Guri Krøis sammen med SEFs direktør, Anders Banke.

Svendborgs NetAvis kan afsløre, at den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen og stærke kræfter i kommunen forsøger at få solgt det mere end 100 år gamle selskab, Sydfyns Elforsyning (SEF), til Danmarks 6. største energiselskab, Energi Fyn. Borgmesteren håber, et sådant salg kan indbringe mellem 600 og 800 millioner kroner til en almennyttig fond, som i så fald skal bruges til investeringer på områder, der kan booste Svendborg. Planen har været under forberedelse i lang tid bag hermetisk lukkede døre.

Der er kun ét problem: Det kan kommunen – byrådet – ikke bestemme. Det kan kun det – godt nok politisk udpegede – repræsentantskab i SEF. Det består af 45 medlemmer, udpeget af de politiske partier i byrådet. Men om kun halvanden måned skal SEF holde sit årlige repræsentantskabsmøde – hvor det forventes, at forslaget vil blive stillet.

NY BALLADE I SOCIALDEMOKRATIET

Forslaget om at sælge SEF til Energi Fyn vil skabe stor ballade i det kommunalt regerende parti, Socialdemokratiet. Formanden for SEF’s bestyrelse er Guri Krøis. Hun er udpeget til SEF’s ledelse af Socialdemokratiet, hun er tidligere gruppeformand i byrådet og tidligere hovedbestyrelsesmedlem i partiet. Og hun er indædt modstander af planen om at sælge SEF til Energi Fyn. Det siger hun til Svendborgs NetAvis.

Det er ikke lykkedes at få kontakt til borgmester Curt Sørensen for at få hans version af planen om at sælge SEF. Men efter hvad Svendborgs NetAvis erfarer, håber Curt Sørensen, at set sådant salg kan indbringe mellem 600 og 800 millioner kroner, som så skal placeres i en almennyttig fond. En fond, som kommunen skal råde over til anlægsinvesteringer i Svendborg.

Curt Sørensen har allerede haft forhandlinger med flere andre partier i byrådet. Ikke mindst byrådets største parti, Venstre, i skikkelse af gruppeformand og tidl. borgmester Lars Erik Hornemann. De to partier skal, erfarer netavisen, været kommet til en overensstemmelse – og i så fald drejer det sig for dem kun om at overbevise deres medlemmer i SEF-repræsentantskabet om at sig ja til et sådant salg.

KOMMUNAL INSPIRATION

I månedsvis har centrale folk i kommunen inspireret til kritik af SEF, kritik, som har fundet vej til meget kritiske artikler i det lokale dagblad, Fyns Amts Avis – om SEFs underskud, om dets såkaldt amatøragtige ledelse og flere andre ting. Alt sammen noget, erfarer netavisen, som skulle kaste et dårligt lys på SEF og berede grunden for et salg til Energi Fyn.

Energi Fyn med centrum i Odense er snart enerådende på Fyn. Endnu er det dog ikke lykkedes at få Svendborg, Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Langeland og Ærø ind under selskabet.

 SEF-FORMANDEN SKARP MODSTANDER

Formanden for SEF, Guri Krøis, bekræfter overfor Svendborgs NetAvis, at hun har haft et møde med Curt Sørensen, hvor han fremlagde planen om at sælge SEF til Energi Fyn.

Hun er skarp modstander af planen. Og hun mener i øvrigt ikke, at et sådant salg vil kunne indbringe 600-800 millioner til en almennyttig fond i Svendborg. Hun tror – hvis det skulle blive aktuelt – nærmere på et sted mellem 300 og 400 millioner kroner.

”Jeg er ikke tilhænger af store monopoler. For det første. Og for det andet så vil jeg gerne som forbrugerrepræsentant og borger i Svendborg bruge SEF til at udvikle Svendborg, ikke til at afvikle i Svendborg. Vi snakker om p.t. 90 arbejdspladser i SEF og formentlig snart over 100. Alle ansatte, stort set, er fra Svendborg og betaler skat her. De arbejdspladser vil ikke være her, hvis vi bliver en del af Energi Fyn”, siger Guri Krøis.

”Men det er vel et faktum, at SEF i de seneste år har kørt med store underskud, som ikke kan blive ved?”

”Ja, vi har i en fem-årig periode – fra 2006-2010 – haft et underskud på cirka 85 millioner kroner. Jeg ved godt, Energi Fyn er større, men de har i samme periode haft et underskud på cirka 95 millioner kroner. I SEF har vi imidlertid også i de seneste 10 år investeret 650 millioner kroner i bl.a. nedgravning af kabler, fibernet og fjernaflæsning af målere sammen med fjernvarmen. Og vi har en likviditet på cirka 450 millioner kroner”, siger Guri Krøis, som siger, at bestyrelsen for SEF er imod et salg til Energi Fyn.

I bestyrelsen for SEF sidder foruden Guri Krøis én anden socialdemokrat, Torben Jensen. Der sidder to Venstre-folk, Jesper Ullemose og Søren Bøving-Andersen, én konservativ, Hans Erik Pedersen, én fra Enhedslisten, Knud Clemmensen, samt tre medarbejderpræsentanter, Lars Jørgensen, Villiam Hansen og Torben B. Nielsen.

Se, hvem de 45 medlemmer af SEF’s repræsentantskab er – klik her.