Julen varer længe – og det gør julens protestaktion i Svendborg også. 41 lørdage i træk har svendborgensere brugt en halv time til stille at protestere mod kommunens dårlige behandling af syge og nedslidte borgere. På lørdag den 24. december bliver det 42. gang. Og denne juleaftensdags-protest kommer protesten da også til at vare længe – en halv time længere end normalt.

Første gang svendborgensere samledes på Centrumpladsen i protest mod kommunens og Jobcentrets behandling af syge og nedslidte borgere var 12. marts. Initiativet kaldte – og kalder – sig Syg i Svendborg (SiS). Startet af en række svendborgensere, som sagde: Nu er det nok! Det gjorde de efter en lang række artikler i Svendborgs NetAvis om syge og nedslidte borgere, der var kommet alvorligt i klemme i systemet. Det, der udløste initiativet, var historien om Finn Hytteballe Andersen, som efter en lang, opslidende kamp endelig fik tilkendt førtidspension – fra den dag, han blev begravet.

ANSTÆNDIGHEDENS PLADS

Siden 12. marts har svendborgensere hver eneste lørdag samlet sig på Centrumpladsen, som af de protesterende senere blev omdøbt til Anstændighedens Plads. I en stille protest for anstændighed, som initiativtagerne, har kaldt manifestationen. En protest, som er taget op i andre byer. Et initiativ – Syg i Svendborg – som også har bredt sig til andre byer.

SiS har via forskellige folketingsmedlemmer fået rejst flere sager om Svendborg Kommune i Folketinget. En række folketingspolitikere har været forbi – og lidt færre byrådspolitikere ligeså. Folketingets Ombudsmand har været inde over – fordi kommunen ulovligt registrerede i hvert fald to menneskers deltagelse i protesten.

SiS har fået den såkaldte Rød Fond-pris på 10.000 kroner fra Enhedslisten. SiS har en Facebook-gruppe med 260 medlemmer.

INGEN FORBEDRINGER

Kommunen har inviterer SiS til forhandlinger – uden at der er kommet noget mærkbart ud af det. For de syge og nedslidte borgere, altså. Kommunen har sat ekstra penge af i budgettet til Jobcentret – uden at der er kommet noget mærkbart ud af det. For de syge og nedslidte borgere, altså. Kommunen har iværksat en stor undersøgelse af tilfredsheden eller utilfredsheden blandt dem, der er tvunget til at bruge Jobcentret – uden at der er kommet noget mærkbart ud af det. For de syge og nedslidte borgere, altså.

Masser af lørdage siden, masser af presseomtale siden samles svendborgensere stadig hver lørdag. Også på lørdag – juleaftensdag. Bl.a. flere folk, som her op til jul har fået stoppet deres sygedagpenge fra kommunen – fordi kommunen ikke har færdiggjort deres sager indenfor de 52 uger, som varighedsbegrænsningen på sygedagpenge er. Den varighedsbegrænsning, som partierne i den nye socialdemokratisk ledede regering havde lovet at afskaffe, hvis de fik magten. Det fik de som bekendt. Varighedsbegrænsningen er der stadig.

På lørdag mødes svendborgensere som sædvanlig klokken 11.30 på Anstændighedens Plads – denne gang ikke kun en halv time, men en time – med gløgg og andre rare sager,