Frustration i fagforeningerne over Jobcentret

Der går ikke en dag, uden at de sidder sammen med et medlem, der er kommet i klemme i systemet på Jobcenter Svendborg. Medlemmer, som – sådan føler de det – er blevet dumpet til en usikker fremtid. Økonomisk, socialt, menneskeligt. Der er dage, hvor de sidder med flere medlemmer i den situation. Nu sætter de sig sammen – medarbejderne i de sydfynske fagforeninger – for at drøfte den for dem og deres medlemmer mere og mere uholdbare situation.

LO Sydfyn har indkaldt til mødet, som holdes på tirsdag den 21. januar. Fagforeningernes socialrådgivere og andre ansatte, som har med bl.a. de sygemeldte medlemmer at gøre, mødes for at drøfte, hvad de kan gøre for at ændre det, som de mener er det kommunale Jobcenters forsøg på først og fremmest at spare penge – uanset de menneskelige omkostninger.

Sagerne hober sig op på skrivebordene hos de medarbejdere i fagforeningerne, som prøver at hjælpe deres sygemeldte medlemmer igennem systemet. Med dårligt tilrettelagte arbejdsprøvninger og med afslag på afslag fra Jobcentret – på ansøgninger om bl.a. fleksjob og førtidspension. Og med efterfølgende stop for sygedagpenge – og langsommelige klagesager i Beskæftigelsesankenævnet.

”Der er folk på Jobcentret, der reelt ikke gør noget for at hjælpe. Og der erogså folk på Jobcentret, der gør, hvad de kan, for at hjælpe sygemeldte borgere. Men de kan ikke gøre meget, for de er bundet på hænder og fødder af den opgave, der hedder, at kommunen skal spare penge. Det er ud fra den vinkel, de går til arbejdet med sygemeldte borgere. Alt bliver undersøgt ud fra den negative vinkel – hvordan kan der spares penge. Og ikke ud fra den positive vinkel, som burde være den rigtige: Hvordan kan vi hjælpe borgeren”, siger en af dem, der dagligt sidder med bunker af sager, socialrådgiver i FOA, Anders Bo Callesen.

Anders Bo Callesen har selv tidligere arbejdet i Jobcentret – både i Svendborg og i Faaborg. Indtil han ikke kunne holde det ud længere. ”For det drejer sig om at spare. Holdningen er, at borgeren skal ikke tro, at han eller hun har ret til noget. Og da slet ikke, hvis det drejer sig om et fagforeningsmedlem, som oven i købet får hjælp fra sin fagforening”, siger han.

Tonni Hansen er både formand for 3F Sydfyn og for LO Sydfyn. I hans egen fagforening, 3F, har de mange sager, hvor medlemmer er kommet i klemme i systemet på Jobcentret, f.eks. har fået stoppet sygedagpengene og derefter ikke kan få kontanthjælp. Folk, som oven i deres sygdom står uden en øre i indtægt. ”Men der er jo ikke kun hos os i 3F, vi har de problemer. Det er hele vejen rundt i de andre fagforeninger også. Og det skrækkelige er, at der bliver ved med at dukke nye sager op”, siger han.

LO Sydfyn lægger derfor på tirsdag den 21. januar lokale til mødet mellem alle de fagforenings-repræsentanter, der til dagligt sidder og arbejder med disse sager.

I 3F Sydfyn bliver der desuden nu taget et andet initiativ på baggrund af de mange sager med Jobcentret. Det er nogle af de sygemeldte medlemmer selv – dem, der har haft dårlige oplevelser med Jobcentret – som nu med støtte fra fagforeningen prøver at komme ud over den situation, at mange går alene med deres problem.

”De vil til at mødes for at snakke sammen – om deres fælles problemer og om, hvad de kan gøre ved dem. Det er dem selv, der har taget initiativet og henvendt sig. Det burde vi selv have tænkt på at gøre. Men hovedsagen er, at det nu sker, og vi stiller så lokaler og kaffe til rådighed, så de fremover kan mødes”, siger Tonni Hansen.

Det første møde vil blive holdt i januar på fagforeningen 3F. Efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, er det planen at invitere den politisk ansvarlige for Jobcentret, den socialdemokratiske formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, selv tidligere fagforeningsformand, til et af de første møder – så hun kan svare direkte på de sygemeldtes mange spørgsmål.