Svendborgs fineste selskab for den magtfulde elite har ikke længere kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf som medlem. Han har meldt sig ud af VL-gruppe 60, som den lukkede klub hedder. Dermed er forbindelsen til kommunen kappet. Den nye borgmester er – i modsætning til den tidligere – ikke med.

Kommunens topchef forlader Svendborgs lukkede direktør-netværk

Af Frede Jakobsen

Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf har forladt Svendborgs lukkede netværk for topchefer – VL-gruppe 60. Han har meldt sig ud af gruppen, der mest består af direktører fra det private erhvervsliv. Dermed er begge kommunale topchefer, den administrative og den politiske, ude af den lukkede klub. Curt Sørensen (S), der har været borgmester siden 1. januar, er ikke medlem af VL-gruppen – i modsætning til hans forgænger, Venstre-borgmester Lars Erik Hornemann.

Der har gennem årene været megen kritik af VL-grupperne, hvor topledere fra det private erhvervsliv og topledere fra det offentlige mødes bag lukkede døre: Direktører, advokater, revisorer, konsulenter, redaktører, departementschefer fra ministerierne, toppolitikere, borgmestre, kommunale chefer, ledere fra forsvar og politi. Kritik af – bl.a. fra tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) – at det kan give indtryk af sammenspisthed i magteliten.

Der findes 92 VL-grupper med over 3.000 medlemmer. En VL-gruppe mødes 8-10 gange årligt hos et af medlemmerne. VL-grupperne – ”Netværket for topledere” kalder de sig selv – er samlet i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, stiftet i 1995. Nye medlemmer kan kun optages, hvis alle i gruppen er enige. Siger blot ét medlem nej, så afvises medlemskab. Der tages ikke referat af møderne. Og medlemmerne har ”tavshedspligt over for tredjemand” om, hvad der bliver sagt på møderne. Ikke mindst disse bestemmelser har givet anledning til mistanke om sammenspisthed mellem private virksomhedsledere, medie-ledere, politikere og topledere fra de forskellige offentlige myndigheder.

VL-gruppe 60 er den svendborgensiske VL-gruppe. Svendborgs NetAvis kortlagde 1. marts i år de mange mere eller mindre hemmelige broderskaber i Svendborg – og offentliggjorde medlemslisterne for en del af dem. Deriblandt den tungeste, nogen vil sige fineste – af grupperne, VL-gruppe 60. Dengang forsvarede Erik Meldgård Bendorf sit medlemskab af den lukkede, referat-frie gruppe. Han sagde bl.a., at han så VL-gruppen ”som et forum, hvor man kan diskutere relevante ting i forhold til ledelse, altså kunne få nogle spændende faglige diskussioner”. Til spørgsmålet om man, ved at gå med i sådan en gruppe, ikke risikerer at blive mistænkt for sammenspisthed, sagde han bl.a.: ”Det udsætter man sig bestemt for. Og det taler imod at gå med”. Men  han fandt, sagde han, fordelene ved at være med større end betænkelighederne.

Nu har han imidlertid meldt sig ud – efter fire års medlemskab. ”Ja, det er korrekt. Jeg havde ikke været i stand til at deltage i en lang række møder det sidste års tid. Når jeg alligevel ikke kunne deltage, så var der ingen grund til at forblive medlem. Så var det også for dyrt”, siger Erik Meldgård Bendorf – der af egen lomme, ikke kommunens kasse, har betalt kontingent på sammenlagt 1200 kroner om året. Han afviser, at hans farvel til VL-gruppen har at gøre med mistanken om sammenspisthed. ”Jeg anerkender, at der er betænkeligheder ved at være med sådan et sted. Den overvejelse har jeg haft hele tiden. Der er både fordele og betænkeligheder. For mig at se har fordelene, som jeg har sagt før, været større end betænkelighederne”.

Med Erik Meldgård Bendorfs farvel er VL-gruppen i Svendborg nu uden de to kommunale topchefer. Den socialdemokratiske borgmester Curt Sørensen har afvist at blive medlem af gruppen – hvis eller nogen skulle finde på at spørge ham. Venstre-politikeren, Lars Erik Hornemann var medlem af gruppen, mens han var borgmester. Han er stadig medlem. Han er i dag gruppeformand for Venstre i Byrådet. En enkelt anden byrådspolitiker er med i gruppen – den konservative entreprenør Ove Engstrøm.

Siden Svendborgs NetAvis 1. marts publicerede medlemslisten for VL-gruppe 60 i Svendborg, har ikke kun Erik Melgård Bendorf forladt gruppen. Det har også direktør Jan Bøttiger, Svendborg Motor Co., og direktør Ole Brinkmann Pedersen, Logos Consult. Til gengæld er ét nyt medlem blevet lukket ind i gruppen – advokat Henning Moritzen. Han var for så vidt allerede medlem – af en VL-gruppe i Odense sammen med en anden Svendborg-advokat, Kjeld Klausen.

I den svendborgensiske VL-gruppe 60 er der i dag følgende medlemmer:

Godsejer, greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde Gods. Konsulent Leif Alken, Alken & Partners Facilitators. Direktør Anders Banke, Sydfyns Elforsyning. Fabriksdirektør Ove Boenæs. Direktør Arne Buch, KIF Håndbold Elite A/S. Adm. direktør Kurt Mousten Christensen. Økonomidirektør Niels Duedahl. Statsaut. Revisor Jan Ole Edelbo, Revisionsfirmaet Edelbo. Entreprenør Ove Engstrøm, O.V. Engstrøm A/S. Adm. direktør Bo Grüner. Adm. direktør Henrik Halberg, Mac Baren Tobacco Company A/S. Direktør Søren Kurt Hansen, Kurt Hansen Maskinfabrik A/S. Erhvervsdirektør Claus B. Hansen, Danske Bank. Direktør Leif Gunnar Hansen, H.H. Danship A/S. Forretningsindehaver Finn Høffner, McDonald’s Svendborg og Nyborg. Lars Erik Hornemann. Direktør Bent Krogh Jensen, Strandgade Aps. Direktør Carl Aage Jensen, C.C. Jensen A/S. Direktør Per Michael Johansen, Det Tekniske Fakultet. Erhvervsrådgiver P.C Jørgensen, CoachMark. Chefredaktør Ole C. Jørgensen, Fynske Medier. Filialdirektør Uffe Staal Knudsen, Danske Bank. Advokat Peter Burkal Larsen, Advokatfirmaet Gottschau & West. Adm. direktør Steen Brogaard Larsen, Scan-Vibro A/S. Direktør Jørgen Laursen, H.H. Danship A/S. Landinspektør Søren Lunde, Landinspektørerne Hvenegaard A/S. Statsaut. Revisor Carsten Møller, KPMG. Advokat Henning Moritzen, Advokatfirmaet Henning Moritzen. Apoteker Hans Ulrik Baron Schaffalitzky de Muckadell, Løve Apoteket. Direktør Jens Pave, Harald Halberg Holding A/S. Direktør Peter Poulsen. Økonomidirektør Niels Erik Raasthøj, Viminco A/S. Adm. direktør Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S. Trælastdirektør Hans Jørgen Riber, STARK Baagøe & Riber. Bibliotekschef Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek. Rektor Jesper Vildbrad, Svendborg Gymnasium. Divisionsdirektør Kent Lynggaard Vinkel, MTHøjgaard A/S. Arkitekt Per Weber, c&w arkitekter a/s.