Borgmesteren: Ikke noget, der kan udskydes et år

Fortsatte og tiltagende offentlige protester fra lærere og meldinger fra politikere om eventuelt at udsætte dele af den nye skolestruktur har fået borgmester Curt Sørensen (S) til at indkalde til hastemøde søndag for gruppeformændene for samtlige byrådets partier.

Curt Sørensen afviser overfor Svendborgs NetAvis, at der er noget usædvanligt i at lynindkalde samtlige gruppeformænd til møde en søndag formiddag – næsten inden kirketiden er forbi. ”Der sker jævnligt, at jeg holder møde med gruppeformændene”, siger han.

Curt Sørensen siger, at han på mødet vil ”præcisere overfor gruppeformændene, hvad det er for beslutninger, der er truffet”.

”Hvorfor skulle det være nødvendigt, det ved gruppeformændene da godt?”

”Jo, men det kunne godt se ud, som om der er nogen tvivl om det”, siger Curt Sørensen.

”Tvivl om hvad i beslutningerne?”

”Det  vil jeg ikke kommentere yderligere på. Det vil jeg præcisere på mødet med gruppeformændene”.

”Nogle partier, bl.a. Venstre og Liste T, har udtrykt åbenhed for eventuelt at udskyde nogle af ændringerne i skolevæsenet et år. Synes du, man kan gøre det?”

”Nej, det mener jeg ikke. Og det synes jeg heller ikke ligger i de beslutninger, vi har truffet”.

”Nej, ikke i de beslutninger, I har truffet. Men beslutninger kan jo til enhver tid laves om, ikke?”

”Jo, men så skal man være klar over konsekvenserne for de beslutninger, man allerede har truffet. F.eks. i forhold til budgettet, hvor der er indregnet en besparelse på 17 millioner kroner, i forhold til rokaden af skoleledere og andre ting. Det er bl.a. på den baggrund, at jeg kan være i tvivl om, om alle har forstået, hvad det er, vi har besluttet. Og hvis der er tvivl om det, så betyder det også noget for de medarbejdere, der skal føre beslutningerne ud i livet. Derfor har jeg indkaldt til mødet”, siger Curt Sørensen.

Mødet kommer tre dage før, Udvalget for Børn og Unge skal behandle yderligere en række dele af den nye skolestruktur, som skal træde i kraft, når skolerne åbner et nyt skoleår efter sommerferien. Det drejer sig bl.a. om helhedsskolen, og det drejer sig ikke mindst om ressourcetildelingen til skolerne.

Både Venstres gruppeformand Lars Erik Hornemann og Liste T’s Arne Ebsen siger til netavisen, at de er åbne for at diskutere, om dele af ændringerne skal udskydes et år – sådan som bl.a. mange skolelærere på det seneste har udtrykt ønske om i offentlige udtalelser.

Man skal passe på, at man ikke bliver så principfast – eller stædig, om du vil – at man bare afviser alle de argumenter, som er kommet frem. Jeg synes, man skal lytte til dem og overveje, om der er fornuft i nogle af dem”, siger Lars Erik Hornemann.

Arne Ebsen er også åben for at lytte. ”Men man skal være klar over de afledte konsekvenser af at udskyde noget – nemlig at der skal findes besparelser for 17 millioner kroner”. Arne Ebsen vil i øvrigt ikke udtale sig meget mere konkret. Han håber, siger han, at det kan lykkes at skabe et bredt flertal – og han frygter, det bliver sværere, jo mere diskussionen foregår i pressen.

Venstre og de andre borgerlige har flertal, hvis de får Liste T’s Arne Ebsen med sig – lige som det skete, da skoleforligets del om skoledistrikterne skulle vedtages. Eller også var det omvendt: Arne Ebsen forlod det røde samarbejde og fik de borgerlige med sig.

Tre af Venstre byrådsmedlemmer, Morten S. Petersen, Ulla Larsen og Ulrik Sand Larsen (de to sidstnævnte er begge lærere), har i denne uge krævet hele skoleplanen sat på standby – og samtidig krævet den alternative skoleplan, som i sin tid blev lavet af forældre på Thurø Skole, taget op af skuffen igen.

Venstre holder mandag aften gruppemøde, hvor partiets linje op til mødet onsdag i Udvalget for Børn og Unge lægges fast.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.