Strid om principper – og  millioner

Det ligner på papiret en strid om ord, om juridiske finurlig- og spidsfindigheder. Det er det også. Men bag de sproglige spidsfindigheder gemmer der sig principper. Og millioner af kroner. Svendborg Kommune blev banket på det første – principperne. Og Svendborg Spildevand A/S på det andet – millionerne – da Statsforvaltningen for nogle måneder siden gav Danish Crown-virksomheden Scan-Hide i Vester Skerninge ret i en klagesag. Svendborg Kommune gør nu klar til – efter et par måneders juridisk analyse og tavshed – at slå igen.

Svendborg Kommune led et nederlag, da Statsforvaltningen i slutningen af januar gav Scan-Hide ret i en del af den årelange strid om virksomhedens møgbeskidte spildevand – eller rettere: Hvem der skal betale for rensningen af det? Striden er endnu ikke løst – men Statsforvaltningen gav Scan-Hide ret i, at virksomhden i hvert fald ikke skal betale for de første fem måneder efter indførelsen af den nye høje pris. Det drejer sig om et beløb på op mod tre millioner kroner, som Scan-Hide dermed slap for at betale for perioden 27. april til 21. september sidste år.

Endnu er Statsforvaltningen i gang med at behandle en anden klagesag fra Scan-Hide, som bestrider lovligheden i det hele taget af det såkaldt specifikke særbidrag for rensning af særligt forurenet spildevand, som vandselskabet indførte og byrådet godkendte sidste år. En beslutning, som betyder, at Scan-Hide kommer til at betale den fulde pris for rensning af spildevandet.

På baggrund af en ulovlig aftale mellem virksomheden og den gamle Egebjerg Kommune betalte Scan-Hide kun cirka 30.000 kroner om måneden for at få renset sit spildevand. Byrådet i Svendborg Kommune godkendte 27. april sidste år en ny såkaldt betalingsvedtægt fra det kommunale spildevandsselskab. Det var i den, at det såkaldte specifikke særbidrag blev indført – hvilket ville indføre forureneren-skal-betale-princippet overfor Scan-Hide.

Scan-Hide klagede hurtigt til Statsforvaltningen – én af virksomhedens utallige klager i den langvarige sag. Klagen gik på, at Svendborg Kommune ikke havde overholdt forvaltningslovens bestemmelser om virksomhedens ret til aktindsigt. Og Statsforvaltningen gav Scan-Hide medhold og suspenderede Svendborg Kommunes godkendelse af den nye høje pris. Senere – i januar i år – gik Statsforvaltningen et skridt videre og annullerede byrådets beslutning. Det så ud til, at man i kommunen – trods ærgrelse –tog denne afgørelse ret afslappet. For byrådet havde senenere sidste år gentaget godkendelsen af den nye pris. Fra 1. oktober sidste år har den høje pris således været gældende.

Men nu viser det sig, at kommunens juridske afdeling har brugt de sidste to månder til en dybtgående juridisk vurdering – og også fået det københavnske advokatfirma Horten til det samme. Og nu er kommunen klar til et forsøg på at få revanche over både Scan-Hide og Statsforvaltningen. I næste uge skal byrådets Udvalg for Miljø og Teknik tage stilling til sagen – det vil sige, om kommunen skal klage til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Statsforvaltningens afgørelse.

Det er i hvert fald udvalgets formand indstillet på. Det er socialdemokraten Flemming Madsen, som også er formand for spildevandsselskabet. Og dermed er der formentlig igen sparket gang i en af de mest ophidsede diskussioner i dette byråds periode – med det lille røde flertal, som bakker op om spildevandsselskabet, og det borgerlige mindretal, der energisk bakker op om Scan-Hide.

Statsforvaltningen gav Scan-Hide ret i klagen over byrådets første gangs-godkendelse af de nye høje priser med henvisning til, at kommunen ikke havde efterkommet alle virksomhedens ønsker om aktindsigt i en stribe af dokumenter. Senere viste det sig, at de dokumenter, som Scan-Hide ikke havde fået i første omgang, slet ikke var relevante for byrådets godkendelse af betalingsvedtægten, den såkaldte legalitetskontrol.

Ved at stå på hovedet i juraen har kommunens juridiske afdeling fundet Højesretskendelser, som den kan bruge – og som siger det modsatte af, hvad Statsforvaltningen har sagt. ”Og det manglede da også bare. Ellers kunne man jo blive ved med at kræve aktindsigt i alt muligt for at udskyde betalingen af en regning. Den tidligere afgørelse i Statsforvaltningen kan komme til at danne præcedens for andre sager. Så det handler om principper det her. Men selvfølgelig også om penge, om de to-tre millioner kroner for rensning af virksomhedens spildevand i de fem måneder sidste år”, siger Flemming Madsen.

Med et juridisk notat fra både kommunens egen juridiske afdeling og et andet fra advokatfirmaet Horten i ryggen mener Flemming Madsen, at det er udtryk for rettidig omhu at klage til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Statsforvaltningens kendelse til fordel for Scan-Hide. ”Det kan der vel ikke være nogen i byrådet, der kan være imod”, siger han – i en påtaget optimistisk tone. Hidtil har byrådet været delt på midten, hver gang Scan-Hide har været på dagsordenen – med en enkelt stemme i undertal for de borgerlige, der bakker op bag Scan-Hide.