Bjørn Pedersen, afdelingschef i Svendborg Kommunes Borgerservice.

Det var noget af en historie, Svendborgs Kommunes kommunikationschef Kim Barren udsendte en pressemeddelelse om fredag morgen – til alle fynske og alle landsdækkende medier. En pressemeddelelse om socialt snyd og bedrag – begået af folk på Egeskov Marked for nylig. Emnet for den mail, der tikkede ind på redaktioner over hele landet var: ”149 lovovertrædelser på Egeskov Marked”. Og når mailen var åbnet, så hed overskriften – for nu lige at være sikker på, at budskabet fes ind: ”149 ulovligheder afsløret på Egeskov Marked”.

149 førtidspensionister og folk på kontanthjælp, dagpenge, efterløn, sygedagpenge, revalidering og barselspenge havde – kunne man forstå – overtrådt loven ved at arbejde i en stand på Egeskov Marked. Socialt snyd i stort omfang med andre ord.

Der er bare den hage ved historien, at den ikke er sand. Og det erkender afdelingsleder i kommunens Borgerservice, Bjørn Pedersen, overfor Svendborgs NetAvis.

DRAMATISK PRESSEMEDDELELSE

Tilbage til pressemeddelelsen, som dramatisk starter sådan her:

”149 ulovligheder afsløret på Egeskov Marked. En lille måneds tid efter at de sidste kræmmere forlod Egeskov Marked har Svendborg Kommune nu et overblik over den aktion, som kommunen foretog sammen med andre myndigheder. 149 sager er det foreløbige resultat. Det er sager, der dækker over et bredt spekter af forskellige overtrædelser af lovgivningen, hvor udstillere og deres medarbejdere kan have udestående med myndighederne. De mange sager dækker over flere områder. Topscoren blandt lovovertrædelserne er folk der er på førtidspension, men som alligevel arbejdede på Egeskov Marked for udstillerne eller selv havde en stand. Her blev 33 sager afsløret, som nu undersøges nærmere af myndighederne. Mens 16 personer på kontanthjælp og 16 andre personer på dagpenge ligeledes arbejdede på markedet, selv om de reelt ikke må arbejde, når de modtager dagpenge eller kontanthjælp. Herudover fik myndighederne også kontakt med en række andre folk, der f.eks. var på efterløn, barselsdagpenge, sygedagpenge eller revalidering, men som alligevel hjalp til på nogle af de mange stande på Egeskov Marked. Det økonomiske udbytte af aktionen er endnu ikke gjort op. Resultatet afhænger af de nærmere undersøgelser af sagerne, som de enkelte kommuner, hvor borgerne hører til, nu skal i gang med at undersøge. De 149 sager fordeler sig på 41 kommuner samt Skat og Pensionsstyrelsen”.

Bemærk ordene ”ulovligheder”, ”overtrædelser af lovgivningen”, ”lovovertrædelserne”. Alvorlige anklager. Men er der hold i dem? Vi har spurgt Bjørn Pedersen:

”Hvordan kan I fastslå, at 149 personer har begået ulovligheder, når I i samme pressemeddelelse også siger, at disse 149 personers sager nu først skal undersøges i deres respektive kommuner?”

”Det kan du i nogen grad have ret i. Det vil jeg godt give dig”, svarer Bjørn Pedersen.

MÅ BÅDE VÆRE DER OG ARBEJDE

Bjørn Pedersen erkender, at flere af de grupper, som nævnes i pressemeddelelsen – førtidspensionister f.eks. – har ret til at være i en stand på Egeskov Marked, har ret til at arbejde i en stand og har ret til selv at have en stand. Det er ikke ulovligt.

Ikke desto mindre hedder det altså bastant i pressemeddelelsen: ”Topscoren blandt lovovertrædelserne er folk der er på førtidspension, men som alligevel arbejdede på Egeskov Marked for udstillerne eller selv havde en stand. Her blev 33 sager afsløret, som nu undersøges nærmere af myndighederne”.

Sandheden er, at kontrolaktionen stødte på 33 førtidspensionister. Hvad der dermed blev ”afsløret”, som det hedder i pressemeddelelsen, er ikke klart. Altså bortset fra, at de var på markedet.

Og hvorfor disse 33 nu skal ”undersøges nærmere af myndighederne”, når Svendborg Kommune allerede har fastslået, at de har begået ”ulovligheder”, fremgår heller ikke. Alle 33 førtidsspensionister kan helt lovligt have givet en hånd med på markedet. Og tjent penge på det. Det må de nemlig gerne.

I pressemeddelelsen citeres Bjørn Pedersen for denne udtalelse: ”Det er første gang, at vi har foretaget en så stor og fælles koordineret aktion sammen. Som udgangspunkt er en ulovlighed en for mange. Nu har vi afsløret 149 små og store. Men det er 149 for mange. Derfor tror jeg heller ikke, at det er sidste gang, at vi foretager en sådan aktion”.

LIGE LOVLIG FRISK PÅSTAND

Men nu erkender Bjørn Pedersen altså overfor Svendborgs NetAvis, at det nok er at tage munden for fuld at påstå, at man afslørede 149 store og små ulovligheder. Han ved ikke, hvor mange ulovligheder, der blev afsløret ved aktionen.

”Er det så ikke en helt urimelig mistænkeliggørelse af folk på offentlige ydelser at udsende sådan en pressemeddelelse, når I reelt ikke ved, om disse folk helt lovligt gav en hånd med på markedet?”

”Jeg synes, jeg har sagt det, som jeg kan. Og jeg har jo også givet dig medvind. Vi skulle nok have været mere præcise med beskrivelsen af, hvad der kom ud af aktionen”, siger Bjørn Pedersen.

”Ja, for I ved vel ikke, om de 149 personer rent faktisk var ulovligt på markedet?”

”Nej, det ved vi ikke”, siger Bjørn Pedersen.

UKRITISK SPREDT I MEDIERNE

Pressemeddelelsens klare budskab havde i hvert fald én effekt. Den røg lige i medierne. Helt ukritisk og med det budskab, som var pressemeddelelsens: Social snyd og ulovligheder. Her et par eksempler:

DR P4/Fyns hjemmeside fredag: ”149 lovovertrædelser på Egeskov Marked”.

TV2/Fyns hjemmeside fredag: ”149 ulovligheder afsløret på Egeskov Marked”.

Dknyt.dk fredag: ”Svendborg fandt i alt 149 ulovligheder på Egeskov Marked – kræmmere på førtidspension, dagpenge eller kontanthjælp”.

Danskekommuner.dk fredag: ”Afslørede fupmagere på marked. Tre fynske kommuner afslørede 149 tilfælde af socialt bedrageri på Egeskov Marked”.

Aktionen på Egeskov Marked blev gennemført af repræsentanter for Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner samt Skat og Pensionsstyrelsen.

Ganske få af de såkaldte sager vedrørte personer fra Svendborg.