På rådhuset skal nogle embedsmænd svede i sommervarmen – for senest 16. august skal Konkurrencestyrelsen have en udførlig redegørelse for kommunens økonomiske støtte til Borgerforeningen og dens cafe. Undersøgelsen er sat i gang efter en klage fra restauratør og kok Anders Granhøj over konkurrenceforvridning.

Skarpe spørgsmål fra Konkurrencestyrelsen

Af Frede Jakobsen

Konkurrencestyrelsen sætter nu lup på Svendborg Kommunes økonomiske støtte til Borgerforeningen og dens café. Det sker efter en klage fra restauratør Anders Granhøj, der har restaurant på Torvet 300 meter fra Borgerforeningen Kulturhus Svendborg, som åbner om kun en måned efter en 40 millioner kroners restaurering. Anders Granhøj har klaget til Konkurrencestyrelsen over det, han mener er ”konkurrenceforvridende støtte fra Svendborg Kommune til cafédrift” i Borgerforeningen.

Konkurrencestyrelsen har netop pålagt Svendborg Kommune at besvare 11 meget detaljerede spørgsmål om den offentlige støtte til Borgerforeningen Kulturhus Svendborg. Kommunen har budgetteret med at give et årligt driftstilskud på over to millioner kroner til det nye, flotte kulturpalads midt i byen.

Anders Granhøj klagede i midten af maj til Konkurrencerådet, som Konkurrencestyrelsen er sekretariat for. Det gjorde han bl.a. med følgende formulering: ”Kulturhuset har bortforpagtet kulturcaféen til påstået markedsværdi. Forpagtningsafgiften er prissat til 10.000 kr. pr. måned, hvilket er langt under markedsværdi. 300 meter fra det nyetablerede kulturhus driver jeg en lignende restaurationsvirksomhed. Her betaler jeg en forpagtningsafgift på langt over det dobbelte, uden kommunal støtte”.

”Under de beskrevne vilkår bliver det utroligt svært for min forretning at konkurrere”, skrev Anders Granhøj til Konkurrencerådet. Anders Granhøj er selv glad for, at Borgerforeningen efter over 30 års forsøg nu endelig er blevet restaureret til et nyt, moderne kulturhus midt i byen. Han har, har han tidligere udtalt til Svendborgs NetAvis, heller intet imod konkurrence fra en ny café i Borgerforeningen. Men han mener, konkurrencen skal foregå på lige vilkår. Og det gør den ikke, mener han, fordi det store årlige kommunale driftstilskud gør det muligt for Borgerforeningens bestyrelse at forpagte caféen ud til kun 10.000 kroner om måneden.

Og sagen er nu i dén grad taget op af Konkurrencestyrelsen, som i et brev til kommunen spørger skarpt ind til forholdene omkring Borgerforeningen og den kommunale støtte – og om den kommunale driftsstøtte direkte eller indirekte kommer cafédriften til gode. Cafeen er forpagtet ud til to odenseanere. Konkurrencestyrelsen vil også have belyst forholdene omkring forpagtningen – om caféen f.eks. blev udbudt. Det blev den. Og efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer bød Hotel Svendborg også på opgaven – hotellet havde angiveligt selv tilbudt at betale 15.000 kroner om måneden i forpagtningsafgift.

Anders Granhøj har i sin klage til Konkurrencerådet også nævnt den fortovsafgift, som Svendborg Kommune fra denne sommer pålægger restauranter og værtshuse for udeservering. For Anders Granhøj betyder det en ekstra udgift på 45.000 kroner om året. Eller, som han har sagt det til Svendborgs NetAvis, en ekstra kommunal skat på hans og andres virksomhed, samtidig med at kommunen giver driftsstøtte til en ny café.

Konkurrencestyrelsen har i henvendelsen til Svendborg Kommune også taget denne sag op. Styrelsen vil vide, om den nye café også skal betale fortovsafgift til kommunen, hvis den lavcer udeservering.

Når kommunen har svaret Konkurrencestyrelsen – sidste frist 16. august – vil Konkurrencerådet vurdere, om der er tale om ”konkurrenceforvridende offentlig støtte i strid med konkurrencelovens paragraf 11 a”, som det hedder i brevet til Svendborg Kommune. I værste fald risikerer Borgerforeningen at skulle betale den offentlige driftsstøtte – eller dele af den – tilbage til kommunen. For som det hedder i Konkurrenceloven: ”Konkurrencerådet kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales”.

I de igangværende politiske forberedelser til at spare 75 millioner kroner i kommunen næste år er der forslag om at skære fem procent af driftsstøtten til Borgerforeningen. Det vil give vanskeligheder for den nye Borgerforening, har det været nævnt i sparedokumenterne. Vanskelighederne kan blive meget større, hvis Konkurrencerådet ender med at give Anders Granhøj ret i klagen over konkurrenceforvridning.

Læs også ”Borgerforeningen indbragt for Konkurrencerådet” 21. juni, ”Byens beværtere brokker sig over Borgerforeningen” 17. juni og ”Fra rotterede til kulturpalads” 14. juni.