Hun skal leve for 45 kroner om dagen

Jane Nielsen.

I fem måneder har 49-årige Jane Nielsen været på kontanthjælp. Det kom hun, da det kommunale Jobcenter i juni meget hurtigt stoppede hendes sygedagpenge. I de fem måneder siden da har hun skullet leve for 45 kroner om dagen. Det er, hvad hun har til rådighed, når de nødvendige faste udgifter er betalt. Men ifølge kommunen er det ikke nødvendigt, at hun er medlem af en fagforening. Hun kan bare melde sig ud. Kommunen mener heller ikke, det er nødvendigt, at hun betaler til efterlønsordningen. Det kan hun bare stoppe med. Så vil hun have 28 kroner mere at leve for om dagen.

Jane Nielsen er medlem af fagforeningen 3F Sydfyn, hvor Tonni Hansen er formand. Han er i øvrigt også formand for LO Sydfyn. Han vil ikke finde sig i, at kommunen opfordrer folk til at melde sig ud af deres fagforening. Derfor vil han tage sagen op med kommunen. Og både den socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, og den socialdemokratiske formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Grete Schødts, vil nu have sagen undersøgt. De mener begge, at kontingent til en fagforening er en nødvendigt udgift – i modsætning til, hvad kommunens egen Borgerservice har besluttet.

Kommunen stoppede udbetalingen af sygedagpenge til Jane Nielsen og sendte hende på kontanthjælp efter et par fejlslagne arbejdsprøvninger. Hun måtte afbryde dem på grund af stærke smerter i fingre og hænder – noget, hun pådrog sig ved flere års arbejde med frosne varer hos Ørskov Frugt. Kommunens Jobcenter afgjorde derfor i juni, at det ikke var muligt ”at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne” inden for 39 uger. Kassen blev smækket i. Jane Nielsen sendt på kontanthjælp. Kommunen fik senere medhold i Beskæftigelsesankenævnet – i en usædvanlig afgørelse, hvor et mindretal i nævnet faktisk gik imod kommunens afgørelse.

Siden har Jane Nielsen været på kontanthjælp. For nylig søgte hun om økonomisk hjælp fra kommunen til den medicin, hun skal tage mod smerterne. 5.359 kroner har hun brugt på medicin i perioden fra august sidste år til august i år. Jane Nielsen fik afslag. Med begrundelsen: Du har en kapitalpension hos Nordea. På den står der 14.571 kroner. Dem skal du bede om at få udbetalt nu. Det betyder godt nok, fordi du så for dem udbetalt i utide, at du skal slippe 60 procent af beløbet i skat. Så du kun vil få udbetalt 5.828 kroner. Men altså lige nok til at dække medicinregningen. Det har Jane Nielsen så gjort. Så var medicinregningen væk. Det samme var kapitalpensionen.

Kommunens Borgerservice har desuden beregnet, at Jane Nielsens kontanthjælp giver hende penge nok at leve for. Når de faste, nødvendige udgifter – husleje, varme, vand, forsikring og lignende er betalt – har hun nemlig ifølge Borgerservices beregning et månedligt såkaldt rådighedsbeløb på 2.654 kroner. Eller omregnet: Jane Nielsen har 88 kroner om dagen at lave for – til mad, tøj og så videre. Det, mener Svendborg Kommune, er nok til at lave for. Andre kommuner mener, det er for lidt i rådighedsbeløb. Og til fagforeningen 3F Sydfyn har den sociale vagt i Statsforvaltningen oplyst, at man anbefaler et minimums rådighedsbeløb pr. måned på 3.400 kroner.

I virkeligheden er Jane Nielsens rådighedsbeløb pr. måned meget mindre end det, kommunen har beregnet. I virkeligheden er det ikke på 2.654 kroner om måneden (88 kroner om dagen), men kun på 1.373 kroner om måneden (45 kroner om dagen). For, som kommunen siger om beregningen, ”følgende udgifter er ikke medtaget i rådighedsbeløbet”: Efterlønsbidrag på 439 kroner – ”da det ikke skønnes at være en nødvendig udgift”. Fagforeningskontingent på 395 kroner – ”da det ikke skønnes at være en nødvendig udgift”. Kabel TV og bredbånd på 447 kroner – ”da det ikke skønnes at være nødvendig og af afgørende betydning for din livsførelse, at man har kabel-tv og bredbånd”.

Jane Nielsen har altid betalt til efterlønsordningen. Hun håber fortsat at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet – i fleksjob. ”I så fald kan jeg jo til den tid få gavn af, at jeg har betalt til efterlønsordningen. Derfor vil jeg fortsætte med det”, siger hun. ”Jeg har altid været med i fagforening – og det er også den, der har hjulpet mig rigtig meget, siden jeg blev sygemeldt, så jeg vil da ikke melde mig ud af fagforeningen”, siger hun. Jane Nielsen bor i øvrigt i socialt boligbyggeri, hvor hun skal betale for kabel-tv og bredbånd.

Det er hver enkelt kommune selv, der afgør, hvad man definerer som nødvendige og unødvendige udgifter. 3F-formand Tonni Hansen er vred over, at kommunen på den måde opfordrer folk til at melde sig ud af fagforening og ud af efterlønsordningen. ”Det er meget utilfredsstillende. Jeg ved ikke, om der ligger en politisk beslutning bag den linje i kommunen. Men det vil jeg nu have drøftet med de ansvarlige. Det er jo ikke sådan en linje, jeg forventer af en socialdemokratisk ledet kommune”, siger han.

Tonni Hansen kræver desuden, at de ansvarlige i kommunen vurderer, om de virkelig synes, at et rådighedsbeløb som det, Jane Nielsen, har, er noget, de vil forsvare politisk. ”Det kan man simpelthen ikke leve for”, siger han.

Både den socialdemokratiske borgmester, Curt Sørensen, og den socialdemokratiske formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts, vil have sagen undersøgt. De er begge overrasket over afgørelsen i Borgerservice. De mener begge, at det er forkert, når Borgerservice kalder udgiften til fagforening og efterløn en unødvendig udgift.

”Det må de da ikke”, siger Grete Schødts, som afviser nogensinde at have været med til at træffe en politisk beslutning om det.

”Det lyder helt forkert. Jeg vil nu have undersøgt, hvor der er truffet sådan en beslutning. Efterlønsordningen kan hun jo få gavn af, hvis det lykkes for hende at komme på arbejdsmarkedet igen. Og hvem skulle hjælpe hende, hvis hun ikke var i fagforening”, siger Grete Schødts, selv tidligere fagforeningsformand.

Borgmester Curt Sørensen er enig med sin udvalgsformand. Han vil også have undersøgt, hvorfor hans egen kommune mener, at folk kan klare sig med et så lille rådighedsbeløb som det, Jane Nielsen har. ”Det lyder som urimeligt lidt. Det er virkelig helt i bund i forhold til at kunne opretholde et bare nogenlunde rimeligt liv”, siger Curt Sørensen.

Svendborg Kommunes Jobcenter har sendt Jane Nielsen på et mentorprojekt på dets afdeling på Danmarksvej. Dér skal hun gå fire dage om ugen det næste halve år – for ”at blive klar til at deltage i ny arbejdsprøvning”.

”Det er da godt, at Jobcentret har lovet at betale min transport til Danmarksvej. For det koster mig 60 kroner om dagen”, siger Jane Nielsen – altså mere, end hun har at leve for pr. dag.

Fagforeningen 3F har klaget til kommunen over, at Jane Nielsen har fået afslag på økonomisk hjælp til medicinudgifterne.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den politisk ansvarlige for Borgerservice, formanden for Erhvervsudvalget, det konservative byrådsmedlem Henrik Nielsen.

Læs også ”Borgers sygedagpenge afgjort ved afstemning” 5. november og ”Mens de venter på kommunen” 11. november.