Den så ud til at blive sikret af Svendborg Kommune – busrute 161-163 – når den til august bliver nedlagt af Region Syddanmarks Fynbus. Men nu ser det pludselig anderledes ud. Fra august kan Gudme, Gudbjerg og Ellerup stå helt uden kollektiv trafik, uden busforbindelse til Svendborg. Politikerne er ved at løbe fra deres løfte.

Politikerne på vej til at rende fra bus-løfte

Af Frede Jakobsen

Politikerne i Svendborg har lovet, at Gudme, Gudbjerg og Ellerup ikke fra august bliver et transportmæssigt uland – uden busforbindelse til hverken Svendborg og Odense. Men nu ser det ud til, at de svigter løftet, så der fra august ikke længere vil være nogen form for kollektiv transport til og fra de tre landsbyer i den nordøstlige del af kommunen – med store konsekvenser for bl.a. de unge, der ikke længere vil kunne komme med bus til og fra uddannelsesstederne i Svendborg og Odense.

Region Syddanmarks Fynbus lukker fra august busrute 161-163 – busruten mellem Svendborg og Odense via Ørbæk. Den eneste busrute, som går igennem Gudme, Gudbjerg og Ellerup. Og dermed den eneste mulighed for indbyggerne i de tre landsbyer for at komme til og fra f.eks. Svendborg på arbejde, på gymnasium, på erhvervsskole og lignende – hvis de ikke har bil.

Svendborgs politikere har i måneder lovet at bevare ruten på alle hverdage – som en fælleskommunal rute, finansieret af de fire kommuner, som ruten går igennem. Det er foruden Svendborg Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Odense. Pris for Svendborg Kommune cirka 1,5 millioner kroner om året. Desuden har Svendborg-politikerne lovet, at der også lørdag vil være en busforbindelse fra Gudme og Gudbjerg til Svendborg – pris cirka 200.000 kroner. Søndag vil der – ifølge planen – ikke længere være bus fra de tre mindre byer i den nordøstlige del af kommunen.

Men planen om at opretholde kollektiv trafik i Gudme, Gudbjerg og Ellerup er nu i overhængende fare for at blive skrottet – af Svendborg Kommune. Da forslaget var til behandling på et byrådsmøde for en måned siden, blev det besluttet at sende det tilbage i Udvalget for Kultur og Plan – ”som hermed træffer beslutning vedrørende sagen”, som det hed i beslutningen.

Allerede i morgen, tirsdag, er sagen på dagsordenen til beslutning på et møde i Udvalget for Kultur og Plan. Og indstillingen fra administrationen til politikerne er skåret lysende klart i neon: ”Man fravælger at etablere fælles kommunal pendlerrute 161-163 Odense-Ørbæk-Svendborg, man fravælger at etablere lørdagskørsel for en lokal rute 162 mellem Gudme-Gudbjerg-Tved-Svendborg”.

Indbyggerne i det busfri-truede område har tidligere protesteret kraftigt, da Region Syddanmarks plan om at nedlægge ruten kom frem – bl.a. med underskriftindsamlinger. Protesterne forstummede, da politikerne i Svendborg lovede at fastholde ruten – delvis i hvert fald – i fælleskommunalt regi.

Formanden for Udvalget for Kultur og Plan, viceborgmester Bruno Hansen (SF), er helt klar over, at indbyggerne i de tre byer vil blive oprørte, hvis politikerne nu beslutter alligevel ikke at opretholde ruten. ”Ja, jeg forstår godt, hvis der bliver oprør, når det nu er den eneste kollektive trafik i deres område. Det er rigtig skidt det her. Ja, det er fanme slemt”, siger Bruno Hansen.

Baggrunden for, at den tidligere beslutning nu ser ud til at blive skrottet – og de tre byer busfrie – er, at kommunen frygter, det bliver dyrere end først beregnet at opretholde ruten som en fælleskommunal rute. Faktisk 1,3 millioner kroner dyrere. Tvivlen er opstået på grund af, at Fynbus og Arriva har “cross boarder leaset” busser i Tyskland – en i EU legal spekulationsfidus for at spare dansk moms til fordel for den lavere tyske. Der er usikkerhed, om det derfor vil blive 1,3 millioner kroner dyrere end de beregnede 1,5 millioner årligt for Svendborg Kommune. Og alene usikkerheden gør, at der nu lægges op til at droppe planen.

”Jeg vil godt understrege, at det jo ikke er os, der nedlægger ruten. Det er Regionen. Vi har forsøgt at genoprette den. Men nu ser det ud til, at vi ikke har pengene til det. Det er noget rigtigt skidt, for der er mange, der pendler med den, specielt til skolerne i Svendborg”, siger Bruno Hansen.

Bruno Hansen selv mener ikke, at man kan opgive planen om en fælleskommunal busrute 161-163. Men hvad så, hvis pengene ikke er der? ”Ja, så kan vi måske se på det kommunale tilskud til taksterne i busserne. Vi giver en million om året til at holde taksterne nede – det svarer til en syv-otte procent af taksterne. Jeg synes, det er vigtigere, at der kører busser, end at vi opretholder det tilskud””, siger Bruno Hansen.

”Men”, siger han, ”ruten er i spil igen. Vi havde i enighed lovet at opretholde den. Men nu kommer den til ny vurdering”. Bruno Hansen regner med – hvis de tre andre kommuner fortsætter efter planen og Svendborg falder fra – at rute 161-163 fra august så i stedet for bliver en rute mellem Odense og Ørbæk.