Billedkunstner Mogens Palm skal være kreativ med 3. klasserne i Svendborg Kommune til efteråret, når han deltager i et nyt projekt, hvor skolebørn skal opleve kunsten helt tæt på. Billedkunsten skal give glade børn og innovative mennesker i Svendborg.

Af Lea Holdgaard Sørensen – leaso08@student.sdu.dk

Mogens Palm maler med sin søn Tobias hjemme i stuen i Svendborg.

Penslerne står samlet i glaskrukken, men falder i alle retninger. Der er flere slags pensler. Både dem med mange børstehår og dem med få. Blå, røde, grønne og gule tuber med maling er linet op på en lige række, mens en plasticstol med helt korte ben er trukket frem.

Her kan man sidde. Og male.

Scenen er sat i villaen på Fruerstuevej, hvor billedkunster Mogens Palm bor med sin kone, sine børn og en nysgerrig labrador-hund. Her i huset bliver simple, hvide lærreder til kunstværker.

Han inviterer ind i stuen, hvor et to meter langt og én meter højt hvidt lærred fylder det meste af væggen. Her maler Mogens Palm med sin seksårige søn, Tobias. Knægten spurter mod tuberne, mens farmand roligt sætter sig på den lille stol og hælder den blå farve ud på en træskive på gulvet.

Tobias skal male, og Mogens skal øve sig i at lære fra sig om kunst – i børnehøjde.

Kunsten at skabe kunst skal han nemlig forsøge at give videre til skolebørn i 3. klasse i et nyt omfattende projekt, som skal styrke børns og unges evner til at udfolde sig på nye kreative måder.

”Med billedkunsten tager du udgangspunkt i dig selv, og med kunstforståelse kan børnene blive bevidste om deres indre liv,” forklarer manden, som skal hjælpe Svendborgs børn til at udforske kunsten og lære deres egen personlighed at kende i processen.

Børnekulturelt Netværk Svendborg Kommune står bag pilotprojektet ’Mini Kulturel Rygsæk’ (MKR), som skal give skolebørn i Svendborg muligheden for at opleve og afprøve kunst og kultur.

Formålet er at inddrage den kreative klasse i Svendborg i folkeskoleundervisningen fra 2. – 7. klasse og hjælpe med at give børn et indblik i en kunstners verden og dermed muligheden for selv at udforske kunsten og udvikle en kreativ sans.

Den kulturelle rygsæk skal fyldes med viden og børnenes egne erfaringer med kunsten på kryds og tværs af diverse kunstarter, hvor både musik, skrivekunst, teater, scenografi er på programmet for ungerne.

Helt tæt på skal børnene mødes med lokale kunstnere, som lader børnene prøve sig frem med malebøtterne, lader dem spille en rytme på trommesættet eller lader dem stå på en scene i rollen som en anden person.

47-årige Mogens Palm har sin egen vision for sin deltagelse i MKR, for han vil lære børnene et nyt sprog: Kunstsproget.

”Billedkunsten er et supplement til vores verbalsprog. Jeg vil lære dem en ny måde at forstå verden på – gennem kunsten,” siger han.

Billedkunstneren skal vise 3. klasserne en kunstudstilling på SAK (Svendborg Amts Kunstforening) og lære dem evnen til at opleve og formidle, hvad de ser.

”Helt banalt, men sværere end man tror, hvis man ikke har prøvet det før,” bedyrer Mogens Palm, som beretter om voksne mennesker, som ikke har egenskaben til at se og beskrive det umiddelbare, simpelthen fordi de ikke er vant til at komme på kulturinstitutioner og se en kunstudstilling.

Mogens Palm håber også, at kulturprojektet kan fungere som en øjenåbner, for billedkunsten er ifølge ham et nyt sprog, som børnene kan have stor gavn af at lære. Både for at blive i stand til at skabe egne billeder, men også som grundlag for at lære om kunst.

Med billedkunsten som sprog kan børnene trives på en ny måde, da de kan udtrykke sig med andet end ord. Mogens Palm tror på, at kunst er et aktivt redskab for mange børn – særligt de børn, som har svært ved at få sat ord på følelser i svære situationer for eksempel ved dårlige familieforhold eller mobning.

Han mener samtidig, at kunsten kan være med til at frigøre børnene fra fastlåste rammer og give dem rum til at udfolde sig i et arbejde med sig selv. Kunsten skal hjælpe børn til at være selvrefleksive og lære sig selv bedre at kende.

”I kunsten bliver man nødt til at investere i sig selv, og man bliver klogere på sig selv ved at sammenligne sig med andre. Der er en slags selverkendelse gemt i billedkunsten,” vurderer Mogens Palm.

Erfaringerne fra kunstens verden og den værktøjskasse, de får med sig i læren om kunst, skal hjælpe Svendborgs 3. klasser til at gribe andre faglige opgaver an på en anderledes og innovativ måde.

”Hvis børnene kan lære af selve kunstprocessen, kan det gavne på andre områder i livet. Ved at træffe beslutninger eller vælge fra i kunsten kan man lære om valg og fravalg i andre situationer i livet,” pointerer han.

”Med erfaringen fra kunsten kan man opnå en ’cross-over-oplevelse’, og den kreative proces hjælper til at angribe stof på nye måder. Når man så lærer andre om det nye, så bliver processen innovativ,” siger Mogens Palm.

Viceborgmester og formand for kultur og planudvalget i Svendborg Kommune, Bruno Hansen (SF), er overbevist om, at kreative børn og unge er med til at skabe fremtidens samfund. Han mener derfor, det er essentielt, at kommunen støtter kulturudviklingen og udfordrer den kreative børnekultur. Sådan som den minikulturelle rygsæk gør.

”Svendborg er en ungdomskommune, hvor vi har arbejdet med børn og kreativitet i en årrække. Vi bakker op om de kreative elementer, og det gælder helt fra børnehaven, hvor jeg for eksempel skal indvie en udstilling lavet af samtlige børnehaver i kommunen.”

Han fortsætter med at understrege, at børns kreativitet skal understøttes, så de kan erhverve sig grundlæggende egenskaber. I sidste ende kan denne kreativitet hjælpe til at udvikle samfundet på nye, innovative måder.

Billedkunster Mogens Palm anerkender, at en rygsæk med kultur til børn er et godt initiativ. Men i modsætning til Bruno Hansen mener Mogens Palm, at Svendborg Kommune gør for lidt for fremme kreativitet i børnemiljøet.

”Jeg synes ærlig talt ikke, at Svendborg leverer varen i forhold til børn og unges kreativitet. De kunne for eksempel oprette et væksthus til kreative initiativer. Jeg synes, Mini kulturel Rygsæk er en fed idé, men jeg kunne godt tænke mig, der kom mere af den slags med støtte fra kommunen,” siger kunsteren.

Bruno Hansen erkender, at den sydfynske kommune kun drypvist har styrket nogle områder inden for børn- og ungeområdet de seneste år, men han afslutter: ”I 2011 og 2012 vil vi styrke fokus og forsøge at få et overblik over kulturen, så vi kan opnå fremskridt på området til glæde for en ungdomskultur.”

I den lyse stue på Fruerstuevej har seks-årige Tobias udvalgt den helt rigtige pensel til dagens malerprojekt. Han vil helst male med den tynde slags.

”Far, nu maler jeg med den blå farve. Det er et hul til himlen,” siger Tobias og maler en blå prik, som bliver større og større med penslens cirklende bevægelser.

Farmand Mogens ser på og smiler, mens han siger: ”Ja, et hul til himlen, dét er en god idé!”

Fakta om Mini Kulturel Rygsæk – MKR:

Projektet er samlet for 53 klasser (elever i 2.- og 7. klasse). I alt vil anslået 1300 børn og 50-100 lærere få glæde af tilbuddet.

MKR er finansieret dels af Børnekulturelt Netværk Svendborg kommune (25%) og dels efter ansøgning af Kunstrådets Huskunstnerordning (75 %).

Projektet afvikles fra september til november 2011

Læs mere om MKR: kulturborn.dk

Lea Holdgaard Sørensen læser journalistik på SDU. Sammen med en gruppe medstuderende sætter hun i en serie artikler fokus ppå det kreative Svendborg – set med andre øjne end svendborgensernes egne. Har du tip til andre gode historier om den kreative klasse, så send en mail til journalisten. Du er også velkommen til at ringe til journalisterne Anders Bak Kristensen (tlf. 22482857) eller Jakob Krohn Deleuran (tlf. 60775951).