– Jeg har kun beklaget ordet ”svindel”

Dramaet om Borgerforeningen fortsætter. Den benhårde kritik fra kommunalpolitikerne af Borgerforeningens formand, Kjell Laursen, og forretningsfører, Jan Aaskov, så ellers torsdag aften ud til at være gået i sig selv. Kulturudvalgsformand Bruno Hansen (SF) havde angiveligt undskyldt sine udtalelser – og borgmester Curt Sørensen (S) gav bestyrelsen og formanden fuld opbakning. Den benhårde kritik fra en række politikere, som havde udtalt, at de havde mistet tilliden til formanden for Borgerforeningen, så ud til at være endt med en sejr for netop den kritiserede formand.

Bruno Hansen har ikke undskyldt noget, siger han selv. Han står ved kritikken af Borgerforeningens formand og forretningsfører. Han står ved sine meget kritiske udtalelser. Kun beklager han, siger han til netavisen, at han brugte ordet ”svindel” om det, de to havde foretaget sig.

I forbindelse med det hasteindkaldte ekstraordinære bestyrelsesmøde torsdag aften i Borgerforeningen udtalte Kjell Laursen (citeret i Amtsavisen fredag): ”Jeg forventer en undskyldning fra Bruno Hansen, for jeg kan ikke leve med de ærekrænkende beskyldninger, han er kommet med”. Amtsavisen skrev fredag videre: ”Og på et hasteindkaldt bestyrelsesmøde torsdag aften, hvori også Bruno Hansen deltog, fik Kjell Laursen den ønskede undskyldning”. Avisen citerede Kjell Laursen for derefter at sige: ”Bruno Hansen beklagede sine udtalelser og ville ikke udtale sig mere om sagen. Dermed anser også jeg den for afsluttet”.

Bruno Hansen vil godt udtale sig mere om sagen. Det føler han sig tvunget til – når nu Borgerforeningens formand har udtalt sig efter bestyrelsesmødet, hvor man ellers var blevet enige om ikke at udtale sig. Bruno Hansen mener, det ellers vil stå tilbage, at han har undskyldt og beklaget alle sine kritiske udtalelser i sagen. Det har han ikke, siger han.

Efter mødet tirsdag i denne uge i Kulturudvalget udtalte repræsentanter for alle udvalgets tre partier, SF, S og V, stærk kritik af Borgerforeningens formand for at have svinet kommunens fritids- og kulturchef, Peter Larsen, offentligt til. Han kendte til det hele og havde været med i hele forløbet, havde Kjell Laursen udtalt – om bedraget med den ansøgning, som Borgerforeningens formand og forretningsfører stod bag. De søgte og fik honorarstøtte på 133.500 kroner fra Statens Kunstråd, skønt de slet ikke kunne søge disse penge. Det ville nemlig kræve, at de havde fået et lignende beløb i honorarstøtte fra kommunen. De to ledere spurgte på forhånd kommunen om lov til at kalde noget af den kommunale driftsstøtte for honorarstøtte. Kommunen – ved Peter Larsen – sagde klart nej. Alligevel blev ansøgningen sendt – og Peter Larsens navn blev brugt i ansøgningen for at legitimere den. ”Der var stor harme og stor vrede i udvalget over det, der er sket”, sagde Bruno Hansen og tilføjede, at tilliden havde lidt et enormt knæk. Bo Hansen (S) og Morten S. Petersen (V) var helt på linje med Bruno Hansens kritik.

Inden det ekstraordinære bestyrelsesmøde torsdag aften holdt Kjell Laursen et møde med borgmester Curt Sørensen (S). Ifølge Amtsavisen fik Curt Sørensen i den forbindelse ”udtrykt, at han fortsat har fuld tillid til Borgerforeningens bestyrelse og hermed også til formanden og, at han er overbevist om, at de har ansat de dygtigste folk i ledelsen. Curt Sørensen afviser dermed enhver antydning af, at kommunen skulle have et ønske om en ny sammensætning, som det ellers har været fremme”.

Det ekstraordinære bestyrelsesmøde sluttede da også med, at Kjell Laursen fortsatte som formand med – som han sagde til netavisen – hele bestyrelsens opbakning. Og det vil dermed også sige med opbakning fra kommunens repræsentant i bestyrelsen – den Peter Larsen, hvis navn blev misbrugt i den ansøgning, der startede hele affæren. Og altså den Peter Larsen, som politikerne var tossede over var blevet svinet offentligt til af Kjell Laursen.

Med en undskyldning fra Bruno Hansen, med opbakning fra kommunens bestyrelsesmedlem Peter Larsen og med opbakning fra borgmester Curt Sørensen så det altså ud til, at alle kritikerne havde pakket kritikken væk. Men sådan er det som nævnt ikke ifølge Bruno Hansen. Til netavisen siger han:

”Jeg har behov for at sige, at ja, jeg mødte op i Borgerforeningens bestyrelse torsdag aften. Jeg havde selv foranlediget det ved at bede om det allerede klokken 8.15 om morgenen. Det handler om ordet ’svindel’, som jeg havde brugt i avisen den morgen. Derfor bad jeg om et møde. Det var for at give en personlig beklagelse, af at jeg havde brugt så skrapt et ord. Det var en personlig beklagelse, ikke en undskyldning hverken fra mig, fra udvalget eller kommunen. Det var en beklagelse fra mig personligt. Og det var altså en beklagelse, ikke en undskyldning”.

Bruno Hansen siger, han mødte op til bestyrelsesmødet klokken 17 og gav beklagelsen. Han deltog ikke i resten af bestyrelsesmødet:

”Jeg var ikke med til i øvrigt at behandle sagen i bestyrelsen. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg gik efter beklagelsen og en forklaring fra mig. Det var jo et lukket møde, hvor vi var enige om ikke at udtale os fra, men kun henvise til pressemeddelelsen (fra Borgerforeningen og kommunen i tirsdags, hvor Kjell Laursen undskyldte overfor Peter Larsen – red.). Alligevel var der så én, der udtalte sig efter mødet. Og så er jeg nødt til at forklare, hvad det var for en beklagelse, jeg gav. Det var ikke en beklagelse over hvad som helst. Det kunne se ud, som om jeg beklagede alle mine udtalelser. Det gør jeg ikke. Det var kun en beklagelse af at have brugt ordet ’svindel’.”

”Bruno Hansen, du beklager at have brugt ordet svindel om ansøgningen fra Borgerforeningen. Hvis ikke det var svindel, hvad vil du så kalde den ansøgning, som blev sendt fra Borgerforeningens formand og forretningsfører?”

”Det vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil nøjes med at henvise til pressemeddelelsen. Jeg er kun interesseret i nu at lukke sagen. Ikke i at kaste mere benzin på bålet. Jeg har blot ønsket at forklare mig, fordi en anden har udtalt sig efter bestyrelsesmødet på en måde, så det kunne se ud, som om jeg undskyldte alt muligt, kommunen har gjort i sagen”, siger Bruno Hansen.

”Jeg prøver lige igen: Alle kan selvfølgelig begå fejl. Og f.eks. komme til at søge nogle penge, som man bagefter finder ud af, man faktisk ikke kunne søge. Men i det her tilfælde søgte de, selv om de vidste, de ikke kunne, og selv om kommunen udtrykkeligt havde sagt nej. Desuden brugte de uretmæssigt navnet på kulturchefen i kommunen til at legitimere ansøgningen. Kan man kalde det andet end svindel?”

”Det vil jeg ikke svare på. Jeg vil henvise til pressemeddelelsen”, siger Bruno Hansen.

Det har ikke været muligt at få kontakt med borgmester Curt Sørensen for at få en forklaring på hans – tilsyneladende – utvetydige opbakning til formanden for Borgerforeningens bestyrelse, Kjell Laursen.