Opsparede millioner beslaglægges af kommunen

Børn- og ungedirektør Jan Præstholm.

Utilfredsheden ulmer på skoler og daginstitutioner. Nogle af dem har sparet op og har i flere år haft store beløb stående. Penge, som er blevet bevilget, og som er overført til de kommende år. I tre år har de ikke måttet bruge de mange penge. Men nu – endelig – ville de i forvejen besparelses-ramte skoler og daginstitutioner kunne bruge dem. Halvdelen næste år. Og den anden halvdel i 2012. Sammenlagt er der tale om mange millioner. Men nu – på Økonomiudvalgets møde i dag – eksproprierer kommunen halvdelen og putter dem i kommunekassen for at dække huller andre steder i budgettet, specielt den million-store budgetoverskridelse på Familieområdet.

Med et pennestrøg får kommunen på den måde tilført 7,8 millioner kroner – penge, som altså faktisk tilhører bl.a. skoler og daginstitutioner, og som har haft dem stående til brug i 2011 og 2012. I virkeligheden er det beløb, der inddrages til kommunekassen, endnu større. For de 7,8 millioner kroner er netto-tallet. Der er nemlig også nogle skoler og daginstitutioner – og andre konti – hvorfra der er overført et minus-beløb. De tjener på den kommunale manøvre. Også for dem inddrages halvdelen af det overførte beløb – men da det er et minus-beløb, er det jo kun en fordel for dem.

Jan Præstholm, børn- og ungedirektør i Svendborg Kommune, er ikke stolt af manøvren med at ”stjæle” halvdelen af de opsparede midler, som er blevet overført fra år til år, og som daginstitutioner og skoler nu endelig regnede med at kunne bruge. ”Nej, det er klart, for de havde jo regnet med at have det hele”, siger Jan Præstholm.

”Det huer os ikke, det her. Vi er bestemt ikke stolte af det, og det kan jo rejse tvivl om den tillid, man skal have til hinanden, når man sparer op. Det her kan jo godt virke som en opfordring til at brænde benzin af”, siger Jan Præstholm – med reference til militærets brænden en masse benzin af hen imod slutningen af et regnskabsår for at undgå, at bevillingerne bliver beskåret i det efterfølgende budget.

”Kommunen står i en alvorlig økonomisk situation, som tvinger os til det her. Det er ikke noget, vi har tænkt os at gentage, for det er jo ikke lige frem befordrende for et ordentligt og tillidsfuldt budgetarbejde, når nogle penge, man troede, man havde, på den måde forsvinder”, siger Jan Præstholm, der mener, at alternativet til denne ekspropriation af daginstitutioners og skolers opsparede penge ville være værre – en egentlig sparerunde.

I alt mister skoler og daginstitutioner og andre konti under børn- og ungeområdet over 28 millioner kroner ved manøvren. Det er halvdelen af de beløb, der har været overført fra år til år – og som ville kunne bruges fra næste år. Men da manøvren også gælder de konti, skoler og daginstitutioner, der har overført gæld, så giver manøvren sammenlagt 7,8 millioner kroner til kommunekassen.

Her er eksempler på, hvor store beløb nogle skoler fratages:

Thurø Skole 432.603. kroner. Vestre Skole 267.273 kroner. Skårup Skole 156.321 kroner. Stenstrup Skole 302.812 kroner. Bymarkskolen 255.216 kroner. Hesselager Skole 196.311 kroner. Sct. Michaels Skole 552.091 kroner – men den vil nu også have svært ved at bruge de 1,1 million kroner, den har opsparet. Sct. Michaels Skole skal nemlig lukkes fra næste skoleår.

Til gengæld tjener en række skoler på den kommunale manøvre – fordi halvdelen af den gæld, som de har overført fra år til år, skæres væk. F.eks. reduceres gælden med så meget på nogle skoler:

Lundby Skole 155.266 kroner. Rantzausminde Skole 793.954 kroner. Østre Skole 211.245 kroner. Nordre Skole 732.282 kroner – hvad de næppe glæder sig voldsomt meget over på Nordre Skole, eftersom den lukkes fra næste skoleår.

Også skolefritidsordninger mærker manøvren. Her er eksempler på, hvor mange penge nogle SFO’er pludselig må vinke farvel til:

Lundby SFO 116.806 kroner. Rantzausminde SFO 162.372 kroner. Tved SFO 385.642 kroner. Vestre SFO 140.985 kroner. Østre SFO 342.485 kroner. Hømarkskolens SFO 195.390 kroner. Sundhøjskolens SFO 96.822 kroner. Bymarkskolens SFO Spiren 101.258 kroner. Vester Skerninge SFO Påfuglen 81.667 kroner. Gudme SFO 221.588 kroner. Gudbjerg SFO 66.804 kroner. Hesselager SFO 108.520 kroner. Sct. Michaels SFO 344.257 kroner.

På daginstitutionsområdet er der også mange, der må se halvdelen af de opsparede midler forsvinde – ikke op i den blå luft, men ned i kommunekassen:

Vuggestuen Byparken 339.895 kroner. For børnehaver er det bl.a.: Stæreby 180.977 kroner. Kirkeby Børnehus 56.292 kroner. Rantzausminde Børnehave 150.010 kroner. Tved Børnehave 192.640 kroner. For integrerede daginstitutioner: Børneby Øster 273.720 kroner. Østerland 1.326.057 kroner. Ollerup Børnehus 367.548 kroner. Troldehøj 122.721 kroner. Norddalen 413.918 kroner. Børnegården Byparken 182.878 kroner. Mariasøstrenes Børnehus 462.732 kroner. Ovinehøj 1.134.438 kroner.

Nogle daginstitutioner får til gengæld fjernet halvdelen af deres overførte gæld. Det gør bl.a. Vesterlunden 1.675.372 kroner. Nordkaperen 306.753 kroner. Børneøen Tåsinge 1.098.322 kroner.