi er enige om, hvordan vi herefter håndterer lignende spørgsmål.”