Historiens længste arbejdsprøvning

58-årige Flemming Rath har været i arbejdsprøvning, så det kommunale Jobcenter kan vurdere hans erhvervsevne. Det skal Jobcentret – sende sygemeldte borgere i arbejdsprøvning. Sådan én varer 13 uger. For Flemming Rath varede arbejdsprøvningen meget længere end 13 uger. Den varede over 15 … måneder.

Lige nu går han hjemme. Og venter. Igen. Det har der været meget af, ventetid, siden han for over fem år siden måtte give op som ufaglært industriarbejder efter to operationer. Til gengæld har der været meget lidt at leve af – det er over tre år siden, kommunen stoppede for sygedagpengene. Siden har Flemming Rath været på kontanthjælp. Godt nok fik han ret hos Beskæftigelsesankenævnet i december 2008 – 10 måneder efter Svendborg Kommune havde stoppet hans sygedagpenge. Det var ulovligt, at kommunen stoppede dem, sagde nævnet og sendte sagen tilbage til ny vurdering hos kommunen. Som blot nøjedes med at vurdere det samme som tidligere: Ingen sygedagpenge.

Flemming Rath venter på et møde en af dagene, hvor Jobcentret vil snakke revalidering med ham. I givet fald skal han dog først prøves i en måned dér, hvor han skal i revalidering. Det er på Svendborg Erhvervsskole – samme sted, hvor han i øvrigt har været i arbejdsprøvning i mere end 15 måneder. ”Man skulle tro, jeg var blevet prøvet nok, og at Jobcentret vidste, hvad jeg kan og ikke kan”, siger Flemming Rath.

Inden erhvervsskolen havde Flemming Rath allerede været i to andre arbejdsprøvninger. Og da han sidste år havde været i arbejdsprøvning på Erhvervsskolen i næsten 10 måneder, blev han af Jobcentrets sagsbehandler indstillet til det, han også selv mener er realistisk: Et fleksjob. Jobcentrets fleksjobudvalg besluttede i august at udsætte sagen – udvalget ville først have en undersøgelse af, hvad Flemming Rath laver i hjemmet og i fritiden. ”Rent dyneløfteri”, sagde Flemming Rath dengang.

I anden omgang – efter den undersøgelse – indstillede Jobcentrets sagdbehandler igen Flemming Rath til fleksjob: ”Jeg vurderer, at Flemmings arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i ethvert erhverv, og at han opfylder betingelserne for at få bevilget fleksjob”, hed det bl.a. i indstillingen.

Kommunens fleksjobudvalg – som i øvrigt består af medarbejdere i det samme Jobcenter – sagde imidlertid nej. Afslaget er begrundet i et brev skrevet 1. november af fleksjobudvalgets formand, Masoum Moradi – som udover at være byrådsmedlem også er teamleder i det Jobcenter, som har tilrettelagt arbejdsprøvningerne. Begrundelsen for at sige nej var, at arbejdsprøvningerne havde været forkert tilrettelagt. Med andre ord: Selvsamme Jobcenter tilrettelæger arbejdsprøvninger, indstiller på den baggrund Flemming Rath til fleksjob, og siger derefter nej til at give ham fleksjob med henvisning til, at arbejdsprøvningerne var forkert tilrettelagt.

Sammen med sin fagforening, 3F, klagede Flemming Rath dengang over afgørelsen til Beskæftigelsesankenævnet.  Nu – fire måneder senere – har Beskæftigelsesankenævnet, eller rettere: dets formand – stadfæstet kommunens afgørelse. Nævnet vurderer på baggrund af bl.a. af en tidligere arbejdsprøvning samt  arbejdsprøvningen på erhvervsskolen, der altså startede 14. september 2009 og har varet lige siden. I et brev til 3F skriver nævnets formand: ”Vi vurderer, at ovennævnte forløb ikke giver et dækkende billede af jeres medlems arbejdsevne indenfor ethvert fag”.

Ankenævnet blander også private forhold ind i sin afgørelse. Forhold, som Jobcentrets sagsbehandler ellers har fastslået ikke har noget betydning. Men ankenævnet ved bedre: ”Vi har noteret os, at jeres medlems ægtefælle i 2006 bliver dement og får siden tilkendt førtidspension. Vi har også noteret os, at kommunens sagsbehandler vurderer, at ægtefællens sygdom ikke påvirker jeres medlems arbejdsevne. Vi er dog umiddelbart ikke enige i denne vurdering, idet jeres medlem efter det oplyste har det primære ansvar for blandt andet de hjemlige opgaver, herunder også i forhold til ægtefællen. Herudover har vi lagt til grund, at en ægtefælles alvorlige lidelse, som demens jo er, også påvirker den anden ægtefælle psykisk, blandt andet i form af bekymringer for, hvordan og hvorledes lidelsen påvirker/vil påvirke ægtefællen, herunder dennes adfærd”.

Ankenævnet giver også en vurdering af Flemming Rath, en vurdering af den slags, som normalt læger skal give: ”Jeres medlem har følger efter operation for ligtorn på venstre fod, let slidgigt i begge hofter, samt er ordblind. … Vi har med denne afgørelse ikke forholdt os til, hvorvidt der er behandlingsmuligheder for overvægt. Vi vurderer, at det ikke kan afvises, at et vægttab vil kunne reducere gener fra fod og hofte og dermed påvirke jeres medlems funktionsniveau”.

Ankenævnet ved således bedre end de læger, der har udtalt sig i sagen og som fik Jobcentrets sagsbehandler til entydigt og klart at indstille Flemming Rath til fleksjob. Ankenævnet følger altså samme Jobcenters fleksjobudvalg, som også tilsidesatte både lægers vurdering og indstillingen fra en af Jobcentrets egne medarbejdere.

”Jamen, selvfølgelig tager jeg på”, siger Flemming Rath. ”Husk på, jeg har arbejdet hele livet, og når jeg nu kun kan arbejde lidt, så tager jeg da på. Det siger sig selv. Og jeg skal ikke opereres mere for de ligtorne, som også har ført til slidgigten i hofterne. Jeg er blevet opereret flere gange. Og en næste operation vil være at fjerne knoglen i foden. Så vil jeg i al fremtid skulle gå med krykker”, siger han.

Trods afslaget fra Jobcentrets fleksjobudvalg 1. november sidste år fortsatte Flemming Rath i arbejdsprøvning på Svendborg Erhvervsskole. Om erhvervsskolens indsats har han kun godt at sige. Det har han ikke om Jobcentrets. Han hørte ikke noget fra Jobcentret, men passede – så godt han kunne – fortsat sin arbejdsprøvning på erhvervsskolen. I december gik han ned med en depression. Hans læge ordinerede ham medicinsk behandling. Flemming Rath sygemeldte sig.

Flemming Rath følte sig i slutningen af januar frisk nok til at gå i gang igen. Mødte igen op på Erhvervsskolen, men hørte fortsat intet fra Jobcentret. Rykkede – og fik i midten af februar så at vide, at han sandelig ikke måtte arbejde på Erhvervsskolen længere. Den arbejdsprøvning sluttede 31. december. Det havde Jobcentret bare aldrig fortalt ham – eller erhvervsskolen. Så siden midten af februar har han gået hjemme. Men skal altså – som nævnt – om nogle dage til en snak med en jobkonsulent og erhvervsskolen om at komme i en måneds prøve til revalidering.

”Jeg vil da håbe, det lykkes. Om ikke andet så af økonomiske grunde. Det vil jo give mig 4-5000 kroner mere om måneden. Vores økonomi ligger helt i ruiner. Så det vil kunne hjælpe mig til at få ryddet bare lidt op i det”, siger han.

Og økonomien hænger i laser for ham og konen, som er på nedsat førtidspension (fordi hun har boet nogle år i udlandet). Til gengæld har forløbet økonomisk været godt for Svendborg Kommune. Indtil videre har kommunen undgået at give ham en af de vare ydelser – fleksjob – som man af økonomiske grunde gerne vil undgå at give. Sygedagpengene blev stoppet for flere år siden. Og den smule kontanthjælp, som kommunen i årevis har givet Flemming Rath, har de i det meste af perioden kunnet få refunderet 65 procent af fra staten – fordi kommunen har holdt Flemming Rath i arbejdsprøvning. Ellers ville kommunen kun have fået refunderet 35 procent af udgiften.

Så, han håber, Flemming Rath. Men tror ikke rigtig på noget mere. Han er skuffet og vred efter de mange års nedtur. Har altid troet på, at hjælpen ville være der, hvis man blev syg. Det har han lært fra barnsben. Hans morfar var fagforeningsmand og socialdemokrat. Hans far var politiassistent og socialdemokrat. Og Flemming Rath selv var i de mange år, han arbejdede som ufaglært på De Danske Spritfabrikker, fagligt aktiv. Han var kasserer i klubbestyrelsen … og socialdemokrat. ”Det hang for mig helt naturligt sammen. Men nej, jeg er ikke længere med i Socialdemokratiet. Det kan jeg ikke være efter det her. Jeg troede, det ville blive andre tider, da Socialdemokratiet med Curt Sørensen som borgmester igen kom til magten i Svendborg for godt et år siden. Det er det ikke blevet. Ikke for mig i hvert fald. Jeg er skuffet”, siger Flemming Rath.

 Læs de tidligere artikler om Flemming Rath her og her.

HUSK: UNDERSKRIV MED FULDT NAVN, HVIS DU SKRIVER EN KOMMENTAR TIL ARTIKLEN.