En lægekonsulent med flere kasketter

Den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche.

Hun er guld værd for Svendborg Kommunes Jobcenter. Og det får hun da også, guld altså. Hentet op af kommunekassen. Mere end en kvart million kroner har kommunen på et halvt år betalt den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche for at vurdere sygedagpengesager. Svendborgs NetAvis har fået indsigt i fem fakturaer, som Vibeke Manniches firma Lægeservice.dk i Vedbæk har sendt kommunen: At betale – 228.260 kroner plus moms for en periode på seks måneder.

Blandt sygemeldte borgere, fagforeninger og læger er Vibeke Manniche kendt for sine skarpe vurderinger. Vurderinger, der som regel er til gunst for kommunens økonomi og til ugunst for den sygemeldte borgers ønske om f.eks. en førtidspension eller et fleksjob. Og vurderinger, som går direkte imod andre lægers og speciallægers vurderinger – selv om Vibeke Manniche i modsætning til disse læger aldrig har set den sygemeldte borger, men kun dennes papirer.

Lea Holch er en af de sygemeldte borgere, der har mærket konsekvensen af Vibeke Manniches arbejde som ekstern lægekonsulent for Jobcentret. Tre speciallæger, en sagsbehandler på Jobcentret og en intern lægekonsulent var ikke i tvivl i den 53-årige sygemeldte sygeplejerskes sag, da den tidligere i år blev sendt til kommunens Pensionsudvalg: Der er ikke flere behandlingsmuligheder. Det vil ikke bare være nyttesløst at sende Lea Holch i arbejdsprøvning. Det vil være skadeligt for hende. Hun risikerer at blive mere syg. Hun blev derfor indstillet til førtidspension.

Inden Pensionsudvalgets behandling af sagen blev den lige sendt en tur omkring den eksterne lægekonsulent – Vibeke Manniches Lægeservice.dk. Vurderingen fra Vibeke Manniche – hendes såkaldte lægeskøn – var direkte modsat alle andres. Pensionsudvalget tilsidesatte derefter indstillingen fra de tre speciallæger og fra Jobcentrets egen sagsbehandler. Pensionsudvalget brugte i stedet vurderingen fra den eksterne lægekonsulent, Vibeke Manniche, til at give afslag på førtidspension.

Kommunens officielle politik er – i lighed med regeringens – at få skåret ned på tildelingen af varige offentlige ydelser, førtidspension og fleksjob, af økonomiske grunde.

Det kommunale Jobcenter er i år ikke blot begyndt at bruge Vibeke Manniche intensivt som såkaldte ekstern lægekonsulent. Hun er også blevet brugt i et forsøg på at banke de lokale læger på plads. Jobcentret havde hyret hende til et møde 27. september på Hotel Svendborg. Hendes opgave var at belære de lokale læger om, at de ikke skal være ”advokater” for deres patienter. Vibeke Manniche talte dunder til lægerne om, hvad de skal gøre og specielt, hvad de ikke skal gøre. De skal ikke tage den syge borgers parti – for så signalerer de, at kommunen er fjenden.

Det er selvsamme Vibeke Manniche, Jobcentret altså bruger som ekstern lægekonsulent – til at give et sidste skøn, før kommunen træffer afgørelse i en sygemeldt borgers sag. Det gør hun for en timeløn på 1010 kroner. Det vil sige, hun tager betaling for hver påbegyndt halve time – 505 kroner.

Vibeke Manniches firma, Lægeservice.dk, sendte den første regning til kommunen den 10. marts i år. Den og fire andre fakturaer har Svendborgs NetAvis fået kopier af.

Regningen 10. marts for ”lægeskøn” fra Lægeservice.dk til kommunen lyder på 40.400 kroner for 64 halve timer. Beløbene er inklusive moms.

Regningen 5. april lyder på 22.725 kroner for 36 halve timer.

Regningen 10. maj lyder på 63.125 kroner for 100 halve timer.

Regningen 9. juli lyder på 109.206 kroner for 173 halve timer.

Regningen 29. august lyder på 49.888 kroner for 79 halve timer.

Samlet lyder regningen til Svendborg Kommune fra Vibeke Manniches Lægeservice.dk for denne periode altså på 285.344 kroner. Vibeke Manniches Lægeservice.dk arbejder fortsat for Svendborg Kommunes Jobcenter. Hvad kommunen har betalt hende i de sidste fire måneder af 2010 er ikke Svendborgs NetAvis bekendt.

Regningerne er iøvrigt ikke sendt fra Lægeservice.dk’s adresse Enrumdammen 5 i Vedbæk. Den er sendt fra “Lægeservice.dk, Carlsmindeparken 47, Holte”. På den adresse holder Lægeservice.dk ikke til – det gør derimod et par andre af Vibeke Manniches foretagender. Det drejer sig om firmaet Liva Kurser og Konferencer og Forlaget Liva. Firmaet tilbyder bl.a. et kursus henvendt til ansatte i Jobcentre – om, hvordan de skal klæde sig på arbejdet. Det kursus står Vibeke Manniche nu ikke selv for. Hun står til gengæld for et andet kursus – som ligeledes henvender sig til ansatte i Jobcentre: ”Lægeattester – og samarbejde med lægerne”. En kursusdag koster 2195 kroner, men så byder den også ifølge programmet ”på goder værktøjer til sagsbehandlerens brug af attester”. Attester, som samme sagsbehandlere i nogle kommuner, når de er tilbage på arbejde, bl.a. Svendborg, kan sende til vurdering hos eksttern lægekonsulent – f.eks. samme Vibeke Manniches Lægeservice.dk.

Læs mere om Vibeke Manniche og Svendborg Kommune: ”En syg gammel nyhed på svendborg.dk” 16. oktober og ”Tre speciallæger underkendt af én lægekonsulent” 26. oktober.