Svendborg og 38 andre kommuner er allerede godt trætte af Margrethe Vestager.

Det var blevet dem lovet af den tidligere regering. Først med virkning fra 2012. Så med virkning fra 2013. De har satset på det. Og de troede helt sikkert på det med den nye socialdemokratisk ledede regering.

Men nej, den nye regerings stærke radikale økonomi- og indenrigsminister, Margrethe Vestager, har sagt nej. Svendborg og 38 andre kommuner får alligevel ikke en mere socialt retfærdig kommunal udligningsreform med virkning fra 2013. En reform, som skulle gavne økonomien i netop disse 39 kommuner, som i årevis har lidt under den nuværende skæve udligning.

VESTAGER AFBLÆSER

Det er kun få dage siden, Margrethe Vestager, afblæste en kommunal udligningsreform nu. Og det har fået de 39 kommuner – mange af dem socialdemokratiske – til at sende en skarp protest til den nye socialdemokratisk ledede regering under overskriften: ”Kom så med den nødvendige, lovede og aftalte reform af udligningssystemet”.

De 39 kommuner vil holde den nye regering fast på, at der nu skal laves en udligningsreform, så de i forvejen rige kommuner ikke fortsat tjener på de i forvejen fattige kommuner.

”Kommunalreformen i 2007 indeholdt også en reform af udligningssystemet. Systemet skal sikre en vis ensartethed, i den service borgerne kan modtage, uanset om de bor i Gedser eller Skagen. Systemet omfordeler store milliardbeløb mellem kommunerne, og det er derfor afgørende, at det fungerer godt og retvisende. Det gør det nuværende udligningssystem ikke”, hedder det bl.a. i protestskrivelsen til regering og folketing – underskrevet af Svendborgs socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen og 38 andre borgmestre.

REFORM PÅTRÆNGENDE

”Behovet for en reform er påtrængende. Analyser viser, at systemfejlene betyder, at borgere i de 39 kommuner skal betale en højere skat end andre borgere, at de samtidig får en lavere service på velfærdsområderne, at investeringer i bygninger, infrastruktur mv. er lavere i deres kommune”, skriver de 39 borgmestre videre og kræver fejlene i udligningssystemet rettet nu:

”Blandt fejlene kan nævnes, at en række af landets rigeste områder er vinderne på det lavindkomstkriterium, der ligger i systemet. Videre er det påvist, at der ydes store sociale tilskud til højtlønnede borgere, der bor i gode lejligheder i storbyerne. Helt uforståelige eksempler på, hvordan den socioøkonomiske del af udligningssystemet virker”.

SÆRPULJER INGEN LØSNING

Alle beregninger er klar til en mere social udligningsreform, men Margrethe Vestager har alligevel aflyst den – og henviser i stedet til fortsat at hjælpe svage kommuner med særtilskudspuljer. Det afviser de 39 kommuner:

”Særtilskud er ikke en løsning – det er blot en lap på systemet. En lap, der ikke holder tæt, og som virker tilfældig og giver anledning til usikkerhed i kommunerne om deres langsigtede økonomi. Hvis man har fået en hjælpende hånd et år, kan man så også forvente, at der også er hjælp de efterfølgende år? Det er ikke givet!

Desuden vil flere puljer ingenlunde matche regeringens hensigtserklæring om flerårige budgetaftaler. Det ville i så fald ske på et usikkert og meget tyndt grundlag.

Nej, løsningen er en reform, så de erkendte og dokumenterede fejl i systemet bliver rettet, og der bliver en langsigtet sikkerhed omkring den enkelte kommunes økonomi, og så borgerne ikke på grund af fejl skal betale højere skat og få en ringere service i en lang række kommuner.

Så kære nye Folketing og Regering: Lev op til aftalerne fra kommunalreformen, aftalerne i Folketinget og ikke mindst aftalerne med KL, og få gennemført den reform af det kommunale udligningssystem”.

De 39 kommuner bag protesten til den nye regering er foruden Svendborg: Allerød, Assens, Brønderslev, Egedal, Favrskov, Frederikssund, Furesø, Faaborg-Midtfyn, Gribskov, Halsnæs, Hedensted, Hillerød, Hjørring, Jammerbugt, Kerteminde, Kolding, Langeland, Lejre, Mariagerfjord, Middelfart, Norddjurs, Nordfyn, Næstved, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skanderborg, Solrød, Sorø, Stevns, Syddjurs, Thisted, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Aabenraa.