Grete Schødts, socialdemokratisk formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Det var ikke 20 svendborgensere, der fik tilkendt fleksjob sidste år af Jobcenter Svendborgs fleksjobudvalg med teamleder og byrådsmedlem Masoum Moradi som formand. Det var kun 14.

Kritikken af Jobcenter Svendborg for at have skåret drastisk ned på nye fleksjob har været voldsom. Forleden rettede to af formændene for den store fagforening HK Midt her i Svendborgs NetAvis (læs her) en hård kritik af Svendborg Kommune for først at have halveret antallet af nye førtidspensioner til syge og nedslidte borgere og for nu at have skåret ned med 90 procent på tilkendelse af fleksjob – fra cirka 200 om året til 20 om året.

Det var Svendborgs NetAvis, som for nylig kunne afsløre, at Svendborg har skåret så hårdt ned på nytilkendelser af fleksjob. Det skete på baggrund af en såkaldt praksisundersøgelse fra Beskæftigelsesankenævnet i Syddanmark. Af den fremgik det, at der var skåret ned fra cirka 200 fleksjob om året til cirka 20 – og at Jobcenter Svendborg på den baggrund skulle lære de andre Jobcentre, hvordan man skærer ned (læs artiklen her).

Det er Jobcenter Svendborg selv, der har oplyst tallene til Beskæftigelsesankenævnets undersøgelse. Og undersøgelsen var på dagsordenen i Svendborg Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg – med socialdemokraten Grete Schødts som formand – i sidste uge. Til stor tilfredshed med de ””fine” tal.

Tallene i undersøgelsen er imidlertid forkerte – hvad ingen i Arbejdsmarkedsudvalget tilsyneladende er blevet gjort opmærksom på. Og tilsyneladende har hverken jobcenter eller kommune bedt om at få tallene i den stærkt omtalte rapport rettet til de lidt mindre pralende – men stadig voldsomme – korrekte tal for hele Jobcentrets område.

Kommune og Jobcenter har nemlig de rigtige tal. Og Svendborgs NetAvis har nu fået tallene gravet frem i kommunen. På ét område er tallene endnu værre end først oplyst. Tallene viser nemlig, at kun 14 svendborgensere sidste år fik tilkendt fleksjob. Ikke 20. I alt fik 19 mennesker sidste år tilkendt fleksjob af Jobcentrets fleksjobudvalg. De fem af dem er imidlertid fra Langeland Kommune.

Jobcenter Svendborg har indtil nu behandlet sager om syge og nedslidte borgere fra ikke bare Svendborg Kommune, men også fra Langeland Kommune og fra Ærø Kommune. Og uanset om borgerne er fra den ene eller den anden kommune, så er det Jobcentrets fleksjobudvalg, der har sagt ja eller nej. I modsætning f.eks. til førtidspensionssager, hvor borgernes sager godt nok forberedes på Jobcentret – uanset om de er fra den ene eller den anden kommune. Men i pensionssager er det hver enkelt af de tre kommuner, der sige ja eller nej.

De rigtige tal for Jobcenter Svendborg tilkendelser af fleksjob til borgere fra de tre kommuner var sådan i de seneste fem år:

2007 fik 79 borgere tilkendt fleksjob. I 2008 var det 132. I 2009 faldt det til 121. I 2010 faldt det drastisk til 24. Og altså sidste år, 2011, til kun 19 fleksjob til syge og nedslidte borgere i de tre sydfynske kommuner.

Svendborgs NetAvis har bedt Jobcenter Svendborg og Svendborg Kommune om at dele tallene op på de tre kommuner. De tal ligger ikke umiddelbart tilgængelige for de første to af årene – 2007-2008. Så dem vil kommunen ikke regne ud for netavisen. Men det gør tallene for de seneste tre år. Og det er dem, som viser, at der sidste år kun blev tilkendt 14 fleksjob til borgere i Svendborg Kommune.

Tallene viser, at i Svendborg Kommune fik 93 borgere tilkendt fleksjob i 2009. I 2010 blev der kun givet fleksjob til 17 borgere og sidste år altså kun til 14.

De tilsvarende tal for Langeland: I 2009 fik ni borgere tilkendt fleksjob. I 2010 var det kun én borger. Og sidste år fik fem borgere tilkendt fleksjob.

På Ærø fik 19 borgere tilkendt fleksjob i 2009. I 2010 var det kun seks borgere. Og sidste år hed tallet: Nul!

I de seneste to dage har både Svendborgs kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf, formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts (A), og udvalgets næstformand, Bente Bondebjerg (SF), forsvaret den politik på Jobcentret, som har ført til, at dets fleksjobudvalg har skåret antallet af nye fleksjob ned til næsten ingen. Formanden for fleksjobudvalget er Masoum Moradi. Han har formandsposten i kraft af sit job som medarbejder, teamleder, ved Jobcentret. Ikke i kraft af sit politiske hver som medlem af byrådet – valgt ind af SF, nu løsgænger.