Der er ikke noget galt på Svendborgs Kommunes Jobcenter. Det er pressen, der er noget galt med. Og lige så galt er det med dem, der kritiserer Jobcentret for dets aktivering af sygemeldte borgere. Det er sådan, det hænger sammen. I hvert fald ifølge Jobcenterchef Birgit Bagge. Hun får svar på tiltale i en spids kommentar af Frede Jakobsen.

Den bedrevidendes arrogante omkvæd: Der er ikke noget at komme efter!

Af Frede Jakobsen

Jobcenterchef i Svendborg Kommune, Birgit Bagge, kører den magtfuldkomnes arrogante omkvæd: Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at komme efter. Det sker efter følgende regelsæt: Regel nummer 1: Hvad Jobcentret gør, er altid det rigtige. Regel nummer 2: Hvis det undtagelsesvis ikke er tilfældet, så træder Regel nummer 1 automatisk i kraft.

Birgit Bagge har – på Fyens.dk – været ude med grovfilen efter en serie kritiske artikler i Svendborgs NetAvis i sidste uge om Jobcentrets aktivering – via det private Falck Quickcare – af sygemeldte borgere i et Fitnesscenter, hvor den står på fysisk træning to og en halv time om dagen, fire dage om ugen i 10 uger. Artikler, hvor også formændene for Svendborgs to største fagforeninger, Tonni Hansen, 3F, og Lisa Pihl Jensen, FOA, samt lægernes formand, Frederik Kallan, har rettet hård kritik mod Jobcentret. Birgit Bagge bruger ikke grovfilen til at få rettet op på mulige kritisable forhold – hun bruger grovfilen mod kritikerne. Og mod den presse, som har bragt kritikken frem. Udover Svendborgs NetAvis er det DR Fyn.

Birgit Bagge har ret til at kritisere medierne lige så højlydt og vildt, som hun har lyst til. Vi kan tåle det. Men måske var det mere konstruktivt at se på indholdet i budskabet fra kritikerne frem for at kritisere budbringeren. Nå nej, hvis alt er i orden i Jobcentret og i dets behandling af borgerne, så er der selvfølgelig ingen grund til at tage sig seriøst af indholdet i kritikken. Og det er det jo, ifølge Birgit Bagge. I orden, altså. Og i så fald kan medierne skriverier vel kun opfattes som ”ondsindet og forsøg på rygtedannelse” – for nu at bruge Birgit Bagges egne ord i en intern mail fra sidste år, da de to fagforeningsformænd også havde været offentlig fremme med kritik.

Lad os tage et kig på Birgit Bagges udtalelser til Fyens.dk. Lad os starte med Susanne Thagaard-sagen, bragt frem af Kristeligt Dagblad, som skrev, at kræftramte Susanne Thagaard blev beordret i aktivering, mens hun var sygemeldt og i gang med kemoterapi. Det blev stoppet, da hendes mand klagede til en række folketingspolitikere. Historien viste sig ikke helt at være sådan, hvad Svendborgs NetAvis også har gjort opmærksom på. Susanne Thagaard blev indkaldt til en samtale på Jobcentret. Hun søgte om at blive fri, fordi hun var midt i kemoterapi-behandlingen. Hun fik afslag. Ved samtalen lovede sagsbehandleren at søge højere oppe i systemet, om kunne blive fritaget for aktivering. Men Susanne Thaagaard frygtede, at hun ville få afslag igen. Derfor gik hendes mand i aktion overfor folketingspolitikerne, og bl.a. beskæftigelsesministeren intervenerede og gjorde klart, at Jobcentrene skal skåne alvorligt syge. Susanne Thagaard blev ikke beordret i aktivering.

Udgangspunktet for Birgit Bagges kritik er, at medierne har skrevet, at Susanne Thagaard blev sendt i aktivering. Og Jobcenterchefen udtaler derefter: ”Det er jo en vild overdrivelse. Hun har aldrig været indenfor dørene på et aktiveringskursus. Hun blev indkaldt til samtale, og samme dag som samtalen fandt sted, indstillede sagsbehandleren hende til at blive fritstillet”. Ja, netop: Indstillede. Så langt går Birgit Bagges forklaring. Men der mangler jo noget: Hvad gjorde man i Jobcentrets ledelse? Sagde den ja til indstillingen? Eller skete det først, da beskæftigelsesministeren greb ind? Og hvis ministeren ikke havde grebet ind, hvad så? Hvad var der så sket?

Birgit Bagge retter derefter nogle meget grove beskyldninger med DR Fyn. Dem må radiofolkene selv svare på. Men derefter åler hun Svendborgs NetAvis: ”Vi må bare konstatere, at Svendborgsnetavis ikke har søgt aktindsigt. Havde de gjort det, havde historien været en helt anden. Jeg mener, det ville klæde enhver journalist at checke borgernes oplysninger efter ved kommunen”.

Hvad er det, Birgit Bagge siger her? Jo, hun siger, at det er kommunen, det ligger inde med sandheden, den hele og fulde sandhed om enhver sag. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Som det første. Og som det andet: I den sag, som Svendborgs NetAvis selv har skildret i detaljer – sagen om Christian Larsen – er vi faktisk i besiddelse af de papirer, sagsbehandleren har lavet. Det kan da godt være, at der ligger flere papirer i sagen hos kommunen. Og hvad så? Uanset, hvor mange tons papir, der ligger, fjerner det ikke det faktum, at Christian Larsen – og mange andre – oplever mødet med Jobcentret som at blive talt ned til. En oplevelse, som sygemeldte også beretter om til fagforeningerne og til deres læger.

Og når nu Birgit Bagge absolut vil snakke aktindsigt, så kunne hun jo se at få sig taget sammen og give Svendborgs NetAvis aktindsigt i det, vi rent faktisk har søgt om at få aktindsigt i. Torsdag den 20. maj søgte vi hos Birgit Bagge aktindsigt i kontrakten mellem Jobcentret og de firmaer, Falck Quickcare, som står for aktiveringen af de sygemeldte. En, skulle man mene, rimelig nem ansøgning at efterkomme. Hvor svært kan det være at fiske kontrakten – som kun er få måneder gammel – frem og sende den. Den er ikke kommet endnu.

Birgit Bagge kaster sig i Fyens.dk derefter over Svendborg-lægernes formand, Frederik Kallan, som i Svendborgs NetAvis kritiserede Jobcentret for ikke at tage erklæringer fra de sygemeldtes egne læger alvorligt. ”Hvorfor Frederik Kallan går ud på den måde, forstår jeg ikke. Det generer mig helt vildt, at man ikke tager diskussionen rette sted. Frederik Kallan kender udmærket mig, men jeg har intet hørt fra ham, før jeg kan læse det her i pressen”, siger Birgit Bagge. Hvorefter hun tilføjer: ”Det er ikke første gang, han går ud på den måde”. Aha, så har hun altså hørt den kritik før – den kritik, som hun først påstår, hun ikke har hørt. Og hvad har hun så foretaget sig, siden hun første gang hørte kritikken. Nå ja, formentlig intet – for der er jo intet galt på Jobcentret.

Birgit Bagge går helt fra snøvsen, da hun får følgende spørgsmål fra Fyens.dk: ”Men betyder det, at man ikke kan gøre det bedre”. Tag lige og læs, hvad hun svarer: ”På svendborgsnetavis diskuterer folk, om man ikke kunne sende folk til yoga eller tango i stedet. Jo, vi kunne også give dem en tur i badeland eller Naturama, men politikerne har nu engang vurderet, at det her tilbud er det bedste”. Det er rent vrøvl fra Jobcenterchefens mund. Sådan en diskussion har der for det første ikke været på Svendborgs NetAvis. Og for det andet, så er det ikke ”politikerne”, der har vurderet, at Falck Quickcares tilbud om at sende sygemeldte i Fitnesscenter ”er det bedste”. Det har Jobcentret selv vurderet – og derefter fået én politiker med til at godkende det, inden kontrakten blev underskrevet, nemlig formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Grete Schødts (S).

Gang på gang understreger Birgit Bagge i interviewet med Fyens.dk, at Jobcentret har overholdt loven til punkt og prikke – som om, Svendborgs NetAvis eller nogle af kritikerne har påstået det modsatte. Jamen, har den chef da ikke forstået noget som helst. Kritikken har tværtimod gået på, at man på Jobcentret tilsyneladende tænker mere på kommunens pengekasse end på de sygemeldte borgere.  Jobcentret overholder loven til punkt og prikke ved at poste så mange sygemeldte som muligt i aktivering. Men Jobcentret ville også overholde loven, hvis der – som kritikerne kræver – blev taget mere hensyn til den enkelte sygemeldte borger, også hvis det resulterede i, at færre blev sendt i aktivering. Sådan et hensyn må Jobcentret nemlig gerne tage. Men så kommer det der med pengene. Som Birgit Bagge udtrykker det: ”Det har selvfølgelig også noget med økonomien at gøre”. Ja, mon ikke. Det er godt for kommunekassen at sende så mange som muligt i aktivering. Så skal kommunekassen nemlig kun betale 35 procent af udgiften. Ellers skal kommunekassen betale 65 procent.

Som nævnt tidligere: Svendborgs NetAvis kan fint leve med Birgit Bagges grovheder. Problemet er mere, at hvis det også er tonen indadtil – at kritik mødes med sådan en salve fra chefen – så smitter det af i hele systemet. Og rammer dem, som kommer på Jobcentret for at få hjælp. I det her tilfælde sygemeldte borgere, som i forvejen er i en svær situation – med sygdom og deraf følgende usikker personlig økonomi. Det er til gengæld ikke til at leve med. Og det burde det heller ikke være for Svendborg Kommunes ledelse. Til at leve med, altså.