28 byrådsmedlemmer: Videre med eliteidrætsklasser

Socialdemokraterne og SF fik en varm tak fra den tidligere Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann. Og Venstres Morten S. Petersen var, sagde han, så glad for socialdemokraten Bo Hansens indlæg, at han fik rejsning … i hvert fald af hårene på armene.

Så glade var Venstre for Socialdemokraternes og SF’s positive holdning til at arbejde videre med et forslag om eventuelt at lave eliteidrætsklasser i Svendborgs folkeskoler. Sagen var på byrådsmødet tirsdag aften. Takken kunne også have været rettet til Tværsocialisterne. For ikke så længe siden var holdningen til eliteidrætsklasser nemlig en ganske anden hos Socialdemokraterne, SF og Tværsocialisterne.

Det er en del af aftalen mellem Svendborg Kommune og Team Danmark, at der skal oprettes eliteidrætsklasser. Svendborg er Team Danmark-kommune. Det var noget, som specielt Venstre og Lars Erik Hornemann sloges for i 2006 og 2007, mens de borgerlige havde magten. Med netop Lars Erik Hornemann som borgmester. Byrådet besluttede 26. februar 2007 at blive Team Danmark-kommune. Kun SF og Enhedslisten var direkte imod. Men Socialdemokraterne havde dog betænkeligheder – og gjorde meget ud af, at det ikke måtte føre til, at økonomiske midler blev flyttet fra breddeidrætten til eliteidrætten. Samarbejdsaftalen med Team Danmark blev underskrevet 17. marts 2007.

En del af aftalen med Team Danmark betyder, at samarbejdskommuner skal oprette eliteidrætsklasser. I Svendborg har man – måske på grund af den megen strid sidste efterår om lovligheden af eliteidrætsklasser – besluttet at kalde dem sportsklasser.

I efteråret 2009, da de borgerlige endnu havde flertal i byrådet, lavede Socialdemokraterne, SF, Tværsocialisterne og Enhedslisten et alternativt budgetforslag for 2010. I det forslag var udgifterne til eliteidrætsklasser taget ud. Fordi, som SF’eren Bruno Hansen formulerede det på de fire røde partiers vegne, vi vil ”ikke medvirke til at sponsorere eliteidrætten eller poste penge i eliteidrætsklaser” (Fyns Amts Avis 29. september 2009).

Forslaget, der var til behandling på tirsdagens byrådsmøde, gik ikke ud på, at man nu skal oprette eliteidrætsklasser, men at embedsmændene skal undersøge, hvordan det kan gøres, og hvad det vil koste. Sagen skal så op igen i byrådet senere, og i givet fald skal det indgå i forhandlingerne om næste års budget. Forslaget har været til behandling i både Udvalget for Børn og Unge og Udvalget for Kultur og Plan – hvor alle medlemmer på nær ét støttede. Jesper Kiel, Enhedslisten, var imod og benyttede sin ret til at kræve det behandlet i byrådet. Det blev det så tirsdag.

Fronterne var de samme i byrådet – 28 byrådsmedlemmer støttede forslaget. Kun én var imod – Enhedslistens Jesper Kiel. Til gengæld udtrykte Venstres Lars Erik Hornemann sin undren over S og SF: ”Vi havde garanteret ikke haft S og SF med til det her, hvis det havde været i sidste periode”, sagde han. Og han undrede sig ekstra meget over SF: ”Det her er jo det helt modsatte af, hvad I normalt mener”, sagde han.

Hornemanns indlæg fik SF’s gruppeformand, Bruno Hansen, til at tage ordet og bedyre, at SF jo altså ikke nødvendigvis ville gå ind for eliteidrætsklasser. Det her jo kun et forslag om et forberedende arbejde, sagde han. Det var det eneste SF-indlæg i debatten.

Socialdemokraternes Bo Hansen gjorde fra starten klart, at Socialdemokraterne støtter forslaget. Han vidste godt, sagde han, at Team Danmark har som mål med eliteidrætsklasserne at skaffe en eller flere medaljer med hjem fra kommende OL’er. ”Socialdemokraterne har et andet mål: At hæve folkesundheden i kommunen. Og så lever vi med, at der eventuelt følger en medalje med til Svendborg”, sagde han. Han fremhævede også, at sportsklasserne i Svendborg bliver et tilvalg for folkeskoleelever, hvor det andre steder er tale om, at elever udvælges til at gå i eliteidrætsklasser. Og så slog han til lyd for, at sportsklasser i Svendborg skal bruges til at uddanne elever til at blive juniorledere i sportsklubberne.

Jesper Kiel, Enhedslisten, vendte sig imod forslaget. Kommunen har netop gennemført en omfattende spareplan for skolerne. Og nu bagefter vil kommunen ikke finde penge til en ordentlig sikring af børns skolevej. Man har også begrænset elevernes mulighed for at benytte skolebusser.

”Men man vil gerne finde penge til, at nogle få kan få mere idræt. Man satser på eliten, selv om man godt nok har skiftet overskriften ud. Det er en grotesk udvikling, at nogle skal have mere og mere idræt, mens andre skal have mindre. Jeg vil hellere have mere idræt til alle end mere idræt til nogle”, sagde Jesper Kiel.

Arne Ebsen, Tværsocialisterne, støttede forslaget. Han vil under alle omstændigheder gerne have sagen bedre belyst. ”Men det er jo ikke sikkert, at der kan findes penge til det”, sagde han.

De Konservative sagde ingenting, mens Jens Munk fra Dansk Folkeparti sagde, at socialdemokraten Bo Hansens indledende indlæg med opbakning til forslaget var et meget fornuftigt indlæg. Og det var så det. Forslaget blev vedtaget af de 28 byrådsmedlemmer fra Socialdemokraterne, SF, Tværsocialisterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Mens Enhedslistens ene byrådsmedlem sagde nej.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.