Stteffen Gulmanns forslag om et Erhvervenes Hus ser ud til at blive en realitet.

Den socialdemokratiske Svendborg Kommune handler hurtigt, når den udsættes for kritik. Afhængigt af, hvem der kritiserer. Selvfølgelig. I flere år har syge og nedslidte borgere klaget over den måde, kommunen behandler dem på. Den kritik har kun fået kommunen til at gøre lidt grænsende til intet. Erhvervslivet har klaget over den måde, kommunen behandler det på. Og vupti – på få måneder klargøres et forslag om at lave et Erhvervenes Hus ude i byen bemandet med 33 kommunale medarbejdere til at servicere erhvervslivet. Forslaget skal vedtages allerede i løbet af denne måned – skønt ingen aner, hvad det vil koste.

Det nye socialdemokratiske projekt er at servicere erhvervslivet bedre end nogen anden kommune i landet. Som det hedder i forslaget: ”Svendborg Kommune har Danmarks bedste lokale erhvervsklima i 2013”. Og desuden: ”Svendborg Kommune er vækstkommune nr. 1 i 2015”. Det får Socialdemokraterne næppe problemer med at få byrådets borgerlige opposition med på.

Borgmesterens og byrådets straks-reaktion kommer efter flere års – anonym – kritik fra erhvervslivet af Svendborg Kommunes erhvervsklima. På den baggrund hyrede kommunen formedelst 190.000 kroner erhvervskonsulenten Steffen Gulmann til at komme med forslag til at forbedre det såkaldte erhvervsklima (se mere her). Et af forslagene var at etablere et Erhvervenes Hus – et andet sted end rådhuset. På Frederiksø eller ved havnen. Og i dette hus samle kommunale medarbejdere fra Kultur- og Plan-forvaltningen, Miljø- og teknik-forvaltningen og Jobcentret i en specialenhed, hvis eneste opgave er at servicere erhvervslivet bedre end i dag.

Beslutningen om at undersøge dette forslag nærmere blev taget på et byrådsmøde for godt fire måneder siden. Et embedsmandsudvalg har siden arbejdet intenst med det. Nu er det klar. Udvalget anbefaler etableringen af et sådant Erhvervenes Hus – med 13 kommunale medarbejdere. Efter en tur gennem kommunens direktion og – må man formode – afstemt med borgmesteren er forslaget ændret til et Erhvervenes Hus af en noget andet størrelse: 33 medarbejdere. Her skal erhvervslivet ikke mangle noget.

Allerede på torsdag skal forsaget behandles i byrådets Erhvervsudvalg. I to andre udvalg, Kultur og Plan og Miljø og Teknik, hvis forvaltninger skal afgive flest medarbejdere til Erhvervenes Hus, skal forslaget slet ikke til behandling. De skal bare orienteres. Senere på måneden skal Økonomiudvalget behandle forslaget. Og inden månedens udgang skal det behandles og – ganske givet – vedtages i byrådet. Uden at et eneste byrådsmedlem aner noget om, hvad det vil koste af skattekroner at lave en sådan special-service for erhvervslivet. De 33 medarbejdere får godt nok i forvejen løn. Men der vil, som det hedder i indstillingen, være udgifter til ”husleje, kontorhold, ledelse mv.”. Men det skal byrådet først se nærmere på senere – når det er besluttet at etablere Erhvervenes Hus. Pengene skal findes ved budgetforhandlingerne senere på året. Det er da vist ikke den normale fremgangsmøde i den kommune, hvor den socialdemokratiske borgmester i den grad har pralet af at have fået orden på økonomien.

Med et vulgært udtryk kan man roligt fastslå, at erhvervslivet med det her forslag får i hoved og røv. Under det tidligere Venstre-ledede borgerlige styre blev dækningsafgiften – en særlig erhvervsskat – afskaffet. Det har sparet erhvervslivet for millioner af kroner. Socialdemokraterne og de andre røde partier gik til valg på at genindføre den. Det holdt kun, indtil de havde vundet magten og satte sig i borgmesterkontoret 1. januar 2010. Derefter indgik de budgetforlig med de borgerlige og lovede ikke at genindføre dækningsafgiften. Det er vist eneste gang, erhvervslivet ikke har klaget over kommunen. Alt andet klager de – anonymt – over. Og straks melder det socialdemokratisk ledede bystyre sig til tjeneste: Javel, hr. erhvervsliv. Og naturligvis retter vi ind efter jeres kritik. Vi afsætter straks 33 medarbejdere i et specielt hus i den dyre del af Svendborg. Vi ved godt nok ikke, hvad det vil koste skatteyderne. Men vi skal nok finde pengene. Og nej, hr. erhvervsliv, selvfølgelig skal du ikke betale.

At Venstre og Konservative i byrådet ville kunne finde på at handle sådan, ja, det kan ikke overraske nogen. Men at Socialdemokraterne og deres røde kammerater kan, tja, det er svært at forstå.