Samtlige tillidsfolk står bag krav og kritik

Tillidsfolk for lærerne på samtlige folkeskoler i Svendborg Kommune retter fra et møde mandag eftermiddag skarp kritik mod kommunen – og kræver bl.a., at helhedsskolen og inklusion af elever med særlige behov udskydes et år, til skoleåret 2012.

”Der var ingen vaklen i geledderne”, siger Lone Clemmensen, formand for lærernes fagforening, Øhavets Lærerkreds.

”Hvis det skal være en succes, så skal de to ting udsættes et år. Lærerne vil gerne være med, men det kræver altså forberedelse. Og det er der ikke tid til samtidig med, at alle de andre dele af den nye skolestruktur skal startes”, siger Lone Clemmensen.

De mange tillidsfolk fra Svendborgs skoler samledes mandag eftermiddag hos Øhavets Lærerkreds til et langvarigt møde. Og der var ikke ros til kommunen. Tværtimod var der kritik, hård kritik. I løbet af tirsdagen formuleres kritikken i et brev til kommunen – inden et nyt afgørende møde onsdag i Udvalget for Børn og Unge. Et møde, hvor endnu nogle dele af den store skolereform skal til behandling: Ressourcetildelingen og helhedsskolen.

Skoleplanen er på det seneste blevet mødt af den ene kritiske udtalelse efter den anden – fra lærerkollegierne på de forskellige skoler. Eller i hvert fald fra nogle af lærerne på skolerne.

Lone Clemmensen opsummerer kritikken fra de mange tillidsrepræsentanter:

”Det er administrationen i kommunen og skolelederne, der har lavet planen. Hele processen indtil nu er noget, vi ikke synes er kønt. Det er meget kritisabelt, at medarbejderne ikke er blevet inddraget. Der har været tale om en top-down-styring. Ikke om dialog, som ellers er en af de værdier, Svendborg Kommune lægger vægt på. Der har været dialog med lederne, men ikke med medarbejderne. Det går simpelthen ikke, hvis det skal blive en succes. Det vil vi som lærere gerne være med til at sikre, men så skal vi inddrages”, siger Lone Clemmensen

”Tag sådan en ting som det, at der af skolereformen skal komme et provenu, som skal bruges til uddannelse af lærerne. Der er lavet et kompetenceudviklingsforslag – af forvaltningen – om syv områder, hvor der skal efteruddannes i de næste to år. Lærerne selv har bare ikke været inddraget. Og vi vil gerne være med. Vi ved, hvad det er, vi har behov for for at være klædt på til de nye opgaver. Der er gode tanker i det – men vi er overhovedet ikke blevet inddraget”, siger Lone Clemmensen.

Om de to konkrete ting – helhedsskolen og inklusion i de almindelige klasser af elever med specielle behov – er lærernes tillidsfolk enige om at kræve dem udsat et år.

”Det er altså ikke noget, man bare lige går i gang med. Det kræver ordentlig forberedelse. Samtidig med, at vi skal til at lave afslutning på skoleåret – og alle de andre ting i skoleplanen – skal vi også forberede helhedsskole og inklusion sammen med pædagogerne. Det er ikke så enkelt. Hvad betyder f.eks. inklusion for klasserne? Forældre, der skal lægge børn til, skal altså også være sikre på, at vi kan klare det. Vi vil gerne være med til at sikre, at det bliver en succes. Men så skal vi altså have tid til det”, siger den svendborgensiske lærerformand, Lone Clemmensen.