Borgmester Curt Sørensen og byrådet lader skatteyderne betale en del af millionregningen for en privat virksomhed.

Borgmester Curt Sørensen og byrådet lader skatteyderne betale en del af millionregningen for en privat virksomhed.

Svendborg Kommune – med den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen i spidsen- betaler et millionbeløb for en privat virksomhed, Scan-Hide, som ejes af en af Danmarks største koncerner, Danish Crown. Det fremgår af den – indtil nu – hemmelige forligsaftale mellem Svendborg Kommune og Svendborg Spildevand A/S.

1,8 millioner kroner skal hives op af kommunekassen for at få afsluttet en årelang strid mellem spildevandsselskabet og den stærkt forurenende garverivirksomhed Scan-Hide i Vester Skerninge. Det fremgår af det forlig, som de tre parter havde besluttet at holde hemmeligt, men som DR Nyheders journalist, Anders Lindemann, har fået aktindsigt i.

Spildevandsselskabet havde krævet 4,6 millioner kroner fra Scan-Hide for rensning af virksomhedens spildevand – i en strid, som i årevis har været politisk sprængstof i byrådet. På den lukkede del af byrådsmødet i tirsdags blev et forlig mellem de tre parter godkendt. Det blev der udsendt en pressemeddelelse om – en pressemeddelelse, hvor alle tre parter udtrykte glæde over forliget, men hvor der i øvrigt ikke blev oplyst noget om forligets indhold. Det havde de besluttet at holde hemmeligt.

Hemmeligholdelsen kan have noget at gøre med, at kommunen helt usædvanligt har betalt en stor del af den private virksomheds regning.

Ifølge forliget betaler Scan-Hide selv 2,8 millioner kroner af regningen fra spildevandsselskabet, hvis bestyrelsesformand, Flemming Madsen, i øvrigt også er socialdemokratisk byrådsmedlem. Men efter hvad netavisen erfarer, har spildevandsselskabet insisteret på at få hele regningen betalt. For at få et forlig har kommunen så indvilget i at betale resten af regningen: 1,8 millioner kroner. Med andre ord: Skatteyderne betaler den regning for rensning af spildevandet, som Danish Crown-virksomheden Scan-Hide egentlig skulle have betalt.

Se artiklen på DR Nyheder:http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/07/06/134332.htm

Og læs her den hemmelige aftale mellem Svendborg Kommune, Scan-Hide og spildevandsselskabet:

FORLIGSAFTALE.

Mellem undertegnede parter, er der d.d. indgået følgende forligsaftale vedrørende det af Svendborg Spildevand A/S rejste krav mod Scan-Hide A.m.b.a. vedrørende betaling af specifikt særbidrag for afledning af forurenet spildevand:

Parterne

Scanhide A.m.b.a.

Industrivej 15

5762 Vester Skerninge

cvr.nr. 17928848

og

Svendborg Spildevand A/S

Ryttermarken 21,

5700 Svendborg

cvr.nr. 30235851

og

Svendborg Kommune

Ramsherred 5

5700 Svendborg

cvr.nr. 29189730

Baggrund for aftalen

Der har i de seneste år verseret en tvist mellem parterne vedrørende berettigelsen af det af Svendborg Spildevand A/S rejste krav om betaling af specifikt særbidrag for Scan-hide A.m.b.a.´s afledning af forurenet spildevand i 2010 og 2011.

Kravet er af Svendborg Spildevand A/S opgjort til 5.027.304,60 kr. for perioden 21/9 2010 til 31/12 2011 excl. moms og excl. renter.

Herudover er der af Svendborg Spildevand A/S varslet et krav for specifikt særbidrag på ca. 1,5 mio. kr excl. moms og excl. renter for perioden 27/4 2010 til 20/9 2010, hvis Statsforvaltningens annullation af Svendborg Byråds godkendelse den 27/4 2010 af ny betalingsvedtægt underkendes. Svendborg Kommune har påklaget Statsforvaltningens afgørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Scan-Hide A.m.b.a. har bestridt berettigelsen af opkrævningen af de ovennævnte specifikke særbidrag, som følge af, at de mener, at der kan rejses berettiget tvivl om grundlaget for det specifikke særbidrags indførelse og beregning.

Scan-Hide A.m.b.a. har varslet, at man vil rejse et erstatningskrav mod Svendborg Kommune for det tab virksomheden har lidt/ville lide ved, at aftale indgået d. 2. oktober 2006 mellem den daværende Egebjerg Kommune og Scan Hide A.m.b.a. ikke efterleves.

Parterne er enige om, at de alle har en væsentlig interesse i at afslutte sagen forligsmæssigt, således at man undgår, at skulle anvende yderligere interne og eksterne ressourcer på en retssag om et historisk mellemværende.

Forliget:

Svendborg Spildevand A/S modtager til fuld og endelig afgørelse af ethvert historisk mellemværende vedrørende betaling af specifikt særbidrag for afledning af spildevand, herunder det af Svendborg Spildevand A/S fremsatte krav for perioden 21/9 2010 – 31/12 2011 og det varslede krav vedrørende betaling af specifik særbidrag for perioden 27/4 2010 til 20/9 2010 et beløb på 4.600.000,- kroner, skriver firemillionersekshundredetusinde kroner excl. moms.

Af dette beløb betaler Scan-Hide A.m.b.a. 2.800.000,- kr skriver tomillionerottehundredetusinde kroner excl. moms og Svendborg Kommune betaler 1.800.000,- kroner, skriver eenmillionottehundredetusinde kroner.

Ved betaling inden d. 15/7 2013 tillægges ingen renter. Ved betaling efter denne dato tillægges renter med rentelovens morarentesats fra d. 15/7 2013.

I forbindelse med forligets indgåelse tilbagekalder Svendborg Kommune overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet klagen over Statsforvaltningens annullation af Svendborg Byråds godkendelse d. 27/4 2010 af betalingsvedtægten.

Virkning af forliget.

Med indgåelse af forliget er parterne enige om, at den mellem Scan-Hide A.m.b.a. og Egebjerg Kommune indgåede aftale d. 2/10 2006 vedrørende virksomhedens udledning af spildevand ikke skal tillægges nogen retsvirkning og ikke skal kunne påberåbes af nogen af parterne.

Parterne er med indgåelsen af aftalen enige om, at parterne i fremtiden vil etablere et positivt samarbejde om håndtering af spildevandet fra Scan-Hide A.m.b.a.

Tvangsfuldbyrdelse

Dette forlig kan tjene som fundament for tvangsfuldbyrdelse efter bestemmelsen i retsplejelovens § 478 stk. 1, nr. 4.