Læge: Er byrådet ryddet for humanister?

Frederik Kallan.

SYG OG I KLEMME (4): Han er ikke spor overrasket, læge Frederik Kallan, over de sager, som de seneste par dage er blevet belyst i Svendborgs NetAvis – om meget syge borgere, som kommunen ikke vil give førtidspension, men vil sende i arbejdsprøvning igen og igen. Trods indstilling fra læger, der klart siger, at det kommer der ikke noget ud af. Han er ikke overrasket, Frederik Kallan, men vred over den behandling af mennesker, og han kender mange flere af den slags sager, hvor syge borgere kommer i klemme i systemet. Men han kan ikke fortælle konkret om dem – ikke uden at de borgere, der er blevet ramt, selv ønsker at fortælle deres historie.

”Og jeg vil faktisk opfordre dem til at stå frem og fortælle, hvordan de er blevet behandlet. Det skal der åbenbart til, hvis man skal gøre sig håb om, at politikerne vil reagere. Det er jo politikerne, der bestemmer. Og de da reagere. Men hvis der helt er ryddet for humanister i byrådet, så må sagerne videre til Ombudsmanden”, siger Frederik Kallan, der også er formand for lægerne i Svendborg. Han ved af erfaring, at mange ikke kan lide at stå offentligt frem med deres sag – fordi mange af dem netop er i en svær situation med sygdom og usikker økonomisk fremtid. Der er også dem, der frygter, at deres forsøg på at få hjælp fra kommunen ville blive vanskeliggjort af at stå frem med kritik.

”Det ser ud, som om folk i Svendborg, der er syge, er for syge til at få fleksjob, og for raske til at få førtidspension. Det er åbenbart indstillingen på Jobcentret og i kommunen. Systemet bliver efter min opfattelse mere og mere kynisk”, siger Frederik Kallan.

Den økonomisk trængte Svendborg Kommune har et officielt vedtaget mål om at skære ned på antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse – herunder førtidspension. Og antallet af tildelte førtidspensioner er i år gået drastisk ned. I forhold til de foregående år har kun halvt så mange syge borgere fået tildelt førtidspension i år.

”Ifølge loven må en kommune ikke af økonomiske grunde give borgere afslag på f.eks. førtidspension. Det gør Svendborg Kommune heller ikke eksplicit. Men mellem linjerne er det jo det, det drejer sig om”, siger Frederik Kallan.

I de sager, Svendborg NetAvis har beskrevet de sidste par dage, er syge borgere blevet nægtet førtidspension – fordi Pensionsudvalget nærmest har klippet lægeerklæringer til, så det passede til udvalgets anbefaling af at sende borgerne i nye arbejdsprøvninger. Selv om lægerne rent faktisk har anbefalet førtidspension til borgerne – og afvist nytten af ny arbejdsprøvning.

”Vores vurderinger bliver i et helt grotesk omfang fejet af bordet. Vi er altså læger, der har forstand på det, vi bliver bedt om at udtale os om. Og så er det trættende, at vi bliver gjort helt magtesløse i disse sager, at vores lægelige vurderinger fejes af bordet af folk i kommunen”, siger Frederik Kallan. Sådan har mange af hans læge-kolleger det også, siger han, men understreger, at dem, det er værst for, altså er de patienter, det går ud over. De syge borgere, der ikke får den hjælp, som de er berettiget til – men hvis sager trækkes i langdrag med stadig nye undersøgelser og helst nye arbejdsprøvninger.

Han har sit eget udtryk for det, der sker i Jobcentret. Frederik Kallan kalder det USS – Usagligt Sagsbehandlings Syndrom. ”Det er måske groft. Men når man hele tiden løber panden mod en mur og føler, at borgerne behandles groft, så bliver man måske også selv lidt grov”, siger han og nævner et tilfælde, hvor han har sygemeldt en i forvejen sygemeldt borger. ”Det bliver nærmest grinagtigt, hvis det ikke var, fordi det var alvorligt for den person, der er kommet i klemme. Så bliver jeg altså gal”, siger han. Og så giver han kommunen tilbagemelding i klare vendinger. Han givet er eksempel på en såkaldt statusattest om en sygemeldt borger, som ligesom mange andre sygemeldte var blevet sendt videre af kommunen i fitnesscenter til en såkaldt anden aktør, Falck Quick Care. En attest, han har sendt til kommunens Jobcenter i august 2010:

”Kronisk depression/belastningssyndrom. Indenfor det depressive spectrum har der ikke været de store udsving indenfor de senere år. Hun har været i forskellige arbejdsprøvninger siden februar 2007!!!!!!!! Det er da at gøre grin med hende. Nu på uforståeligste vis afslag på flexjob, hvilket har givet hendes i forvejen skrøbelige psykiske habitus et yderligere skub i den gale retning (USS: Usagligt Sagsbehandlings Syndrom). På kurset under Falsk Quick Care udsat for overtræning af ryggen, hvilket har afstedkommet sygemelding (i sygemeldingen, altså dobbeltsygemelding?!). Da hun aldrig bliver rask og arbejdsfør på almindelige vilkår (jf. psykiatrisk speciallægeerklæring … af 6. februar 2010) er hun selvskrevet til førtidspension, da hun nu ikke kandiderer til flexjob. SAGEN ER INDISKUTABELT BELYST FRA ENHVER RELEVANT VINKEL OG YDERLIGERE PAPIRNUSSERI KAN KUN FORPLUMRE SAGEN YDERLIGERE”.

”Det er jo egentlig ret fortvivlende, at man skal skrive sådan for eventuelt at blive hørt. Men specielt med psykiske sygdomme er det sådan i Svendborg Kommune. Hvad de ikke kan se og måle, det eksisterer ikke”, siger Frederik Kallan.

Læs også ”Chok-tal: Antallet af førtidspensioner halveret” 27. september, ”Han skal nu arbejdsprøves for tredje gang” 28. september og ”Bisidder anklager: kommunalt kvaksalveri” 29. september.